banner461

4 Mevsim Avanos “Avanos’ta Sonbahar” Fotoğrafçılar Buluşması ve Foto Maratonu

Kapadokya Bölgesi’nin en güzel kentlerinden biri olan ilçemizin tanıtımına katkı sağlamak, ilçemiz turizm değerleri, doğal güzellikleri, el sanatları ve zanaatkarlarının belgesel tespitini yaparak kente dair nitelikli ve sanatsal  bir görsel bellek oluşturmak...

banner15
4 Mevsim Avanos “Avanos’ta Sonbahar” Fotoğrafçılar Buluşması ve Foto Maratonu
14 Ekim 2017 Cumartesi 09:50

banner517
banner134
Kapadokya Bölgesi’nin en güzel kentlerinden biri olan ilçemizin tanıtımına katkı sağlamak, ilçemiz turizm değerleri, doğal güzellikleri, el sanatları ve zanaatkarlarının belgesel tespitini yaparak kente dair nitelikli ve sanatsal  bir görsel bellek oluşturmak, yarışma yoluyla üretilen eserlerin gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlamak, farklı şehirlerden gelecek fotoğraf sanatçılarını buluşturmak, kaynaştırmak ve bu sayede fotoğraf sanatının tanıtılmasına ve yaygınlaşmasına katkıda bulunmak, ilçemiz halkında fotoğraf sanatına ilgi ve farkındalık oluşturmak ve fotomaraton sonucunda seçilen eserleri ilçemiz fotoğraf arşivine kazandırmak amacıyla Kaymakamlığımız ve Belediyemiz tarafından 16-17-18-19 Kasım tarihlerinde  “Dört Mevsim Avanos” Fotomaratonu’nun ilk etabı olan “Avanos’ta Sonbahar” konulu fotomaraton etkinliği gerçekleştirilecektir.
 
Kaymakamımız Murat Çağrı Erdinç ve Belediye Başkanımız İsmet İnce tarafından yapılan ortak açıklamada; “İlham verici coğrafyasıyla, tarihi, kültürü, doğal güzellikleri, el sanatları ve eşsiz zenginlikleriyle Avanos, tüm fotoğraf sanatçılarımızı ve fotoğraf severleri bu güzel etkinliğimizde buluşmaya davet ediyoruz.” dediler.
Foto maraton koşulları ve şartnamesine ilişkin detaylar sayfa altında yayınlanmıştır.
4 MEVSİM AVANOS
“AVANOS’TA SONBAHAR”
FOTOĞRAFÇILAR BULUŞMASI VE
FOTO MARATONU ŞARTNAMESİ
1. Foto Maratonun Adı
‘’AVANOS’TA SONBAHAR’’
2. Amaç
Kapadokya Bölgesinin en güzel kentlerinden biri olan,aynı zamanda bir turizm kenti de olan Avanos’un turistik yönlerinin, doğal güzelliklerinin, el sanatlarının, zanaatkarlarının belgesel tespitini yaparak kente dair nitelikli ve sanatsal bir görsel bellek oluşturmak; Avanos’un tanıtımına katkı sağlamak; yarışma yoluyla üretilen eserlerin gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlamak; farklı şehirlerden gelecek fotoğraf dostlarını buluşturmak, kaynaştırmak ve bu sayede fotoğraf sanatının tanıtılmasına,yaygınlaşmasına katkıda bulunmak; yerel halkta fotoğraf sanatına ilgi / farkındalık oluşturmak ve foto maraton sonucunda seçilen eserleri Avanos Kaymakamlığı ve Avanos Belediyesi fotoğraf arşivine kazandırmaktır.
3. Yarışma Kategori/Bölümleri
Yarışma Sayısal (Dijital) kategoride ve Renkli veya Siyah-Beyaz fotoğraf olmak üzere tek bölümlüdür. Renkli veya Siyah-Beyaz fotoğraflar bir arada değerlendirilecektir.
4. Genel Katılım Koşulları
4.1 “Avanos Fotoğrafçılar Buluşması ve Foto Maratonu” 16-17-18-19 Kasım 2017 tarihlerinde yapılacaktır. Yarışmaya katılacak fotoğrafların Avanos ilçesi sınırları içerisinde, şartnamenin “Foto Maraton Takvimi ve Programı’’ başlıklı bölümünde belirtilen tarihler ve saatler arasında çekilmiş olması gerekmektedir.
4.2 Foto maratona, Seçici Kurul Üyeleri, Düzenleme Kurulu Üyeleri, Yarışma Sekreterleri ve bu kişilerin birinci derece yakınları ile Düzenleme Kurulu’nca organizasyonda görevlendirilecek kişiler katılamazlar. Yarışma bu maddede belirtilen kişiler dışında, 18 yaş üzeri tüm amatör ve profesyonel fotoğrafçılara açıktır.
4.3 Yarışma katılım ücreti 20 (Yirmi) TL’dir.
4.4 Her bir katılımcı yarışmaya en fazla 6 (Altı) adet fotoğraf ile katılabilecektir.
4.5 Katılımcılar başvuru sırasına göre kabul edilecek olup başvuru sırasında katılımcıya verilecek başvuru numarası o katılımcının rumuzu olacaktır.
4.6 Katılımcılar, kayıt sırasında kendilerine verilecek yarışmacı kartlarını foto maraton boyunca üzerlerinde görünür biçimde taşımak zorundadırlar.
4.7 Katılımcılar fotoğraf makinelerinin tarih ve saat ayarlarını güncellemekle sorumludur. Katılımcılar kayıttan önce bellek kartlarını boşaltmalıdır. Kayıt öncesinde çekilen fotoğraflar yarışmaya dahil edilmeyecektir. Katılımcıların foto maraton süresince kullanacakları hafıza kartlarının marka ve seri numaraları okunabilir olmalıdır. Kayıt sırasında kayıt sorumlusu tarafından katılımcının fotoğraf makinası ile çekim yapılacak ve çekim numarası kayıt formuna işlenecektir. Drone ile çekilmiş fotoğraflarla yarışmaya katılmak isteyenler fotoğraf makinalarının yanı sıra Drone aracının kaydını da yaptırmak zorundadır. Fotoğraf çekimi için insanlı veya drone vb insansız hava araçlarının kullanımına ilişkin tüm izin ve sorumluluklar katılımcıya aittir.
4.8 Katılımcılar fotoğraf kabul masası görevlilerine teslim ettikleri fotoğrafların tamamının kendilerine ait olduğunu ve fotoğraflara dair tüm izinlerin alındığını kabul, beyan ve taahhüt ederler. Aksine davrananlar yarışmadan diskalifiye edilecektir.
4.9 Yarışmaya başkasının fotoğrafını teslim eden, teslim ettiği fotoğraflar üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve seçici kurulu bu anlamda yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikleri yapan ve/veya kendisine ait fotoğrafı bu amaçla başkasına kullandıran kişiler hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.
4.10 Katılımcılar teslim ettikleri fotoğrafların şartnamede belirtilen süreler içerisinde Avanos Fotoğrafçılar Buluşması ve Foto Maratonunda çekilmiş olduğunu ve basit müdahaleler dışında müdahale etmediğini kabul etmiş sayılır. Ödül alan katılımcılardan bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılanlara kural ihlali işlemi uygulanır.
4.11 Kural ihlali yapan katılımcının ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır. Ödül verilmişse katılımcının ödülü iade etmesi gerekir. Yalnızca ödül gurubunda boş bırakılan ödül sıralaması kaydırma yapmak suretiyle yeniden belirlenir. Fakat yarışma sonrası satın alma yapılacağı için sergileme sıralamasında değişlik ve ilave yapılmayacaktır.
4.12 Yarışmaya kayıt yaptıran katılımcılar yarışma şartnamesini ve yarışma kurallarına uymayı peşinen kabul, beyan ve taahhüt etmiş sayılırlar. Şartnameye uymayan katılımcılar yarışma dışı bırakılacaktırlar.
5. Yayın-Telif (Kullanım) Hakları ve Diğer Koşullar
5.1 Katılımcı, ödül (derece, mansiyon) alan, sergilenmeye hak kazanmış ve satın alma uygulanmış olan fotoğraflarının Avanos Kaymakamlığı ve Avanos Belediyesi’ne, yayınlarında isminin kullanılması şartıyla münhasır bir kullanım hakkını verdiğini peşinen kabul ettiğini ve buna bağlı olarak gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince ödül (derece, mansiyon) alan, sergilenmeye hak kazanmış ve satın alma uygulanmış olan eserinin/eserlerinin çoğaltma, işleme, temsil, umuma iletim ve yayımlanma haklarının kullanımı için Avanos Kaymakamlığı ve Avanos Belediyesi’ne izin/muvafakatname verdiğini kabul eder. Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi sonradan verdiği izni kesinlikle geri almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını engellemeyeceğini veya bu izin/muvafakatname için herhangi bir telif hakkı veya maddi, manevi talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.
5.2 Bu eserlerin kullanım hakları süresiz olarak Avanos Kaymakamlığı, Avanos Belediyesi ve eser sahibinin olacaktır.
5.3 Avanos Kaymakamlığı ve Avanos Belediyesi bu eserleri kurum basılı ve görsel yayınlarında, web sitesinde duyuru ve tanıtım amaçlı olarak, eser sahibinin ismini belirterek kullanabilecektir (Fotoğraflar ile kolaj vb grafik düzenlemeler yapılması durumunda ise eser sahibinin ismi kullanılamamaktadır). Öte yandan eser sahibi, eserlerin 3. kişilerce bu madde kapsamına aykırı şekilde kullanılması sebebiyle Avanos Kaymakamlığı ve Avanos Belediyesi’nin hiçbir sorumluluğu olmayacağını peşinen kabul etmiş sayılır.
5.4 Katılımcı tarafından fotoğraf kabul masası görevlilerine teslim edilen fotoğraflarda görünebilecek insanların, fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın internet ortamında ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu katılımcıya aittir.
5.5 Ödül (derece, mansiyon) alan, sergilenmeye hak kazanmış ve satın alma uygulanmış fotoğraflar hakkında herhangi bir şekilde oluşabilecek hukuki süreçlerden Avanos Kaymakamlığı, Avanos Belediyesi ve Düzenleme Kurulu sorumlu tutulamaz. Bu sorumluluk tamamen fotoğrafçıya aittir.
5.6 Foto maraton sonucunda ödül (derece, mansiyon) alamayan ve sergilenmeye hak kazanamamış fotoğraflardan biri veya birkaç tanesi, Avanos Kaymakamlığı ve Avanos Belediyesi tarafından gerek görüldüğü takdirde, fotoğraf sahibine sergileme bedeli kadar (250.- TL) bir satın alma bedelinin ödenmesi kaydı ile satın alınarak Avanos Kaymakamlığı ve Avanos Belediyesi’nin fotoğraf arşivine kazandırılacaktır ve bu fotoğraflar için de yukarıda belirtilen hak ve koşullar geçerli olacaktır.
6. Fotoğrafların İsimlendirilmesi ve Teslim Edilmesi
6.1 Teslim edilecek fotoğrafların isimleri katılımcının rumuzu ile işaretlenecektir
6.2 Birden fazla fotoğrafla yapılacak başvurularda fotoğrafa sıra numarası verilmelidir (Örnek: 025-1,025-6)
6.3 Teslim edilecek fotoğrafların isimlendirme işlemleri önceden yapılarak dosyalar hazır halde teslim edilmelidir.
6.4 Fotoğraflar, paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır. Fotoğraf üzerinde katılımcının kimliğine ilişkin isim, logo, tarih vb bilgiler bulunmamalıdır.
6.5 Fotoğraflar taşınır bellek ile elden teslim edilecek olup e-posta ile yapılan gönderiler kabul edilmeyecektir.
6.6 Fotoğrafın belgesel yapısı değiştirilmemiş olmak koşuluyla basit müdahaleler kabul edilecektir. Fotoğraf, orijinal yapısı bozulmayacak oranda kadrajlanmış ve fotoğrafın kontrast, aydınlık, renk ayarı ve toz alımı yapılmış olabilir. Bu konularda seçici kurulun kanaati esastır.
6.7 Birden fazla farklı fotoğrafın montajıyla yaratılan fotoğraflar (kolaj), HDR (High Dynamic Range) ve cep telefonlarıyla çekilmiş fotoğraflar ve belgesel nitelik taşıyacağı için fotoğrafın orijinalinde olmayan herhangi bir objenin eklenmiş veya var olan objelerden herhangi birisinin çıkarılmış olduğu fotoğraflar kabul edilmeyecektir.Panoramik fotoğraflar kabul edilecektir. Bu konularda seçici kurulun kanaati esastır.
6.8 Seçici Kurul 6.6 ve 6.7 no’lu maddelerde belirtilen şartlara uymayan fotoğrafları açıklama yapmadan yarışma dışı bırakabilir. 6.6 ve 6.7 no’lu maddelerde belirtilen durumlar hususunda, seçilecek fotoğraflara itirazlar olması halinde Seçici Kurul’un kanaati esastır.
6.9 Yarışmaya katılacak fotoğraflar, 300 dpi çözünürlükte, jpg/jpeg formatında, kısa kenarı en az 3000 piksel olarak teslim edilmelidir. Teslim edilecek her bir fotoğraf dosyası 4 Mb’den küçük, 8 Mb’den büyük olmamalıdır. Fotoğraflar RAW Formatları ile beraber teslim edileceğinden katılımcıların RAW+JPEG çekim yapmaları gerekir.
6.10 Fotoğraf teslimi 19 Kasım 2017 Pazar günü saat 12.00‘de kesinlikle sona erecektir.
7. Diğer Hususlar
7.1 Başvurular, organizasyonun belirleyeceği kayıt kabul yerinde alınacaktır. Kayıt kabul yeri sosyal medya aracılığıyla duyurulacaktır.
7.2 Düzenleme Kurulu, etkinlik sırasında elde olmayan nedenlerden dolayı oluşabilecek sorunların ve belirsizliklerin çözümünde gerekli gördüğü durumlarda program akışında revizyonlar yapabilir ve yine elde olmayan nedenlerden dolayı oluşabilecek sorunlardan dolayı Foto Maratonun ertelenmesine karar verebilir. Düzenleme Kurulu, program akışı revizyonları ve erteleme gibi durumlarda uygulanacak yöntemleri ve kuralları belirleme hakkına sahiptir.
7.3 Yarışma sonuçları Avanos Kaymakamlığı ve Avanos Belediyesi web sitesinden, Avanos Sonbahar Fotoğrafçılar Buluşması ve Foto Maratonu facebook sayfasından duyurulacaktır. Ödül alan eserler sosyal medya (Facebook, instagram, twitter) hesaplarında yayınlanacaktır.
7.4 Yarışma sonucunda ödül ve sergileme alan eserlerden oluşan bir sergi açılacak ve organizasyonun belirleyeceği ileri bir tarihte sergi açılışı ve ödül töreni birlikte yapılacaktır. Sergi açılışı ve ödül töreni programı katılımcılara beyan ettikleri iletişim bilgileri ve sosyal medya aracılığıyla duyurulacaktır.
7.5 Yarışmada ödül, mansiyon ve sergileme alamayan ve satın alma uygulanmayan fotoğraflar iade edilmeyecek, sistemden silinecektir.
7.6 Şartnamede belirtilen ödül, sergileme ve satın alma bedelleri yarışma sonuçları açıklandıktan en geç 2 (İki) ay sonra, hak sahiplerinin e-posta ile bildirecekleri kişisel banka hesap/IBAN numaralarına Düzenleme Kurulu tarafından gönderilecektir. Hak sahibinin kişisel hesap/IBAN numarasını ve/veya Düzenleme Kurulu’nca istenebilecek belge ve bilgileri bildirmemesi durumunda ödül bedeli, sonuçların açıklandığı tarihten itibaren 1 (bir) yıl sonunda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda hak sahibinin ödül, telif vb herhangi bir talebi olamaz.
7.7 Şartnamede belirtilmeyen konularda ya da olası uyuşmazlıklarda Düzenleme Kurulu ve Jüri üyelerinin kararları geçerlidir. Katılımcılar yarışmaya katılmakla bu maddeleri ve çıkabilecek kararları kabul etmiş sayılırlar.
7.8 Katılımcılar; “Avanos Sonbahar Fotoğrafçılar Buluşması ve Foto Maratonu”na kayıt yaptırmak ve fotoğraflarını teslim etmekle yarışma koşullarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Bu şartname, yarışmacının yarışma fotoğraflarını teslim etmesiyle yürürlüğe girer. Yarışmacıların bu şartname hükümlerine sonradan itiraz hakkı yoktur.
8. Konaklama
8.1 Otel, pansiyon vb.yerlerde kalmak isteyen katılımcılar konaklama ücretlerini kendileri karşılayacaklardır ve rezervasyonlarını kendileri yapacaklardır.
9. Foto Maraton Takvimi ve Programı
• 16 Kasım Perşembe
Başvuru Kabul : 09.00 – 23.00
Fotoğraf Teslimi : 18.00 – 23.00
• 17 Kasım Cuma
Başvuru Kabul : 09.00 – 23.00
Fotoğraf Teslimi : 18.00 – 23.00
• 18 Kasım Cumartesi
Başvuru Kabul : 09.00 – 20.00
Fotoğraf Teslimi : 18.00 – 23.00
• 19 Kasım Pazar
Fotoğraf Teslimi : 08.00 – 12.00
Sonuç Bildirimi: 20 Kasım 2017 Pazartesi
10. Ödüller/Sergileme-Satın Alma
• Eş değer Ödül ( 3 Adet) : 3000 TL
• Mansiyon ( 3 Adet) : 1000 TL
• Avanos Ö.Ö. ( 1 Adet) : 1000 TL
• Drone Ö.Ö. ( 1 Adet) : 500 TL
(Drone ile çekilmiş bir fotoğrafa verilecektir.)
• Sergileme (30 adet) : 250 TL
• Satın Alma 250 TL (Organizasyonun belirleyeceği sayıda)
11. Seçici Kurul Üyeleri:
Osman ÖNDER (EFIAP, Fotoğraf Sanatçısı)
Mustafa İPEK (EFIAP, Fotoğraf Sanatçısı)
G.Egemen ERGİN (EFIAP, Fotoğraf Sanatçısı)
Mehmet Y.KÖSELİ ((AFIAP, Fotoğraf Sanatçısı)
Cihan KARACA (EFIAP/, Fotoğraf Sanatçısı)
*Seçici Kurul en az 3 (üç) üye ile toplanabilir.
12.Değerlendirme:
12.1 Seçici kurul yarışmaya gönderilen eserleri Avanos’un tanıtımı açısından dikkate alarak, şehrin kültürel, doğal, tarihi özelliklerini ve sosyal yaşamı vurgulama yönüyle ele alacak aynı zamanda bu eserleri sanatsal ve estetik yaklaşımla değerlendirecektir.Bu nedenle;seçici kurul değerlendirmeye aldığı eserlerde mekan vurgusu,yaratıcı bakış açısı, doğallıktan uzaklaşılmaması (aşırı yapay kurgu vb.içermeyen),fotoğrafın teknik ve estetik yönlerini barındırması gibi nitelikleri arayacaktır.
12.2 Katılımcılar hem fotoğraf makinaları hem de Drone ile çektikleri fotoğraflarını bir arada teslim edebilecektir .Drone ile çekilmiş görüntülerden seçici kurulun belirlediği yalnızca 1 (Bir) eser Drone Özel Ödülüne layık görülerek ödül gurubuna girebilecektir.Seçici kurul Drone ile çekilmiş görüntülerden uygun gördüklerini sergileme gurubuna layık görebilir.Düzenleyici kurum uygun gördüğü taktirde Drone ile çekilmiş ancak ödül ve sergileme gurubuna girememiş görüntülerden uygun bulduklarına satın alma gerçekleştirebilir.
Drone aracı RAW formatını desteklemeyen katılımcılar eser teslimi sırasında Drone ile çekmiş olduğu görüntünün müdahale edilmemiş ham halini vermekle yükümlüdür.Bu konuda gerek eser tesliminde,gerek değerlendirme aşamasında,gerekse yarışma sonrası ortaya çıkabilecek herhangi bir anlaşmazlık,ihtilaf durumunda düzenleyici kurumun ve seçici kurulun vereceği karar esastır. Katılımcılar yarışmaya katılmakla bu maddeleri ve çıkabilecek kararları kabul etmiş sayılırlar.
12.3 Seçici kurul ayrıca ödül gurubunda yer alan eserlerin neden seçildiğini ortak gerekçeli bir karar ile yazılı tutanak şeklinde düzenleme kuruluna sunacaktır. Bu gerekçeli karar sonuçların açıklanması sırasında eserlerle birlikte sosyal medyada yayınlanacaktır.
13. Düzenleme Kurulu:
Avanos Kaymakamlığı ve Avanos Belediyesi
14. Salon Başkanı / Kayıt Masası Sorumlusu / Sekretarya
Salon Başkanı: Hasan Uçar GSM: 05076578235
e-posta: hasanucar.photography@gmail.com
NOT: Düzenleme kurulu gerekliği gördüğü takdirde etkinlik programında değişiklikler yapabilir.


Kaynak: Yayıncı FİB Haber

İlgili Galeriler
Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.