banner461

Nevşehir Uçhisar'da 3 milyon TL'ye satılık arsa!

Nevşehir Defterdarlığı, Uçhisar kasabasındaki arsasını ihale usulü ile satıyor. İhale 5 Aralık'da gerçekleşecek..

banner15
Nevşehir Uçhisar'da 3 milyon TL'ye satılık arsa!
28 Kasım 2017 Salı 14:02

banner517
banner134
Nevşehir Defterdarlığı tarafından, Nevşehir-Merkez'deki Uçhisar Kasabası'ndaki yer alan arsa ihale usulü ile satışa sunuluyor. Tercihli kullanım alanı imarlı olan arsa için toplam muhammen bedel, 3 milyon 40 bin olarak belirlendi. İhale 5 Aralık'ta yapılacak.
 
TAŞINMAZ SATILACAKTIR
Nevşehir Defterdarlığından:

 
SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZIN
İli-İlçesi:  Nevşehir- Merkez
Kasabası:  Uçhisar
Cinsi: Arsa
Parsel No: 15779
İmar durumu: Tercihli kullanım alanı
Tahmini bedeli: 3.040.000,00 TL
İhalenin tarihi: 05.12.2017
İhalenin saati: 11:00
1 - Yukarıda ihale bilgileri yer alan taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45'inci maddesine göre satış ihalesi Nevşehir Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğü Makam Odasında yapılacaktır.
2 - İhalelerle ilgili şartname mesai saatleri içerisinde Milli Emlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir. Talep halinde ihale konusu taşınmaz bulunduğu yerde gösterilecektir.
3 - Yasal yerleşim sahibi olup, ihaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;
a) Nüfus cüzdanı aslı veya tasdikli örneğini,
b) Geçici teminat belgesini, (Geçici teminat belgesi: Defterdarlıkların Muhasebe Müdürlükleri ile Malmüdürlüklerine yatırılacak nakit para karşılığında alınacak makbuz veya Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre hazırlanmış süresiz ve limit içi düzenlenen işin özelliği belirtilen geçici teminat mektupları (her teminat mektubunda; ihale tarihinin ve hangi taşınmaz ihalesi için verildiğini içerir mahallesi/köyü, ada, parsel vb. gibi bilgilerin yazılması zorunludur.) veya Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgelerdir.)
c) Özel hukuk tüzel kişileri adına ihaleye katılacaklar; yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak idare merkezlerinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak ve teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini ve vekaletnameyi, Kamu Tüzel Kişilerinin ise tüzel kişilik adına ihaleye katılacak ve teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi, gerçek kişilerin ise bir başkasını temsilen ihaleye katılmak istemesi halinde Noter tasdikli vekâletname ve imza sirküsünü ihale komisyonuna vermeleri gerekmektedir.
4 - Taşınmazın satış bedelinin 1/4'ü peşin, kalan kısmı ise en fazla 2 yılda ve sekiz eşit taksitle ve kanuni faizleriyle birlikte ödenebilecektir.
5 - Hazine'ye ait taşınmazın satışı KDV ye tabi değildir. Ayrıca tapudaki tüm işlemler bedelsizdir. 5 (beş) yıl süre ile emlak vergisinden de muaftır.
6 - İşgalli taşınmazdan doğabilecek her türlü itilaflar alıcısına aittir.
7 - Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37'nci maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare veya komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
8 - Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İlan olunur.
NOT: Türkiye genelindeki ihale bilgileri http://www.milliemlak.gov.tr internet adresinden öğrenilebilir. İrtibat tel: 0 384 213 1704
 

Kaynak: Yayıncı FİB Haber

İlgili Galeriler
Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.