banner461

Nevşehir Belediyesi 6.5 milyon TL'ye arsa satıyor!

Nevşehir Belediyesi tarafından Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan arsa ihale usulü ile satılıyor. İhale 4 Aralık'ta gerçekleşecek..

banner15
Nevşehir Belediyesi 6.5 milyon TL'ye arsa satıyor!
25 Kasım 2017 Cumartesi 19:40

banner517
banner134
Nevşehir Belediyesi, Nevşehir merkez Cumhuriyet Mahallesi'nde yer alan Akaryakıt Satış ve Bakım istasyonu ruhsatlı arsayı satıyor. Toplam muhammen bedeli 6.5 milyon TL olarak belirlenen arsa için ihale 4 Aralık'ta yapılacak.
 
ŞEHRİMİZİN TAPUNUN 18 L 3-18 M 4 PAFTA 3309 ADA 1 PARSELDE BULUNAN 3068,30 M² AKARYAKIT-LPG SATIŞ VE BAKIM İSTASYONU RUHSATLI ARSA SATILACAKTIR
 
Nevşehir Belediye Başkanlığından:
1 - Mülkiyeti Belediyemize ait İlimiz tapunun Cumhuriyet Mahallesi 18 L 3-18 M 4 pafta, 3309 ada, 1 nolu parselde bulunan (Belediyemiz İmar Planında Akaryakıt Satış ve Bakım istasyonu ruhsatlı) 3068,30 m² arsa, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a Maddesi uyarınca kapalı teklif usulü İhaleye çıkarılmıştır.
 
2 - İhale 04 Aralık 2017 Pazartesi günü Saat: 10.30’da Nevşehir Belediye Meclis toplantı salonunda yapılacaktır.
 
3 - İhaleye katılacak isteklilerden aşağıda sıralanan şartları taşıması ve istenen belgeleri ibraz etmesi şarttır.
A. Kanuni ikametgâh sahibi olmak.
B. Türkiye’de tebligat için adres göstermesi.
C. Geçici teminatı yatırması ve şartnamede istenen diğer belgeleri eksiksiz vermesi.
D. İmza sirküleri vermesi
a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza sirküleri,
b) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri ile ilgili evraklar,
c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) bentlerdeki esaslara göre temin edecekleri belgeler.
E. İstekli adına vekâleten ihaleye iştirak ediyorsa; istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi.
F. İsteklilerin ortak girişim olması halinde, noter onaylı ortak girişim Sözleşmesi vermesi.
G. Teklif mektubunu şartname ekindeki örneğe uygun olarak hazırlanıp vermesi.
4 - İhaleyle ilgili geniş bilgi ve şartname, mesai saatleri dâhilinde Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden 200,00 TL bedelle temin edilebilir.
5 - Muhammen bedel ve teminatlar;
*Cumhuriyet Mahallesi 18 L 3-18 M 4 pafta, 3309 ada, 1 parseldeki 3068,30 metrekare arsa
*6 milyon 500 bin 193,55
a) Tahmini bedel üzerinden %3 oranında geçici teminat alınacaktır.
6 - Teklifler ihale günü Saat: 10.25’e kadar sıra numaralı alındılar karşılığında İhale Komisyonu Başkanlığına verilecektir.
7 - İhaleyi alan; ihale bedelini İhale Onayını takip eden 15 gün içerisinde peşin olarak ödeyecektir.
8 - İhale bedeli üzerinden Damga Vergisi alınacaktır. Arsalara ilişkin bilgi ve belge Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden alınabilir.
9 - İhaleye ilişkin, vergi, resim, tapu giderleri ve harçlar ihaleyi alan tarafından ödenecektir.
10 - Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedel tespitinde yetkilidir.

Kaynak: Yayıncı FİB Haber

İlgili Galeriler
Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.