banner461

Nevşehir'de 2018 yılının ilk meclis toplantısı yapıldı

Nevşehir İl Genel Meclisi 2018 yılı Ocak ayının ilk toplantısı İl Genel Meclisi Başkanı Süleyman Özgün başkanlığında yapıldı.

banner15
Nevşehir'de 2018 yılının ilk meclis toplantısı yapıldı
08 Ocak 2018 Pazartesi 10:54

banner517
banner134
Nevşehir İl Genel Meclis Başkanı Süleyman ÖZGÜN Başkanlığında, Aynur ASİLTÜRK ve Abdüsselam GÖLTAŞ ‘dan oluşan divan katip üyeleri ve Meclis Üyelerinin katılımı ile yoklama yapılarak Ocak Ayı toplantısı açıldı. Nevşehir İl Genel Meclisi, dört gün süresince önceden belirlenen ve toplantı esnasında ek olarak gelen gündem maddelerini görüşerek karara bağladı.
 
Toplantı ilk gün olan 02.01.2018 Salı günü, Aralık ayı son toplantısında alınan meclis karar özetlerinin okunmasıyla başladı. Daha sonra meclis gündeminde yer alan konular tek tek görüşülerek karara bağlandı.  
 
 Ocak Ayı Olağan Toplantısı birinci  ve ikinci birleşimlerinde,
 
-,Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait Avanos İlçesi Sarılar Köyünde bulunan tapunun 5386 nolu parselde kayıtlı arsa vasfındaki taşınmaza selektör binası ve tapunun 114 ada 10 ve 11 nolu parselde kayıtlı arsa vasfındaki taşınmaza aile parkı yapılmak üzere Sarılar Köyü Muhtarlığı adına, 25 yıllığına tahsisinin yapılmasına.
 
- Nevşehir İli Gülşehir İlçesi Hacıhalilli Köyü 122 ada, 1 nolu parsele ait Ticaret Alanı (Kantar ve Müştemilatı) kurulmasına ilişkin şehir plancısı plan müellifi tarafından hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve  1/1000 ölçekli uygulama imar planlarının, İl Genel Meclisince onaylanmasına.
 
- İlimiz Merkez İlçe İbrahimpaşa Mahallesi, Karataş Mevkii tapunun 1342 ada, 5 nolu parselinde kayıtlı 8.277 m2 lik taşınmazın, Nevşehir Vilayeti adına kayıtlı olan 4138,50 m2 lik kısmının, 2018 yılı İl Yapım Programı doğrultusunda H. Lütfi Pamukçu Ortaokuluna ek bina yapılacağından, Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü (H. Lütfi Pamukçu Ortaokulu) adına, 25 yıllığına tahsisinin yapılmasına.
 
- Gülşehir İlçesine bağlı Civelek Köyünün mevcut yerleşik alan sınırının doğal ve yapay sınırlar dikkate alınarak ekli işlemli krokide belirtildiği üzere genişleterek yeniden belirlenmesine,Gülşehir İlçesi Fakuşağı ve Eğrikuyu Köyleri, Kozaklı İlçesi Yassıca Köyü, Hacıbektaş İlçesi Sadık, Yurtyeri ve Büyükburunağıl Köylerinin köy yerleşik alan sınır tespitlerinin bu güne kadar hiç yapılmadığından doğal ve yapay sınırlar dikkate alınarak ekli işlemli krokide belirtildiği üzere köy yerleşik alan tespitlerinin yapılmasına,           Ancak; Gülşehir İlçesi Yeniyaylacık Köyü mevcut yerleşim alanının köy nüfusuna oranla yeteri ölçüde geniş olması ve köyün gelişme potansiyelini karşılayacak durumda olması sebebiyle genişletme çalışması yapılmamasına.
 
Daha sonra yapılan,üçüncü ve dördüncü  birleşimlerinde ise,
 
- İlimiz Avanos İlçesi, Üçkuyu Köyü, 123 ada, 181 nolu parsele ait Yenilenebilir Enerji Alanı (Biokütleden Elektrik Üretim Tesis Alanı) kurulmasına ilişkin şehir plancısı plan müellifi tarafından hazırlanan  1/5000 ölçekli nazım ve  1/1000 ölçekli uygulama imar planlarının, İl Genel Meclisince onaylanmasına.
 
- Nevşehir İli Kozaklı İlçesi Kapaklı Köyünde bulunan 101 ada 272 ve 270 nolu parsellere ait Güneş Enerji Santrali Trafo Alanına ilişkin şehir plancısı plan müellifi tarafından hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı plan değişikliğinin,  İl Genel Meclisince onaylanmasına.
           
- Nevşehir İli Avanos İlçesi Üçkuyu Köyünde bulunan 123 ada 180 nolu parsele ait Güneş Enerji Santrali Trafo Alanına ilişkin şehir plancısı plan müellifi tarafından 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarının, İl Genel Meclisince onaylanması talebinin, araştırılmak ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine.
 
- 5302 Sayılı Kanunun 17. maddesi uyarınca kurulması gereken Denetim Komisyonuna aday olarak gösterilen Abdüsselam GÖLTAŞ, Şaban TOPUZ, Harun ÇELİK, Mehmet Hanifi GÜLEÇ ve Derviş HİLAL’in 21 üyenin katılımıyla yapılan gizli oylama açık tasnif neticesinde; Denetim Komisyonu Üyesi olarak seçilmelerine.
 
-İl Özel İdaresinin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile hesap ve işlemlerinin denetimi için, 2018 yılı çalışmalarına başlayacak olan Denetim Komisyonunda görev alacak 2 adet memur üyenin 10 gün süreli günlük 100,00- TL ücret ile görevli olarak çalıştırılmalarına ait kararlar alınarak;
 
Ocak Ayı İl Genel Meclis toplantısı 05.01.2018 Cuma günü yukarda açıklamaları yapıldığı şekliyle sona ermiştir.
 
Toplantının sona ermesini müteakip,5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 15.maddesi gereğince alınan kararlar Valilik Makamına sunulmuştur. 

 Kaynak: Yayıncı FİB Haber

İlgili Galeriler
Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.