banner461

‘’Nevşehir Uçak Bakım Onarım ve Hava Kargo Taşımacılık Lojistik Merkezi Projesi’’ İçin Çalışmalar Başladı

‘’Nevşehir Uçak Bakım Onarım ve Hava Kargo Taşımacılık Lojistik Merkezi Projesi’’ İçin Çalışmalar Başladı

banner15
‘’Nevşehir Uçak Bakım Onarım ve Hava Kargo Taşımacılık Lojistik Merkezi Projesi’’ İçin Çalışmalar Başladı
02 Ekim 2017 Pazartesi 15:35

banner517
banner134
Nevşehir ilinin kalkınması  için ‘’Büyümeyi Tetikleyici En Avantajlı Alan-Sektör’’  olarak görülen ve Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektör Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Metin Duyar tarafından hazırlanan "Nevşehir Uçak Bakım Onarım ve Hava Kargo Lojistik Merkezi Projesi" toplantısı Rektörümüz Prof. Dr. Mazhar Bağlı başkanlığında gerçekleştirildi.
Nevşehir Hacıbektaş Veli Üniversitesinde gerçekleştirilen toplantıya, Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, Nevşehir Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz, Murat Göktürk ve Ebubekir Gizligider, Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver, Nevşehir Hacıbektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı ve akademisyenler katıldı.
Projenin, şehrin kalkınması ve sanayileşmesinde çok hızlı bir ivme yaratabileceğini belirten Rektörümüz Prof. Dr. Mazhar Bağlı: 
Türkiye'nin 2000’li yıllarda yakaladığı hızlı ekonomik büyümeye rağmen bölgelerarası ve kır-kent arası gelişmişlik farkları önemini korumakta, bu nedenle de;  düşük gelirli bölgeler ve kırsal alanlar; ulusal kalkınmaya katkılarını artıracak, gelişmişlik farklarını azaltacak özel politikalara ve daha etkili desteklere ihtiyaç duyulmaktadır. 
Nevşehir ili ve çevresi, bölgelerarası ve kır-kent arası gelişmişlik farklılığının en yoğun gözüktüğü bölgelerden olup, hükümetimizin büyüme ve kalkınma politikaları doğrultusunda; yerleşim merkezlerinin işlevlerinin değerlendirilmesi ve bu işlevlerin kalkınmayı hızlandıracak şekilde dönüştürülmesine ve geliştirilmesine yönelik politikalara özel ihtiyaç duymaktadır. 
Üniversitemiz; toplumsal refah seviyesini yükseltebilme, gelişmişlik seviyelerini rekabet edebilir seviyeye çekebilme yeni bilim, teknoloji ve yenilik politikalar üretmek ve  stratejik planlar hazırlanmasına özel önem vermektedir.   
Bu politikalar içerisinde teknoloji üretiminin ve inovasyonun merkezi olan üniversiteler ile teknolojik bilginin üretime uygulanması safhasının gerçekleştiği üniversite-sanayi iş birliği giderek önem kazanmaktadır. 
Katma değeri yüksek, teknoloji-yoğun ve yenilikçi ürünler üretmede üniversite-sanayi iş birliğini geliştirmek, yeni stratejiler ve politikalar belirlemek ve  var olanları iyileştirmek için çaba sarf etmek hedefiyle; 
Üniversitemiz Neyi Hedefliyor? 
 • T71 Bölgesi; özelinde Nevşehir sanayinin üniversite ile uyumunu sağlayacak ortak altyapı çalışmalarını belirlemek,
 • Bölge karakterine uygun sanayi geliştirme önceliklerini tespit etmek ve harekete geçirmek,
 • Know-how, araştırma-geliştirme (AR-GE) ve teknolojik ilerleme konularındaki çalışmaları, sanayi ile işbirliğine giderek, ortaklaşa yürütülmesi sağlamak,
 •  Teori ile uygulama arasında bütünlüğün sağlamak,
 • Araştırma potansiyelinin pratik hayattaki uygulama ihtiyaçları ile uyumlu hale getirilmesine öncülük etmek istemektedir. 
 
NEVŞEHİR UÇAK BAKIM ONARIM VE HAVA KARGO TAŞIMACILIK LOJİSTİK MERKEZİ PROJESİ 
Proje iki ayrı alt sektör projesinden oluşmakta olup; 
1)      Nevşehir Havaalanı Uçak Bakım Onarım ve Yenileme Merkezi Projesi
2)      Nevşehir Havaalanı Hava Kargo Lojistik Merkezi Projesi 
olarak ayrılmaktadır. Projelerin iki farklı sektör olmasına rağmen Nevşehir’de aynı alan içinde kurulması planlanmakta olup bunun birbirini destekleyecek alt sektörleri de yaratacağı düşünülmektedir. 
Proje ile hedeflenen amaç; hükümetimizin büyüme ve kalkınma politikaları doğrultusunda; yerleşim merkezlerinin işlevlerinin değerlendirilmesi ve bu işlevlerin kalkınmayı hızlandıracak şekilde dönüştürülmesine ve geliştirilmesine yönelik politikaları uygun projelerle hayata geçirme hedefidir. Bu hedef doğrultusunda  Nevşehir’i Türkiye’nin ve sonrasında Ortadoğu’nun ‘’Uçak Bakım Onarım ve Hava Kargo Taşımacılık Lojistik Merkezi’’ üssü olması amaçlanmıştır. 
 ‘’Nevşehir Uçak Bakım Onarım ve Hava Kargo Taşımacılık Lojistik Merkezi Projesi’’ Nevşehir ilinin, bölgelerarası ve kır-kent arası gelişmişlik farklılığının en yoğun gözüktüğü bölgelerden olması sebebiyle ‘’Büyümeyi Tetikleyici En Avantajlı Alan-Sektör’’ arayışının bir sonucu olarak ortaya çıkmaktadır. 
Proje konusu, ‘’uçak bakım onarım ve hava kargo taşımacılığı’’, yerleşim merkezlerinin işlevlerinin değerlendirilmesi ve bu işlevlerin kalkınmayı hızlandıracak şekilde dönüştürülmesine ve geliştirilmesine yönelik en uygun sektör olarak öne çıkmaktadır. 
Proje, Nevşehir’i Türkiye’nin ve sonrasında Ortadoğu’nun Uçak Bakım Onarım ve Hava Kargo Taşımacılık Lojistik Merkezi olmasını sağlamak açısından bir çok avantaja sahiptir. Bu avantajlarda projenin gerçekleştirilmesi için en önemli dayanaklardır. 
 • Konum
 • İş gücü maliyetinin düşük olması
 • Havaalanı kapasitesi ve çevre koşullarının büyümeye müsait olması
 • Ortadoğu ve Türk cumhuriyetlerine yakınlık
 • Üniversitenin kalifiye eleman desteği
 • Ucuz yaşam koşulları
 • Uçak indi bindi ve yer hizmet maliyetlerinin düşük olması
 Havacılık sektörü 
 • Önümüzdeki 20 yıllık (2015-2034) dönem için dünyadaki genel trafik ve filo büyüme beklentisi % 5 ve Orta Doğu Bölgesi’nde büyüme beklentisi ise %7 civarındadır.
 • Türkiye, havayolu yolcu sayısında dünyada 8. Avrupa’da 3. sıradadır (UDHB, 2016).
 • 2024'te Türkiye'deki tam hizmetli bakım, onarım, yenileme BOY’un potansiyel gelirini 47 milyar ABD doları olacağı tahmin edilmektedir.
 • Türkiye’de 55 iç hat uçuş noktası ve 282 dış hat uçuş noktası bulunmaktadır. Ayrıca Türkiye yıllık 181.4 milyon toplam yolcu hacmine sahiptir.
 • 2016 yılı bazında Türkiye’deki uçak sayısı 538, koltuk kapasitesi 100.326, kargo kapasitesi 1.866.175, 2015 yılı bazında personel sayısı 191.716 ve sektörel ciro 23.4 milyar dolardır.
 • Hava trafik yoğunluğunun büyümeye devam edeceği ve önümüzdeki on yılda yıllık 220 milyondan fazla olacağı hesap edilmektedir. 
Nevşehir havaalanında iyi bir maliyet modeli oluşturulursa, öncelikle küçük uçak, helicopter ve jet bakımı için tesisler kurulabileceği ve işletilebileceği ortaya çıkmaktadır. 
Hava Kargo Taşımacılığında Neden Nevşehir? 
 • Nevşehir’in Coğrafi konumu 
Nevşehir, doğusunda Kayseri, kuzeydoğusunda Yozgat, kuzey ve kuzeybatısında Kırşehir, güney, güneybatı ve batısında Niğde bulunan bir ilimiz.
NEVŞEHİR Türkiye’nin tam ortasında olup, yüzölçümü 5.392 km²dir. 
Nevşehir, Orta Anadolu da kuzey-güney doğu-batı ekseninde bir kesişme noktasında olması sebebiyle  yüzyıllardır  bölgede bir aktarma bir geçiş noktası rolünü üstlenmiştir. 
 • Havalimanı ve Çevre Yolları Bağlantıları 
Nevşehir ve Komsu iller arası duble yollar faal durumda olup otoyol inşaatı devam etmekte,
Ayni şekilde  havalimanı çevre ve bağlantı yolları da faal durumda,
Güney-Kuzey İstikametine gerekse Doğu-Batı istikametine  çok rahat ulaşım imkanı bulunmakta 
 • Merkez İstanbul’un dezavantajları
İstanbul aşırı nüfus yoğunluğu ve hava trafiği nedeniyle  kapasitesinin cok çok üstünde hizmet verse de  arz ve talep de zorlanmaktadır.
Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güney doğudan gelen kamyon ve tırlar 7/24 saat İstanbul şehir içi trafiğinde ve  Boğaz köprülerinde  Otoyol ve Duble yollarda aşırı yoğunluk ve kaza riskine yol açmaktadır.
Bu durum beraberinde yakıt,  işgücü, zaman, dolayısıyla  ekonomik zararlara yol açmaktadır. 
 • Sivil bir Havalimanı,
 • Enine boyuna genişlemesi mümkün,
 • Büyümeye yönelik gerekli altyapı imkanları mevcut,
 • Halen gümrük işlemleri yapılabilmekte,
 • Üniversite sebebiyle eğitimli iş gücü karşılanması kolay 
Nevşehir hava kargo taşımacılığı lojistik merkezi projenin sağlayacağı avantajlar 
 • Nevşehir ve bölgesinde yeni istihdam imkanları ve iş sahaları açılmasına imkan sağlayacak,
 • Lojistik merkezi olmanın getirdiği ilişkili sektörlerin gelişmesini tetikleyecek,
 • Uluslararası yatırım için sektörel cazibe  yaratacak,
 • Hava Kargo ve Lojistik firmaları aynı zamanda
 • . Depolama
 • . Dağıtım
 • . Gümrükleme, Paketleme
 • . Serbest Bölgelere transfer/aktarmada yapmak zorundadır.
 • Hava Kargo,
 • Beraberinde Lojistik, Depo, Antrepo işlerini de beraberinde
 • Getirmektedir. Bu da yeni istihdam imkanlarına yol
 • açacaktır.
 • Ayrıca; Tir/Kamyon Park yerleri, Dorse Kasa imalatı, tamiri
 • Motor tamir ve servisi  gibi iş kollarının da gelişmesini tetikleyecektir.
 • İstanbul‘un hava trafiği rahatlayacak,
 • Türkiye Hava kargo taşımacılığında maliyet düşecek,
 • İstanbul hava trafiği rahatlatacağı için aktarmalı taşımalardaki  otoyollara binen araç yükü azalacak. 
Kaynak: Yayıncı FİB Haber

İlgili Galeriler
Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.