banner461

KOP'a Nevşehir'de Dahil Oldu...!

AK Parti Nevşehir 5. Olağan Kongresi'ne katılan Başbakan Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu'nun en büyük müjdelerinden birisi hiç şüphesiz KOP illeri arasına Nevşehir'inde dahil edilmesi oldu. Peki Nedir KOP ...?

banner15
KOP'a Nevşehir'de Dahil Oldu...!
13 Aralık 2014 Cumartesi 18:52

banner517
banner134

AK Parti Nevşehir 5. Olağan Kongresi'ne katılan Başbakan Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu,  Nevşehir'i birçok açıdan KOP'un parçası haline getireceklerini açıkladı. 

Başbakan'ın Nevşehir halkına verdiği en önemli müjdelerden birisi şüphesiz 
Konya ovasını şahlandıracak proje: KOP illeri arasına Nevşehir'inde dahil edilmesi oldu.Peki Nedir KOP ...?

Başbakan Davutoğlu Öyle İstedi...!


Nevşehir bizim için bereketin sembolüdür.  KOP Projesine Nevşehir'i de dahil ederek Konya yla ayrılmaz bir bütün olacak işallah.

Başbakan Ahmet Davutoğlu, Nevşehir'i birçok açıdan KOP'un parçası haline getireceklerini açıkladı. Başbakan, Antalya-Konya-Nevşehir-Kayseri Hızlı Tren Hattı'yla ilgili çalışmalara da değindi. 


Davutoğlu, Damat İbrahim Paşa Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Nevşehir İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada önemli açıklamalar yaptı.

Başbakan Davutoğlu, Nevşehir'deki heyecanın kendilerini bir kez daha şevklendirdiğini, her zaman Nevşehir'in hizmetinde olacaklarını belirterek, şehre yapılan yatırımları anlattı.

Bütün bu hizmetlerin Nevşehir'e olan saygının ve teşekkür borcunun ifadesi olduğunu kaydeden Davutoğlu, son Nevşehir ziyaretinde Antalya-Konya-Nevşehir-Kayseri Hızlı Tren Hattı'yla igili çalışmaları başlatacaklarını söylediğini hatırlattı.

KOP demek Üniversitesine, Tarımına, Sanayisine, Ekonomisine büyük katma değer sağlayacak güçlü bir birlikteliğin Aksaray, Karaman, Konya ve Niğde illerini içine alan KOP Bölgesi,'ne ilimiz Nevşehir'de dahil edilmesi belkide ilimiz için çok büyük önem taşıyor.

Kalkınma Bakanlığı bünyesine bağlı olarak kurulan Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile KOP Bölgesi yeniden doğuyor...
Bakanlığını Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz ve Başkanlığını Mehmet Babaoğlu  yapıyor.

PROJE 2015'TE

Davutoğlu, Antalya-Konya-Nevşehir- Kayseri Hızlı Tren Uygulama Projelerinin 2015'te tamamlanacağını, en kısa zamanda da yapım aşamasına geçmeye gayret edeceklerini bildirdi.

NEVŞEHİR, KOP'UN PARÇASI OLACAK

Daha önce turizm bağlamında Nevşehir'in Konya Ovası Projesi (KOP) çerçevesinde değerlendirilmesi talebinin dile getirildiğini kaydeden Davutoğlu, Nevşehir'i birçok açıdan KOP'un parçası haline getireceklerini açıkladı.

Davutoğlu, Kalaba-Seyfe Sulama Proje İhalesi'nin de aralık ayı sonunda tamamlanacağını sözlerine ekledi.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde GAP Bölge Kalkınma İdaresi ile başlayan entegre bölgesel gelişme çalışmaları Orta Anadolu’da KOP la hayat buldu.

Merkezi Konya ili olan KOP İdaresi'nin görev alanında, Konya ile birlikte Aksaray,Niğde ve Karaman illeri olamk üzere bu dört ile bağlı toplam 50 ilçe, 263 belde ve 1002 köy bulunmaktadır. Şimdi bu illere Nevşehir'de dahil olmuş oldu.

Konya Ovası’na Su Getirme Çalışmaları Osmanlı döneminde II. Abdülhamid Han a kadar giden önemli tarihi bir rüya şimdi gerçekleşiyor...

Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi tarafından, sorumluluk sahası olan Aksaray, Karaman, Konya, Niğde ve Nevşehir illerinde 2012 yılından bu yana yürütülen saha araştırmaları, sektör analizleri ve farklı düzeylerdeki paydaş görüşmeleri neticesinde hazırlanmış olan KOP Eylem Planı, bölge insanının refah seviyesini ve bölgenin gelişme potansiyelini artıracak, bölge üretimini daha sürdürülebilir ve dengeli hale getirecek tedbirler içermektedir.

KOP Eylem Planının hayata geçirilmesi ile KOP Bölgesi’nde yaşayan insanların gelir düzeylerini ve yaşam kalitelerinin yükseltilerek bölge içi ve bölgeler arası gelişmişlik farklarının azaltılması ile bölgenin ulusal düzeyde ekonomik ve sosyal istikrar hedeflerine katkıda bulunması amaçlanmaktadır. 

KOP çalışmaları 1985 yılında başlamış olup bu dönemde Karaman’ın da Konya’ya bağlı ilçe olması nedeniyle Konya ilinde bulunan ve DSİ yatırımlarını içermekte olan sulama projelerine KOP adı verilmişti. Daha sonra DSİ 4.Bölge görev alanında bulunan Konya, Karaman, Niğde ve Aksaray illerini de Kapsayacak şekilde genişletilmiş ve projeler bu haliyle yatırım programlarına alınmıştır. Dolayısıyla KOP Bölgesi; DSİ,İl Özel İdareleri ve Halk sulamaları tarafından yapılan bütün sulama projeleri ile hidroelektrik enerji santrallarını ve içme suyu projelerini de kapsar hale gelmiştir. Böylece KOP; 1 100 000 hektar tarım arazisinin sulanacağı 14 adet sulama projesi, 3 adet içme suyu projesi ve 1 adet enerji projesi olmak üzere toplam 18 adet proje demetinden oluşmaktadır.
Konya Ovası Projesi (KOP) kapsamında bulunan illerde hayvancılık ve tarımsal yatırımlarının desteklenmesi konusunda önemli boyutlarda ciddi destekler veriliyor.
Öte yandan KOP Bölgesi içinde yer alan Üniversiteler Birliğinde Nevşehir NEHÜ'nünde yer alabilecek olması açısındanda önemli.
Örnek verecek olursak:KOP sınırlanındaki illerde hayvancılık yatırımlarının desteklenmesi amacıyla hazırlanan proje kapsamında, Aksaray'da 460 adet damızlık koç, çiftçilere dağıtıldı.


Konya Ovası Projesi Kapsamında Niğde ilimize 3 milyon 250 bin lira ek ödenek aktarıldı. Aktarılan ödenekle Niğde ilimiz 2014 yılında 18 milyon 250 bin lira ödenek almış oldu.

Konya ovasını şahlandıracak proje: KOP


Konya, Karaman, Aksaray ve Niğde illerini kapsayan Konya Ovası Projesi ile; Akdeniz’e boşa akan suların Konya Ovası’na yönlendirilmesi, • Baraj, gölet ve sulama sistemlerinin tamamlanması, Vahşi yeraltı sulamalarının yağmurlama veya damlamalı sulama usullerine dönüştürülerek su ve enerji sarfiyatında tasarruf sağlanması hedeflenmektedir.

KOP; Sulama faydası olarak 2,2 milyar $, Enerji faydası olarak 300 milyon $, İçme suyu 70 milyon $ olmak üzere, Milli Ekonomi’ye yılda toplam 2,57 milyar $ katkı ve 100.000 kişiye doğrudan istihdam imkanı sağlayacaktır.

BOŞA AKAN SULARI KONYA OVASI’NA YÖNLENDİRDİK

1. Derebucak Yılmaz Muslu Barajı ve Gembos Derivasyonu tamamlanarak Beyşehir Gölü’ne yılda 135 ila 180 milyon m3 su aktarılmaktadır. Buradan fazla sular Beyşehir-Suğla-Apa (BSA) Kanalı ile Konya Ovası’na yönlendirilmektedir.

2. Suğla Depolaması ile yılda 100 milyon m3 su kazanılmış ve ovaya yönlendirilmiştir.

3. Bağbaşı Barajı ve Mavi Tünel tamamlanmıştır. 17.034 m uzunluğundaki Mavi Tünel bir defada delinen Türkiye’nin en uzun, Dünya’nın ise en uzun 5. tünelidir.

423 Milyon TL’ye mal olan Bağbaşı Barajı ve Mavi Tünel, 16 Aralık 2012 tarihinde Başbakanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete alınmıştır. Bağbaşı Barajı ve Mavi Tünel ile Bozkır ve Avşar barajlarının da inşası ile yılda 414 milyon m3 suyu Konya Ovası’na iletecektir.

KOP GÖREVLERİa. Bölgesinin kalkınmasının hızlandırılması amacıyla ilgili kurum ve kuruluşların proje ve faaliyetlerinin uyum ve bütünlük içinde yürütülmesini sağlayacak eylem planları hazırlamak, bunların uygulanmasını koordine etmek, izlemek ve değerlendirmek.

b. Eylem planları kapsamındaki kamu yatırımlarının etkili ve verimli bir şekilde yürütülmesi için kurumlar arası koordinasyonu sağlamak.

c. Eylem planlarının gerektirdiği yatırımlara ilişkin teklifleri ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde hazırlamak, önceliklendirmek ve ilgili kurum ve kuruluşlar ile Kalkınma Bakanlığına göndermek.

d. Bölgedeki kurum ve kuruluşlar tarafından yürütülen yatırım projelerini izlemek ve değerlendirmek.

e. İlgili kamu kurum ve kuruluşlarınca talep edilmesi hâlinde, yatırım projelerinin geliştirilmesine yardımcı olmak, bu sürece gerektiğinde Kalkınma Bakanlığının belirleyeceği usul ve esaslara göre malî ve teknik destek sağlamak.

f. Bölge planlarının tamamlayıcılığını ve bütünlüğünü gözeterek, kalkınma ajanslarının ortak ve daha etkili çalışmalarına yardımcı olmak ve bu konularda görüş ve öneriler geliştirmek.

g. Bölgelerinin gelişme potansiyeline, sorunlarına ve imkânlarına dair araştırma, etüt, proje ve incelemeler yapmak veya yaptırmak.

h. Kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları için başta kurumsal kapasite ve beşeri kaynak konuları olmak üzere, Kalkınma Bakanlığının belirleyeceği usûl ve esaslara göre mevcut proje ve programlarla mükerrerlik oluşturmayacak yenilikçi destek programları tasarlamak ve uygulamak.

i. Kalkınma Bakanlığı tarafından verilecek diğer görevleri yapmak. 

GÖREV ALANIMerkezi Konya ili olan KOP İdaresi'nin görev alanında, Aksaray ilinde 7 ilçe, 39 belde, 152 köy, Karaman ilinde 6 ilçe, 10 belde, 154 köy, Konya İlinde 31 ilçe, 168 belde, 584 köy (beldeler ve köyler Yeni Büyükşehir Yasası ile mahalleye dönüştürülmüştür) ve Niğde ilinde 6 ilçe, 46 belde, 112 köy olmak üzere; 50 ilçe, 263 belde ve 1002 köy bulunmaktadır.


Kaynak: Yayıncı FİB Haber

İlgili Galeriler
Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.