banner461

Nevşehir İl Genel Meclis 2017 Yılı Kasım Ayı Toplantısı Tamamlandı.

Nevşehir İl Genel Meclis 2017 Yılı Kasım Ayı Toplantısı Tamamlandı.

banner15
Nevşehir İl Genel Meclis 2017 Yılı Kasım Ayı Toplantısı Tamamlandı.
27 Kasım 2017 Pazartesi 16:30

banner517
banner134
Nevşehir İl Genel Meclis Başkanı Süleyman ÖZGÜN Başkanlığında, Aynur ASİLTÜRK ve Akif KABUKÇUOĞLU‘ndan oluşan divan katip üyeleri ve Meclis Üyelerinin katılımı ile yoklama yapılarak Kasım Ayı toplantısı açıldı. 2018 Yılı İl Özel İdaresi  Bütçe görüşmeleri  ve  ek olarak gelen gündem maddelerini görüşerek karara bağladı.
 
Nevşehir İl Genel Meclisi Kasım Ayı toplantısında görüşülen konular;
 
- İlimiz Merkez İlçe Boğaz Köyü 125 ada 124 nolu parsele ait Toplu İş Yerleri (Depo, İmalathane, Showroom ve Plaza) yapılmasına ilişkin şehir plancısı plan müellifi tarafından hazırlanan  imar planlarının, İl Genel Meclisince onaylanması talebinin,  araştırılmak ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine,
 
- İlimiz, Hacıbektaş İlçesi, Karaburna Köyü, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493 ve 494 nolu parsellere ait Konut ve Ticaret Alanına ilişkin şehir plancısı müellifi tarafından hazırlanan imar planı plan değişikliğinin, İl Genel Meclisince onaylanmasına,
 
-İlimiz Gülşehir İlçesi Fakuşağı ve Eğrikuyu Köyleri, Kozaklı İlçesi Yassıca Köyü, Hacıbektaş İlçesi Sadık, Yurtyeri ve Büyükburunağıl Köylerinin köy yerleşik alan sınırı tespitleri, Ayrıca Gülşehir İlçesi Yeniyaylacık ve Civelek Köyleri köy yerleşik alan sınırı genişletilmesi taleplerinin,araştırılmak ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine,
 
- İlimiz Ürgüp İlçesi Mustafapaşa Köyü, 731, 5442, 5524 ve 5525 nolu parsellere ilişkin şehir plancısı müellifi tarafından hazırlanan  imar planı plan değişikliğinin, Tesisli Konutlar olarak kullanılan taşınmazların kullanım amaçlarının değiştirilmemesi ve otopark alanlarının Turizm Tesisli Konutlar alanına dahil edilmesi kaydıyla, İl Genel Meclisince onaylanmasına,
 
- İlimiz Avanos İlçesi Sarılar Köyü, 2523 ve 2525 nolu parsellere ait Güneş Enerji Santral Alanına ilişkin şehir plancısı müellifi tarafından hazırlanan imar planlarının, İl Genel Meclisince onaylanmasına,
 
- Ürgüp İlçesi Karayazı 1 Mahallesi Çapul Mevkiinde bulunan 34 pafta 211 ada 14 nolu parselde bulunan 6.250,00 m2 yüzölçümlü tarla vasfındaki taşınmaza, İmam Hatip Lisesi, Uygulama Camisi, Kız ve Erkek Pansiyon binası yapılması kaydıyla, şartlı bağış olarak kabul edilmesine, ayrıca; bahse konu taşınmaz ile ilgili olarak İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen 24.10.2017 tarih ve 2017/03 nolu protokol hükümlerinin yerine getirilmesine.
 
- Akçaören Köyü Muhtarlığı adına tahsisi talep edilen; Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait Ürgüp İlçesi Akçaören Köyü 345 ada 2 parselde kayıtlı taşınmazın gerek satışından gerekse kiralamasından dolayı İl Özel İdaresine gelir getirici özelliği olması ve köyde bulunan mevcut kantarın ihtiyaca cevap vermesi sebebiyle, bahse konu taşınmazın kantar kurmak amacıyla Akçaören Köyü Muhtarlığı adına tahsisinin yapılmasının uygun olmadığına,
 
- İl Özel İdaresine ait Kozaklı İlçesi Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi 592 ada 1 parsel üzerinde yapılan plan tadilatının eski haline çevrilmesine, parselin tekrar okul alanı olarak ayrılmasına ve Kozaklı Belediyesine tahsisinin yapılmamasına,
 
-Nevşehir Merkez Güzelyurt Mahallesi, Ortaokulu yapımında kullanılmak üzere, Hacı Mehmet KOLBAŞI tarafından yapılan 200.000,00.-TL nakdi yardımın, şartlı bağış olarak kabul edilmesine.
 
- Ürgüp İlçesi Sofular Köyü ile Nevşehir – Kayseri Devlet Yolu arasındaki 3300 metre yolun ayrıca; İlimiz Merkez İlçe Kaymaklı Kasabası sınırlarında bulunan kamulaştırması Kaymaklı Belediyesince yapılmış olan (Mazı-Güneyce Yolu) M.10.KKN köy yolu ile Nevşehir – Niğde Devlet Yolu arasındaki 2000 metre yolun , Nevşehir İl Özel İdaresi Köy Yolları Yapım, Bakım ve Onarımı Yönetmeliğinin Yol Ağı Teklifi Başlığının 9. Maddesinin g bendi ile 5302 sayılı kanunun 10. Maddesinin a bendi gereği İl Özel İdaresi 2.derece yol ağına alınmasına,
 
- Nevşehir İli Gülşehir İlçesi Hacıhalilli Köyü 122 ada, 1 nolu parsele ait Ticaret Alanı (Kantar ve Müştemilatı) kurulmasına ilişkin şehir plancısı plan müellifi tarafından hazırlanan imar planlarının, İl Genel Meclisince onaylanması talebinin, araştırılmak ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine,
 
-Nevşehir İli Derinkuyu İlçesi Suvermez Köyü 206 ada 5, 69 ve 70 nolu parsellere ait şehir plancısı plan müellifi tarafından hazırlanan imar planı plan değişikliğinin,İl Genel Meclisince onaylanması talebinin,araştırılmak ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine,
 
- İl Genel Meclis Üyeleri; Haydar ÇİFTÇİ, Derviş HİLAL, Derviş KUZAY, Hilmi ERGENE, Azmi ÖNAL ve Tayfun CEYHAN tarafından İl Genel Meclis Başkanlığına verilen öneride;
 
“İl Özel İdaresi şube müdürlüklerinde çalıştırılmak üzere Hizmet Alımı yolu ile alınacak personellerin mülakat yapılarak alınabilmesi için, İl Özel İdaresi bünyesinde Şube Müdürlerinin teşekkülü ile bir komisyon oluşturulması, oluşturulacak komisyona her siyasi partiden birer kişi verilmek suretiyle İl Genel Meclis üyelerini temsilen komisyona üye belirlenmesi konularında; gereğini arz ederiz. “ denilmektedir. 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 13. maddesinde belirtilen “İl genel meclisi üyeleri de il özel idaresine ait işlerle ilgili konuların gündeme alınmasını önerebilir. Öneri, toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla kabul edildiği takdirde gündeme alınır.” Hükmü gereğince       İl Genel Meclis Üyeleri tarafından verilen önerinin gündeme alınması ile ilgili yapılan oylamada salt çoğunluk sağlanamaması sebebiyle önerinin reddine,
 
- Kozaklı İl Genel Meclis Üyesi Akif KABUKÇUOĞLU’nun istifa etmesi sebebiyle Meclis Divan Katip Üye seçimi için aday olarak  gösterilen  Abdüsselam GÖLTAŞ’ın, Asıl Katip Üyeliğine 15 oyla  seçilmesine,
 
- Merkez İl Genel Meclis Üyesi Mustafa ERDOĞAN tarafından verilen sözlü öneride; Yedek Katip Üye Abdüsselam GÖLTAŞ’ın, Asıl Katip Üyeliğine seçilmesiyle, boşalan Yedek Katip Üyeliğine yeniden üye seçimi önermesi sonucu, Yedek Katip Üye olarak aday gösterilen Musa MUTLU’nun Yedek Katip Üyeliğine 17 oyla seçilmesine,
 
-İstifaen ayrılan üye Akif KABUKÇUOĞLU ‘ndan boşalan , Plan ve Bütçe Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu, Kapadokya Turizm Bölgesi Altyapı Hizmetleri Birliği (yedek üye), Kapadokya İl Özel İdareleri ve Belediyeler Birliği, Üye seçimi için Kozaklı İl Genel Meclis Üyesi Mehmet Hanifi GÜLEÇ aday olarak gösterilmesine ve bahse konu komisyonlara seçilmesine,
 
- 4688 Sayılı Kanunun 32. maddesi gereğince, Sosyal Denge Tazminatı talebinin, Sosyal Denge Sözleşme süresi 31.12.2017 tarihinde sona ermesi sebebiyle, detaylı inceleme yapabilmek amacıyla İl Genel Meclisinin Aralık Ayı Olağan Toplantısında karara bağlanmak üzere erteleme kararı alınmasına,
 
- İl Özel İdaresince yaptırılan Sıcak Asfalt Plent tesisi için Doğalgaz ve Elektrik abonelikleri depozito bedeli olan toplamı 775.086,00.-TL,nin ödenebilmesi için teminat mektubu karşılığı borçlanılmasına, karşılığında mevduat hesabının teminat olarak gösterilmesine,
 
-  Nevşehir İli Derinkuyu İlçesi Suvermez Köyü 383 ada 3 nolu parsele ait Yenilenebilir Enerji Alanına (GES) ilişkin şehir plancısı müellifi tarafından imar planlarının, İl Genel Meclisince onaylanması talebinin,araştırılmak ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine,
 
- Nevşehir İli Avanos İlçesi Üçkuyu Köyü 123 ada 181 nolu parsele ait Yenilenebilir Enerji Alanına (Biokütleden Elektrik Üretim Tesis Alanı) ilişkin şehir plancısı müellifi tarafından hazırlanan imar planlarının, İl Genel Meclisince onaylanması talebinin,araştırılmak ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine,
 
- İlimiz Merkez İlçe Boğaz köyü K33d18c pafta, 125 ada 122 nolu parsele ait Toplu İşyerleri kurulmasına ilişkin şehir plancısı müellifi tarafından hazırlanan imar planlarının, İl Genel Meclisince onaylanması talebinin, araştırılmak ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine,
 
- İl Özel İdaresine ait 2018 Yılı Gider ve Gelir Hazırlık Bütçesinde yapılan değişikliklerle birlikte İl Özel İdaresi Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 31. maddesi gereğince, 2018 Yılı İl Özel İdaresi Bütçesinin 91.000.000,00.-TL ye bağlanmasına oy çokluğu ve oybirliği ile karar verilerek  Kasım Ayı toplantısı sona ermiştir.
 
Toplantının sona ermesini müteakip,5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 15.maddesi gereğince alınan kararlar Valilik Makamına sunulmuşturKaynak: Yayıncı FİB Haber

İlgili Galeriler
Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.