banner461

İl Genel Meclisi 2017 Ağustos Ayı Toplantı Gündemi

Nevşehir İli İl Genel Meclisinin 2017 Yılı Ağustos Ayı Olağan Toplantısına Ait Gündemde yer alacak konulara açıklandı.

banner15
İl Genel Meclisi 2017 Ağustos Ayı Toplantı Gündemi
27 Temmuz 2017 Perşembe 14:05

banner517
banner134
İşte T.C. Nevşehir İli İl Genel Meclisinin 2017 Yılı Ağustos Ayı Olağan Toplantısına Ait Gündemler;
T.C.
NEVŞEHİR İLİ
İL GENEL MECLİSİNİN 2017 YILI AĞUSTOS AYI OLAĞAN
TOPLANTISINA AİT GÜNDEMLER
TOPLANTI TARİHİ 01.08.2017- ...08.2017  
TOPLANTI SAATİ 10.00
TOPLANTININ YERİ İl Genel Meclis Başkanlığı Toplantı Salonu
 
S.N                                            
 
                                   K       O      N      U      S       U
    
   1
 
   2
 
   3
 
   
 
 
 
   4
 
 
 
 
   5
 
 
 
 
 
 
   6
 
 
 
 
   7
 
 
 
 
   8
 
 
 
 
   9
 
 
  10
                           
  11
 
 
 
 
 
 
Yoklama ve açılış.
 
Bir evvelki oturuma ait karar özetlerinin okunması.
 
İl Özel İdaresinin 07.07.2017 tarih ve 6061 sayılı yazıları ile teklif edilen; İlimiz Hacıbektaş İlçesi Başköy-Güzelyurt Köyü arasında bulunan H-25-2 K K N’li yol ağımızın devamında Kırşehir İl Özel İdaresi tarafından asfalt çalışmalarının yapılmakta olduğu, idaremiz yol ağında kalan kısımda Kırşehir İl Özel İdaresi ile protokol yapılabilmesi için Genel Sekreterliğimize yetki verilmesi talebi.
 
İl Özel İdaresinin 21.07.2017 tarih ve 6605 sayılı yazıları ile teklif edilen, İlimiz Gülşehir İlçesi Eskiyaylacık Köyü, 125 ada 9 nolu parsele ait Güneş Enerji Santrali Alanına ilişkin şehir plancısı müellifi tarafından hazırlanan nazım ve uygulama imar planlarının İl Genel Meclisince onaylanması talebi.
 
İl Özel İdaresinin 26.07.2017 tarih ve 6707 sayılı yazıları ile teklif edilen, 6360 sayılı kanunun 2. Maddesinin 2. Fıkrası gereğince, 30.03.2014 tarihi itibariyle İlimizde bulunan 19 adet belediyenin tüzel kişiliği sona ermiş, borç ve alacakları ile birlikte İl Özel İdaresine devri yapılmıştır. 6824 sayılı kanun gereği, söz konusu belediyelerin borçlarının ödenmesi için yapılandırmak ve uzlaşmak üzere Genel Sekreter Savaş BENLİ’ ye yetki verilmesi talebi.
 
İlimiz Kozaklı İlçesi, Karasenir Köyü, 0 pafta, 643 nolu parsele ait Ticaret ve Konut Alanına ilişkin şehir plancısı plan müellifi tarafından hazırlanan nazım ve uygulama imar planı plan değişikliği hususunda; İmar ve Bayındırlık Komisyonu tarafından tanzim edilen raporun görüşülerek karara bağlanması.
 
İlimiz Merkez İlçe, Boğaz Köyü, 125 ada 58 ve 67 nolu parsellere ait Konut Dışı Kentsel Kullanım Alanına ilişkin şehir plancısı plan müellifi tarafından hazırlanan nazım ve uygulama ilave imar planlarının onaylanması hususunda; İmar ve Bayındırlık Komisyonu tarafından tanzim edilen raporun görüşülerek karara bağlanması.
 
İlimiz Merkez İlçe, Boğaz Köyü, 102 ada, 176, 177, 187, 189, 222, 225 nolu parsellere ait Güneş Enerji Santraline ilişkin şehir plancısı plan müellifi tarafından hazırlanan nazım ve uygulama imar planlarının İl Genel Meclisince onaylanması hususunda; İmar ve Bayındırlık Komisyonu tarafından tanzim edilen raporun görüşülerek karara bağlanması.
 
Gönüllülük esasına dayalı bir defaya mahsus olmak üzere kurulan İnceleme Komisyonu tarafından tanzim edilen raporun görüşülerek karara bağlanması.
 
Üyeler tarafından verilecek önerilerin görüşülmesi.
 
Dilek ve Temenniler.                                                      
                                                                                
                                                                                            Süleyman ÖZGÜN
                                                                                              Meclis Başkanı

Kaynak: Yayıncı FİB Haber

İlgili Galeriler
Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.