banner461

Nevşehir Valiliğinden Kontrollü normalleşme sürecine dair kararlar!

Nevşehir Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu korona virüse karşı alınan önlemler kapsamında yeni kararını açıkladı.

banner15
Nevşehir Valiliğinden Kontrollü normalleşme sürecine dair kararlar!
02 Mart 2021 Salı 04:49

banner517
banner134

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı’nda ‘Kontrollü Normalleşme Süreci’ne geçilmesine ilişkin alınan kararların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanmasının ardından, korona salgını açısından son durumu ‘orta riskli’ olarak belirlenen Nevşehir'de, bu sürece ilişkin İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan kararlar Salı sabaha karşı açıklandı.

Nevşehir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre;

İl Hıfzıssıhha Kurulu kararları:

T.C. NEVŞEHİR VALİLİĞİ İL UMUMİ HIFZISSIHHA KURUL KARARI

KARAR TARİHİ : 02/03/2021

KARAR NO : 2021/9

GÜNDEM : Koronavirüs Tedbirleri / İlimizde Risk Gruplarına Göre Alınacak Tedbirler hk.

Tüm Dünyada olduğu gibi ülkemizde de insan hayatı açısından son derece tehlikeli olan yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının halk sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal hareketliliği ve kişiler arası teması azaltmak, tüm iş kolları ve yaşam alanları için belirlenen tedbirlere uyulmasını sağlamak amacıyla İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuzca birçok tedbir kararı alınarak uygulanmaktadır.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin önceki toplantısında, halihazırda uygulanmakta olan tedbir ve kuralların, belirlenen kriterlere göre salgının il bazlı seyri göz önünde bulundurularak 1 Mart sonrası süreçte kademeli olarak esnetilebileceği kararlaştırılmıştır.

1 Mart 2021 günü Sayın Cumhurbaşkanımız başkanlığında toplanan Kabine’de ise; yeni kontrollü normalleşme sürecine dair temel usul ve esaslar, Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri göz önünde bulundurularak belirlenmiştir. Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar ve İçişleri Bakanlığımızın 02.03.2021 Tarih ve 3514 sayılı Genelge’ si doğrultusunda Nevşehir il genelinde geçerli olmak üzere; 1. İlimiz, Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından tespit edilen kriterlere göre Orta Risk Grubunda yer almaktadır.

2. İlimizde yeni kontrollü normalleşme sürecine 02.03.2021 tarihinden itibaren İçişleri Bakanlığımızın 02.03.2021 Tarih ve 3514 sayılı Genelge’ sinin Ek-1 de yer alan usul ve esaslar çerçevesinde uygulamaya geçilmesine,

3. İçişleri Bakanlığımızın 02.03.2021 Tarih ve 3514 sayılı Genelge’ sinin Ek­1’de belirtildiği şekilde risk gruplarına göre uygulaması değişkenlik gösterecek olan sokağa çıkma kısıtlamaları sırasında İçişleri Bakanlığımızın 30.11.2020 tarih ve 20076 sayılı Genelge’si ile belirlenen “Sokağa Çıkma Kısıtlamasından Muaf Yerler ve Kişiler Listesinde” yer alan istisna/muafiyetler (sonraki Genelgelerle yapılan eklemeler dahil şekilde) ile sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde şehirlerarası seyahat edilmesine dair usul ve esasların uygulanmasına aynı şekilde devam edilmesine, Sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında ilimizde, Hafta içi ve hafta sonu 21:00 ­ 05:00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmasına,

4. 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 20 yaş altı genç ve çocukların sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılmasına,

5. Belirlenen kapasite oranlarına göre 07:00 ­ 19:00 saatleri arasında faaliyet gösterecek olan yeme­içme yerleri (lokanta, restoran, kafeterya, pastane, tatlıcı vb.) ile kıraathane ve çay bahçesi gibi işyerleri için Sağlık Bakanlığı Covid­19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde yer alan mesafe koşulları (masalar ve koltuklar arası) göz önünde bulundurularak açık ve kapalı alanlar için ayrı ayrı olacak şekilde % 50 kapasite sınırlaması oranı uygulanarak mekanda bulunabilecek masa­koltuk sayısı ve aynı anda bulunabilecek azami kişi sayısının tespit edilmesine. Yeme­içme yerleri 19:00 ­ 21:00 saatleri arasında paket servisi veya gel­al şeklinde, 21:00 ­ 24:00 saatleri arasında ise sadece paket servis şeklinde hizmet verebilmesine, Covid­19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberindeki mesafe kuralları ile İçişleri Bakanlığımızın 02.03.2021 Tarih ve 3514 sayılı Genelge’ sinin Ek­1’de yer alan tabloda belirtilen kapasite kullanım oranlarına göre her bir yeme­içme yeri için aynı Genelge’nin Ek­2’de örneği verilen oturma düzeni planı hazırlanarak içeride aynı anda bulunacak müşteri sayısı müşterilerin içeriden ve dışarıdan rahatlıkla görebileceği şekilde ilan edilmesine, HES kodu kontrol edilmeksizin müşteri kabul edemeyecek olan yeme­içme yerlerinde onaylanan oturma düzeninde belirtilen şeklin dışında mekanda kesinlikle fazladan masa­koltuk bulundurulmamasına,

6. Girişlerde HES kodu kullanılması ve seyirci/refakatçi/misafir alınmaması kaydıyla halı saha, yüzme havuzu vb. tesisler 09:00 ­ 19:00 saatleri arasında çalışabilmesine,

7. Nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünler, kişi başına minimum 8 m2 alan ayırmak, katılımcı sayısı 100’ü geçmemek ve 1 saatle sınırlı olmak üzere yapılabilmesine,

8. Sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları ile birlikler ve kooperatifler tarafından düzenlenecek genel kurul dahil kişilerin bir araya gelmesine neden olan her türlü etkinlikleri kişi başına 8 metrekare alan bırakma ve aynı anda bulunabilecek azami kişi sayısı 300’ü geçmemek üzere ilgili kurum/kuruluşların yetkililerince her türlü tedbir alınarak yapılabilmesine, Ayrıca denetim faaliyetlerinin kesintisiz yürütülmesi amacıyla yukarıda belirtildiği şekilde kişilerin bir araya gelmesine neden olacak her türlü etkinliğin Valiliğimize/Kaymakamlıklarımıza (ilgili mevzuatında başkaca bir hüküm bulunmadığı takdirde en az üç gün öncesinden) bildirilmesi sağlanarak bu kurum/kuruluşlarca yapılacak etkinliklerde belirlenen kurallara ve kişi ve alan sınırlamalarına riayet edilip edilmediğinin denetim ekiplerince kontrol edilmesine,

9. Benzer şekilde nikah veya nikah merasimi şeklindeki düğünlerde de kişi ve alan sınırlamalarının kontrolünün sağlanması için nikah ve/veya düğün salonu işletmelerince yapacakları her türlü organizasyon öncesinde kişisel verilere yer verilmeksizin hangi günde hangi saat aralıklarında nikah veya nikah merasimi şeklindeki düğün organizasyonu yapacaklarının en az üç gün öncesinden Valiliğimize/Kaymakamlıklarımıza e-Devlet kapısından İçişleri Bakanlığı e­başvuru sistemi üzerinden ya da doğrudan dilekçe ile bildirilmesine,

10. Orta öğretim kurumlarında eğitim süreci;

a. Okul öncesi eğitim kurumları ve özel eğitim okulları tam zamanlı yüz yüze eğitimin verilmesine,

b. Birleştirilmiş sınıflı okullar ve köy okulları vb seyrek nüfuslu yerlerdeki okullar yüz yüze eğitime tam zamanlı devam etmesine,

c. İlkokullar 2 gün okulda seyreltilmiş sınıflarda yüz yüze, 3 gün uzaktan eğitim almasına,

d. Ortaokul 5.6.7 sınıflar 2 gün okulda seyreltilmiş sınıflarda yüz yüze, 3 gün uzaktan eğitim almasına,

e. Ortaokul 8. Sınıflar haftada 12 ila 22 saat olacak şekilde seyreltilmiş sınıflarda yüz yüze eğitim almasına,

f. Hazırlık 9.10.11. ve mesleki eğitim merkezi sınıflarında haftada 2 gün seyreltilmiş sınıflarda yüz yüze eğitim almasına,

g. 12. Sınıflar haftada 16 – 24 saat olacak şekilde planlanan seyreltilmiş sınıflarda yüz yüze eğitim almasına,

h. Destekleme ve yetiştirme kursları yüz yüze eğitime devam etmesine,

i. Sınavlar seyreltilmiş sınıflarda yapılmasına,

11. İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuzun 29.11.2020 tarih ve 2020/95 nolu kararın 2. Maddesi ile İlimizde ihtiyacı olan kurumlarda görevlendirilen, Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğünde görev yapan personellerin görevlendirmeleri sonlandırılarak eski görev yerlerinde başlamasına,

12. Salgınla mücadelede kalıcı başarının sağlanması için temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra hayatın her alanını kapsayacak şekilde belirlenen kurallara/tedbirlere toplumun tüm kesimlerince azami düzeyde uyulması büyük önem taşımaktadır.

Bu çerçevede yürütülecek denetim faaliyetlerinin etkinliği ve sürekliliği kadar vatandaşlarımızın bu güne kadar sergilediği sağduyulu ve fedakârca yaklaşımını sürdürmesi de sürecin bir an evvel neticelenmesini doğrudan etkileyecektir.

Aşılama programı kapsamında her geçen gün hızla artan aşılanan nüfus oranıyla beraber beklenen normalleşme kararlarının alınması daha da kolaylaşacaktır.

Yukarıda belirtilen karara ilişkin başta Mülki İdari Amirleri olmak üzere, Tüm Belediye Başkanlıkları, tüm kamu kurum ve kuruluşları ile, tüm Sivil Toplum Kuruluşları, Köy ve Mahalle Muhtarlıkları ile koordine içinde 1593 Sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde gerekli tedbirlerin ivedilikle planlanarak uygulanması ve Jandarma, Emniyet ve Zabıta kolluk birimlerimiz tarafından konunun takip edilmesine,

Yukarıda belirtilen tedbirlerin uygulanmasında herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyetlere neden olunmaması, alınan kararlara uymayan vatandaşlara Turizmi Teşvik Kanununun ilgili maddeleri ve Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına, Oy birliğiyle karar verilmiştir. Kararların rutin vasıtalar ile ilan edilmesine,


Kaynak: Yayıncı FİB Haber

İlgili Galeriler
Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.