banner461

Nevşehir Üniversitesinden İhale Duyurusu

Nevşehir Üniversitesi Kantin ve Fotokopi-Kırtasiye Yerleri Kiralama İhalesi Duyurusu aşağıda yer almaktadır...

banner15
Nevşehir Üniversitesinden İhale Duyurusu
03 Ağustos 2013 Cumartesi 19:19

banner517
banner134

İHALE DUYURUSU

NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

1-Aşağıda niteliği, tahmini bedeli, ihale günü ve saati belirtilen işler; 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 51/g maddesine göre Pazarlık Usulü ile ihale edilecektir.

2-İhaleler aşağıda belirtilen gün ve hizalarında gösterilen saatlerde Üniversitemiz Rektörlük binası toplantı salonunda yapılacaktır.

3-İhale dokümanları, her gün mesai saatleri içinde İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığında görülebilir. İhaleye katılacak istekliler, ihaleye girecekleri ihale iş kalemleri için ayrı ayrı olmak üzere işin adını belirterek Nevşehir Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Muhasebe Birimine 50,00.-¨  ihale dokümanı bedelinin yatırıldığını gösteren makbuz karşılığında İhale Dokümanını satın almaları zorunludur.

4-İstekliler şartnameye göre hazırlayacakları belgelerini kapalı zarf içinde ihale saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İhale Birimine teslim edeceklerdir.

5-İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

6-İsteklilerin ihaleye katılabilmesi için gerekli belgeler;

a-Kanuni ikametgah sahibi olmak (Gerçek kişi Nüfus Müdürlüğünden Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Bilgilerini gösterir belge), Tebligat için adres beyanı, ayrıca telefon, varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b-Adli Sicil kaydı (son altı aya ait),

c-Gerçek kişilerin Nüfus Cüzdanı aslı veya onaylı sureti (T.C. kimlik numaralı), tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarası,

d- Tüzel kişilerin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluşundan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirküleri veya vekaletname,

e- Geçici nakit teminat tutarının Nevşehir Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Muhasebe Birimine yatırıldığına dair vezne alındısı veya banka teminat mektubu,

f- Üniversiteye borcu bulunmadığına ilişkin belge, (Strateji Geliştirme Daire Başkanlığından alınacaktır)

g-3308 Mesleki Eğitim Kanuna göre düzenlenmiş kantin, büfe, kafeterya işletmesi, her türlü gıda toptan veya perakende satışı işletmesi yapabileceğine ilişkin düzenlenmiş belge ya da fiilen bu iş ile iştigal ettiğini gösterir Meslek Odası veya Ticaret Odası kaydı (2013 yılı içerisinde düzenlenmiş) belgesi,

h-İstenilen belgeler 2013 tarihli olacaktır. (Asıl, noter tasdikli veya aslı idarece görülmüştür olmalı)

ı-İstekliler ihaleden önce muhammen bedelin %3’ü oranında Geçici Teminat yatıracaklardır.

Not: Aşağıda listesi çıkartılmış ihalesi yapılacak öğrenci kantinleri adı geçen okul binaları içerisinde bulunduğundan dolayı; hamburger, tost, kızartma, pişirme, ızgara gibi duman ve koku yapan yiyeceklerin pişirilmesi ve satışı yapılmayacaktır. (Söz konusu yiyeceklerin hazır olarak dışarıdan getirilip satılması da yasaktır.)

 

 

İşin Adı

Kiralama Süresi

Muhammen Bedeli

(¨)

Geçici Teminat (¨)

İhale Tarihi ve Günü

İhale Saati

Fen-Edebiyat Fakültesi Öğrenci Kantini ve Personel Çay Ocağı Kiralama İşi

1 yıl

9.500,00-¨

 (1 yıllık)

285,00-¨

13.08.2013

Salı

10.00

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğrenci Kantini Kiralama İşi

2 yıl

9.750,00-¨

 (İlk Yıl İçin)

292,50-¨

13.08.2013

Salı

10.30

Meslek Yüksekokulu Öğrenci Kantini Kiralama İşi

2 yıl

9.750,00-¨

 (İlk Yıl İçin)

292,50-¨

13.08.2013

Salı

11.00

Eğitim Fakültesi Öğrenci Kantini Kiralama İşi

2 yıl

10.000,00-¨

 (İlk Yıl İçin)

300,00-¨

13.08.2013

Salı

11.30

Turizm Fakültesi Öğrenci Kantini Kiralama İşi

2 yıl

5.750,00-¨

 (İlk Yıl İçin)

172,50-¨

13.08.2013

Salı

13.00

Turizm Fakültesi Fotokopi-Kırtasiye Yeri Kiralama İşi

2 yıl

2.500,00-¨

 (İlk Yıl İçin)

75,00-¨

13.08.2013

Salı

13.30

Semra ve Vefa Küçük Sağlık Yüksekokulu Fotokopi-Kırtasiye Yeri Kiralama İşi

2 yıl

2.400,00-¨

 (İlk Yıl İçin)

72,00-¨

13.08.2013

Salı

14.00


Kaynak: Yayıncı FİB Haber

İlgili Galeriler
Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.