banner461

SS. Göre Kasabası Tarımsal Kalkınma Kooperatifi 15 adet taşınmazını satışa çıkarttı

SS. Göre Kasabası Tarımsal Kalkınma Kooperatifi 15 adet taşınmazını satışa çıkarttı.

banner15
SS. Göre Kasabası Tarımsal Kalkınma Kooperatifi 15 adet taşınmazını satışa çıkarttı
06 Aralık 2022 Salı 08:56

banner134

SS. Göre Kasabası Tarımsal Kalkınma Kooperatifi 15 adet taşınmazını satışa çıkarttı.

Karar No:03    Karar Tarihi:05.12.2022

Konu: Taşınmaz bedellerinin yeniden değerlendirilmesi.

Komisyonumuz 2. Toplantısında satışa konu taşınmazların 01.11.2022 tarih ve 2 nolu kararında ilan edilen taşınmaz bedellerinin güncel fiyatları yansıtmadığı ve bazı ortakların bedellere itirazlarının incelenmesi sonucunda heyetimizce yeniden yapılan güncel fiyatlarla karşılaştırıldığında önceki fiyatların ilan edilen miktarları düşük ve gerçek değerlerin altında kaldığından komisyonumuza Genel kurulca verilen yetkiye dayanarak taşınmaz bedelleri aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir. Bu yeni kararımızın tekrar Göre belediye Başkanlığına ve diğer yayın organlarına bildirilerek ilan ettirilmesine karar vermiştir.

AÇIK  ARTIRMA USULÜ İLE   SATILACAK  TAŞINMAZLARIN

Sıra No Ada    Parsel    Yüz Ölçümü (m2)  Niteliği     İmar Durumu   Mevkii    Takdir Edilen Asgari Bedeli(TL)

1-    81           18           221.00        TARLA               İmarsız   Çayırlık       33,150,00

2-    81           61           73.74          TARLA                İmarsız  Çayırlık        10.950,00

3-    81           64           274.57        TARLA                İmarsız  Çayırlık       41.100,00

4-   503         2              3560.59      ARSA                 Besihane   Çayırlık      1.424.000,00

5-   504         4              395.59         ARSA                Besihane Çayırlık        158,000.00

6-   508         7              1888.45       ARSA                Besihane Çayırlık        566.400,00

7-  509         4              560.04          ARSA                Besihane  Çayırlık         152.700,00

8-  509         6              590.13          ARSA                Besihane  Çayırlık        177.000,00

9-  509         7              607.19          ARSA                Besihane   Çayırlık      194.250,00

10-   507     10            1183.38       ARSA                 Besihane+Park Çayırlık   473.200,00

11-509         2            572.83        ARSA                  Besihane   Çayırlık        171.600,00

12-  509         3           560.46          ARSA               Besihane   Çayırlık     152.700,00 

13- 509         1            722.52          ARSA               Besihane   Çayırlık      231.000,00

14-509        5           566.71          ARSA                 Besihane   Çayırlık        169.800,00

15-  51  90  1125.70  Kargir Bina ve arsası Konut+İdare tesisi Kara dere    1.125.000,00

15 adet                                                                             Genel TOPLAM:   5.081.050,00 TL.

                                                                                                                             

İ              L              A             N

SS. GÖRE KASABASI TARIMSAL KALKINMA KOOPERATİFİ TAŞINMAZ SATIŞ KOMİSYONUNDAN 

Mülkiyeti Kooperatifimiz ait olan ekli listede gösterilen taşınmaz açık artırma usulü ile satılacaktır. Açık artırma koşulları aşağıda açıklanmış olup katılmak isteyen tüm alıcılara ilanen duyurulur.

1-Açık artırmanın 20.Aralık.2022 Salı  günü saat :13’00 de Göre Belediyesi Düğün salonunda yapılmasına, Birinci açık artırmaya katılım olmadığı takdirde veya komisyonun uygun görmediği katılımdan vazgeçilerek ikinci toplantıya ertelenmesi halinde II. Açık artırmanın  06.01.2023 Cuma  günü aynı yer ve aynı saatte yapılmasına,

2- Açık artırmaya katılacak iştirakçilerin nüfus cüzdan fotokopileri ve Tüzel kişiliklerin de  Ticaret sicilden alacakları yetki ve temsil belgeleri ile katılmaları,

3-Açık artırmaya katılacak iştirakçilerin 10.000,00 TL teminat yatırmaları, Teminatlar açık artırma günü makbuz karşılığı kooperatif veznesine yatırılacaktır.

4-Açık artırmaya katılacakların  her artırma tekliflerinde en az 10.000,TL(On bin) ve üstü miktarda artırım yapmaları,

5-Açık artırmada teklif veren kişi veya kurumun  belirlenen bedelin Göre kasabası Tarımsal

Kalkınma Kooperatifinin T:C: Ziraat Bankası Nevşehir şubesindeki İBAN hesabına peşin yatırıldıktan sonra tapu devri işlemleri  yapılacaktır.Tapu masrafları her ikisi de alıcıya aittir.(İBAN:TR96 0001 0000 28303  61679 50 01)

6-Fiyatlara KDV dahil değildir. Satış bedeli üzerinden ayrıca  yürürlükte mevzuat gereğince KDV alınacaktır. KDV alıcıya aittir.

7- Kurumumuz 2886 sayılı yasa hükümlerine tabi olmadığından  açık artırma koşullarını belirleme yetkisi tamamen komisyonumuza ait olması nedeniyle, Açık artırma sonucunda Komisyonun belirlediği  taban fiyat üzerinde katılımcılar tarafından verilen fiyatlar piyasa koşulları ve güncel fiyatların altında olduğu takdirde komisyonumuz bu işlemi iptal edip, ikinci artırmaya bırakmaya veya ikinci artırmada komisyonun uygun gördüğü bedel verilmediği takdirde, komisyonun takdiri ile Taşınmazların satışı için pazarlık usulü ile satılmasına karar  verebilir .Veyahut satışı yapıp yapmamaya  veya  ileriki bir  tarihte pazarlık usulü ile satmaya komisyon  yetkilidir.

8-Bu ilanımızın 05.12.2022 tarihinden itibaren 14 gün süreyle ilana çıkarılmasına,

AÇIK  ARTIRMA USULÜ İLE   SATILACAK  TAŞINMAZLARIN

Sıra No Ada    Parsel    Yüz Ölçümü (m2)  Niteliği     İmar Durumu   Mevkii    Takdir Edilen Asgari Bedeli(TL)

1-    81           18           221.00        TARLA               İmarsız             Çayırlık       33,150,00

2-    81           61           73.74          TARLA                İmarsız             Çayırlık        10.950,00

3-    81           64           274.57        TARLA                İmarsız             Çayırlık       41.100,00

4-   503         2              3560.59      ARSA                 Besihane          Çayırlık      1.424.000,00

5-   504         4              395.59         ARSA                Besihane          Çayırlık        158,000.00

6-   508         7              1888.45       ARSA                Besihane          Çayırlık        566.400,00

7-  509         4              560.04          ARSA                Besihane         Çayırlık         152.700,00

8-  509         6              590.13          ARSA                Besihane         Çayırlık        177.000,00

9-  509         7              607.19          ARSA                Besihane        Çayırlık      194.250,00

10-   507     10            1183.38       ARSA                 Besihane+Park Çayırlık     473.200,00

11-509         2            572.83        ARSA                  Besihane         Çayırlık        171.600,00

12-  509         3           560.46          ARSA               Besihane          Çayırlık     152.700,00 

13- 509         1            722.52          ARSA               Besihane         Çayırlık      231.000,00

14-509        5           566.71          ARSA                 Besihane          Çayırlık        169.800,00

15-  51  90  1125.70  Kargir Bina ve arsası Konut+İdare tesisi Kara dere    1.125.000,00

15 adet                                                           Genel TOPLAM: 5.081.050,00 TL.

Durmuş KAYA    Necip ŞUBAŞI   Ahmet SUBAŞI    Ahmet KANDEMİR

                                                                              Mali Müşavir-Bağımsız Denetçi

                                                                                                                                             


Kaynak: Yayıncı FİB Haber

İlgili Galeriler
Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.
404 Not Found

Not Found

The requested URL was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.