banner461

Avanos Belediye Başkanı İnce’den tepki çeken uygulama

Avanos Belediyesi evlere imza karşılığı teslim ettiği ihbarname ile vatandaşlardan harcamalara katılım payı adı altında para toplayacak. 

banner15
Avanos Belediye Başkanı İnce’den tepki çeken uygulama
17 Kasım 2017 Cuma 19:17

banner517
banner134
Avanos Belediyesi evlere imza karşılığı teslim ettiği ihbarname ile vatandaşlardan harcamalara katılım payı adı altında para toplayacak. 
2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun Harcamalara Katılma Payları başlığındaki 86- 94. Maddelerine dayandırılarak yapılacak tahsilat 2 yıl içerisinde ve 4 taksitte ödenebilecek. Katılım belgesinin teslim edilmesinin ardından 1 ay içerisinde peşin yapılacak ödemelerde ise yüzde 25 peşin ödeme indirimi yapılacak.
Taksitli ödemelerde ilk taksit 30 Haziran 2018, 2. taksit 30 Aralık 2018, 3. taksit taksit 30 Haziran 2019, 4. taksit 30 Aralık 2019 son ödeme tarihi olarak duyuruldu. 
Mahallelere yapılan su tesisleri harcamalarına katılım payı altında toplanacak paralar gayrimenkulün belediyede bulunan kıymet beyan değeri üzerinden hesaplanıyor. Bu bedel vergi değerinin yüzde 2'sini geçemiyor. 
Eğer bu ödemeye itiraz etmek isterseniz 30 gün içinde en yakın vergi mahkemesine başvurmanız gerekiyor. 
Belediyelerce veya belediyelere bağlı işletmelerce; Yeni yol açılması, Mevcut yolların yüzde 40 nispetinde veya daha fazla genişletilmesi, Kaldırımsız ve bakımsız bulunan yolların, kaldırım veya parke kaldırım haline getirilmesi veya asfalt yapılması, kaldırım veya şose halindeki yolların da parke, beton veya asfalta çevrilmesi, Mevcut kaldırım veya parkelerin sökülüp yeniden düzenlenmesi, için inşa, tamir ve genişletilmeye tabi tutulan yolların iki tarafında bulunan gayrimenkullerin sahiplerinden belediyelerin meclis kararı ile “Yol Harcamalarına Katılma Payı” alınabiliyor.
Su tesisleri harcamalarına katılma payı:
Madde 88 – Belediyelerce veya belediyelere bağlı müesseselerce beldede aşağıdaki şekillerde su tesisleri yapılması halinde, dağıtımın yapıldığı saha dahilindeki gayrimenkullerin sahiplerinden, Su Tesisleri Harcamalarına Katılma Payı alınır: a) Yeni içmesuyu şebeke tesisleri yapılması, b) Mevcut şebeke tesislerinin tevsii ve ıslahı. Birden fazla yol kenarında bulunan gayrimenkullere ait payın hesabında, bunların yalnız suya bağlandıkları yol üzerindeki uzunlukları esas alınır. Katılma payı tahakkukunun hizmetin tamamlanarak halkın istifadesine sunulmuş olmasından sonra yapılması gerekiyor. 
Yeni kurulan bir yerleşim yerinde konutların ilk sahipleri, arsa payı karşı kat maliki olan kimseler veya satın aldıkları arsa üzerinde bina inşa eden yüklenici şirketlerdir. Zira bu konutların tapu kaydı, arsa payı sahibi veya yüklenici şirket adına olmakta ve 3 üncü kişiler bunlardan konut satın almaktadırlar. Bu durumda, harcamalara katılım payının, ikinci malik sıfatını haiz olan kişilerden değil, tapuda ilk malik olan gerçek veya tüzel kişilerden alınması gerekir. Çünkü söz konusu konutlara kanal açılmasını ve su şebekesi yapılmasını isteyen ikinci malik değil, ilk malik olan şirket veya kişilerdir. Harcamalara katılım paylarını, bu hizmeti talep edenden başkasına yüklemek, hukukun temel ilkelerine aykırıdır.
Katılma Payı Ödenmezse Ne Olur?
Harcamalara katılma payına tabi gayrimenkullerin listesi belediyelerce ilgili tapu dairelerine bildirilir. Bu gayrimenkullerin satış, hibe ve trampaları halinde tapu dairesi payın tahsilini sağlamak üzere, belediyeyi haberdar eder ve pay ödenmedikçe intikal işlemi yapılmaz.
Öte yandan ödenmeyen Katılma Paylarının tahsilinde 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanun hükümleri uygulanacaktır. Yani söz konusu borçlar için gecikme zammı ve cebri tahsil usulleri geçerlidir.

Kaynak: MHA

İlgili Galeriler
Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.