banner461

Nevşehir'de Yöresel Dua ve Beddualar

Nevşehir 81 il içerisinde kendisine has özellikleriyle bambaşka bir şehirdir. İşte bu güzel memleketin kendisine özel Duaları ve Bedduları da vardır. Bu haberimizde sizler için Nevşehir duaları ve beddualarını derledik.

banner15
Nevşehir'de Yöresel Dua ve Beddualar
17 Temmuz 2020 Cuma 15:30

banner517
banner134

ÖVME ( DUALAR ) : Her hangi bir kişiye, olaya veya topluma karşı duyulan iyilik hisleri neticesin de söylenen dileklerdir. Dualarda dini etkilenme oldukça fazladır. Nevşehir halkından tespit edilen bazı dualar:

Beddua, bir sebepten dolayı herhangi bir kimse hakkında kötümser istek ve temennide bulunmaktır. Farsça fena, çirkin, kötü, yaramaz anlamına olan "bed" kelimesiyle, Arapça "dua" kelimelerinden meydana gelmiş bir terkiptir. Kötü dua olarak da tanımlamamız mümkündür.

Beddua kendisine zarar veren, hoşlanılamayan insanlara bir şey yapamayan ya da yapmak istemeyen insanların işi tanrıya havale etmesi sebebiyle söylenen olumsuz sözlerdir.

Nevşehir ili ve çevresinde derlenen bedduaları ise aşağıdaki şekilde sıralamak mümkündür.

DUALAR

Allah birini bin etsin.

Allah ne muradın varsa versin.

Yine bu bayramlara erişesin.

Allah gönendirsin.

Allah başa kadar etsin. Toprak diye tuttuğun altın olsun.

Allah ağız tadıyla yedirsin.

Allah binbir bereket versin.

Düşmanının ömrü bu kadar olsun.

Allah geçim düzen versin.

Allah korktuğundan kurtarsın.

Allah ne onlara düşürsün, ne yokluğunu göstersin.

Allah geride kalanlara uzun ömürler versin.

Allah koruduğunu kurtarsın.

Ellerine ayaklarına sağlık.

Ellerin dert görmesin.

Nur içinde yat.

Mekanın cennet olsun.

Hızır yoldaşın olsun.

Allah kabeler kısmet etsin.

Geçmişlerin ağzında bulunsun.

BEDDUALAR

Evine baykuşlar tünesin.

Kapına kara kilit asılsın.

Sidiğin dursun.

Ocağına itler tünesin.

Tepene yıldırım insin.

Gözlerin kör olsun.

Yoluna kara duman çoksun de gelemez ol.

Kesenin ağzı bol, dibi delik olsun.

Tefin dirilsin.

Ekmeğin tavşan, sen tazı ol koş koş tutama.

Yüzünü sıraca yesin.

Dizin dizin sürün.

Sabaha kadar şişe kal.

İki yakan bir araya gelmesin.

Allah şöyle babıcım ayağına, takkem başına olsun.

Allah belanı versin.

Allah'm gazabına uğra.

Tutmazına uğra.

Eline koluna inme insin.

Boyun devrilsin.

Allah döküle kal.

Gidişin olsun da gelişin olmasın.

Başına taş düşsün.

Kanın altına ılgıt ılgıt aksın.

Bir bitin bin okka gelsinde umduğun gün aç yat

Nevşehir Övme – Yermeler ( Dualar- Beddualar)
Övme ( Dualar ) : Her Hangi Bir Kişiye, Olaya Veya Topluma Karşı Duyulan İyilik Hisleri Neticesin De Söylenen Dileklerdir. Dualarda Dini Etkilenme Oldukça Fazladır. Nevşehir Halkından Tespit Edilen Bazı Dualar:
Allah Birini Bin Etsin.
Allah Ne Muradın Varsa Versin.
Nur İçinde Yat.
Geçmişlerin Ağzında Bulunsun.
Hızır Yoldaşın Olsun.
Ellerin Dert Görmesin.
Ellerine Ayaklarına Sağlık.
Allah Ne Onlara Düşürsün, Ne Yokluğunu Göstersin.
Allah Geçim Düzen Versin.
Allah Korktuğundan Kurtarsın.
Allah Gönendirsin.
Allah Başa Kadar Etsin.
Toprak Diye Tuttuğun Altın Olsun.
Allah Kum Diye Tuttuğunu Altın Etsin.

Yerme ( Beddualar ) : Yapılmış Olan Bir Hareket Ve Olaya Karşı Hiddet Duyulması Durumunda Sebep Olanların Hakkında Sarf Edilen Kötülük Dilekleri İçeren Sözlerdir.

Nevşehir de Beddua Karşılığı Olarak İntizar Kelimesi Kullanılır.

Nevşehir Halkından Tespit Edilen Bazı Beddualar:
Evine Baykuşlar Tünesin.
Sidiğin Dursun.
Gözlerin Kör Olsun.
Boyun Devrilsin.
Allahın Gazabına Uğra.
Yüzünü Sıraca Yesin.
Ekmeğin Tavşan, Sen Tazı Ol Koş Koş Tutama.
Kesenin Ağzı Bol, Dibi Delik Olsun.
Ocağına İtler Türesin.
Yoluna Kara Duman Çöksünde Gelemez Ol.
Kapına Kara Kilit Asılsın,
Tepene Yıldırım İnsin.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-Allah’ım düşmanı helak et (yok et, imha et)

-Allah ondurmasın (gelişme, iyileşme)

-Allah’ın gazabına uğra

-Allah ağız tadıyla yedirmesin

-Allah belanı versin

-Allah deli canını alsın

-Allah’ından bul

-Allah sana daha beterini versin

-Allah başına yıksın

-Allah bildiği gibi yapsın

-Allah aynı acıyı sana da versin

-Allah çocuğunu elinden alsın

-Altın diye avuçladığın kum olsun

-Anayın, babayın hayrını görme

-Arifeyi gör bayramı göre

-Arabalar altında kal

-Ağzı eğrilesice

-Ayağı kırılasıca (gırılasıca)

-Altına sıçasıca

-Avucuna sıç, dilinen yala

-Azgın boğalar eline düş

-Başın dertten ırılmasın (kurtulmasın)

-Bağırsağın kuşlara yem olsun

-Başına b.kun konsun

-Bayramın gara (kara) geçsin (acılı, dertli geçsin)

-B.kuna bostan dik

-Boyun devrilsin

-Başına taş düşsün

-Boğazına dursun

-Bostana hoyuk (höyük) ol

-Boynun altında kalsın

-Boyuna kavak devrilsin

-Burnundan fitil fitil gelsin

-Çatlıyasıca

-Çatla emi

-Canın cehenneme

-Cenazeni karıncalar kaldırsın

-Cinler sürüsüne karış

-Cin çarpsın

-Çocuklarıyın ölüsünü gör

-Çobanlıktan kurtulma

-Çocuk diye yastıklara sarıl (çocuğun olmasın)

-Çuvalı boynundan düşürme (dilen)

- Darısı enin başına

-Dağdan azan ipi sazan seni bulsun

-Damın (evin) başına yıkılsın

-Davarına gıran (hastalık ya da kurt) girsin

-Değirmende zavar (un artığı) bekleyisice

-Dımığın kırılsın (köşesiz kal)

-Dilini eşek arısı soksun

-Dut yemiş bülbüle dön

-Düşmana muhtaç olasıca

-Donuna akrep yuva yapsın

-Evine baykuşlar tünesin

-Emdiğin süt burnundan gelsin

-Eli gırılasıca (kırılsın)

-Ekmek bul katık bulama

-Evinden su çıksın

-Erişmiyesice

-Evlat diye bağrına taş bas

-Gan gusacısa (kan kus)

-Ganı (kan) altına akasıca

-Gargalara yem ol

-Garın (eşin) sıpa (eşek yavrusu) doğursun

-Geberesice

-Gelinlik yüzü görme

-Gençliğiyin hayrını görme

-Gidişin olsun dönüşün olmasın

-Gıçında gara (kara) çıban çıksın

-Gıçıyın gılı (kılı) ters dönsün

-Gılığına (yüzüne) köpek sıçsın

-Gönenme (iyileşme, fakir kal)

-Gözünü kargalar oysun

-Gözü kör olasıca

-Gözüne kum dolsun

-Gursağında kalsın

-Haram olsun

-Hakkım zehir zıkkım olsun

-Hep buvarsa (hayvanlar için cinsel talepte olmak), döle durma (ilişkin olsun ama çocuğun olmasın)

-İki elim yakanda kalsın

-İki yakan bir araya gelmesin

-İki gözün önüne aksın

-İşin gücün rast gelmesin

-İnim inim inle

-İt kuyruğuna muhtaç ol

-İt b.kuna muhtaç ol

-Kanın içine aksın

-Kaşığınan al, kepçeynen gitsin

-Karaltın (gölgen) kaybolsun

-Kazancıyın hayrını görme

-Kefeni dürülesice

-Kıçına çöp yapışmasın (mal mülk sahibi olma)

-Kırk gün öğrünüsüce (acıdan kıvranmak)

-Kıran (bulaşıcı hastalık) giresice

-Kötürüm olasıca

-Kulağına köpek sıçsın

-Malıyın hayrını görme

-Malını başına çal

-Mezarına baykuş tünesin

-Mezarını kuşlar kazsın

-Mezarında kıvran

-Mezarın dar ola

-Onulmaz dertlere dutul (iyi olmaz dertlere yakalan)

-Ocağına (evine) baykuş tünesin.

-Ocağın sönsün (evinde kimse kalmasın)

-Onma (dertten, fakirlikten kurtulma)

-Ocağın yansın(evinde yangın çıksın)

-Ocağına kibrit suyu dökülsün

-Olmaz olaydın

-Ocağında ot bitsin (evinde kimse kalmasın)

-Oklava yutasıca

-Ölümü gör

-Ölme ama sürün

-Pılın pırtın cinganın olsun ( tüm giyeceklerini çingeneler çalsın)

-Pişmiş aşın zehir olsun

-Pulluğun kırılsın

-Sebep ocağın batsın

-Seni imam yusun (cenazen yıkansın)

-Sende evladından bul

-Sevdiğine kavuşma

-Sidiği durasıca

-Sıcak yatak yüzü görme

-Sıracalı ol (kötü, şirret adam ol)

-Soyun kurusun

-Soyuna sopuna kıran girsin

-Südüğün (sidiğin) kesilsin

-Sürüm sürüm sürün

-Şeytanından bul

-Şeytanın gazabına uğra

-Şeytanın çok olsun

-Şeytana gardaş ol

-Taş ye emi

-Taşlı köye muhtar olasıca

-Taş başına çıkamıyasıca (ergenlik yaşama)

-Ununu öğüt yemeye erişme

- Unu eleğin asılı kalsın

-Un çuvalına gardaş ol (evde kal, evlenememe)

-Un diye öğüttüğün zavar çıksın

-Yavruların elime galsın

-Yandım anam türküsü çağır

-Yediğin zehir zıkkım olsun

-Yediğin gözüne dizine dursun

-Yedi kuma üstüne var (sekizinci kuma ol)

-Yedi düvelin gazabına uğra

-Yedi köy üstünden geçsin

-Yetişmiyesice

-Yollarına kara duman çöksün

-Yoldan azasın (yolunu kaybet)

-Yünlü kal (tıraş olamayacak hale gel)

-Zehir zıkkım olsun

-Zıbar  ya da zıbarasıca (öl)

-Zıkkımın kökünü ye

YARARLANILAN KAYNAKLAR

TDK Türkçe Sözlük

Faruk Güçlü, Nevşehir/Acıgöl Yöresinde Söylenen Beddualar, Milli Folklör Dergisi Sy; 29

Formun Üstü


Kaynak: Yayıncı FİB Haber

İlgili Galeriler
Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.