Recep Ayı Ve Regaip Kandili


Hüsrev Öndegelen

Hüsrev Öndegelen

Okunma 22 Ocak 2023, 16:53

Recep Ayı Ve Regaip Kandili

Yüce Allah’ın insanlara rahmetini ve nimetlerini çokça ihsan ettiği belli vakitler, belli mevsimler vardır. Recep ayı da Yüce Allah'ın bizlere ikram ettiği faziletli ve feyizli bir zaman dilimidir. Recep ayından sonra idrak edeceğimiz Şaban ayı, rahmet ayı olan Ramazan-ı Şerifi karşılayan aylar olup, Ramazan ayının müjdecisidir.

Dinimizde ayrı bir yeri ve önemi olan üç ayların, kişinin İslami ve insanî özelliklerinin olgunlaşmasında ve iradenin kontrol altına alınmasında rolü büyüktür. Bu mübarek aylar yapılan duaların, isteklerin Allah’a ulaştığı, pişmanlıkla dökülen gözyaşlarının günahları silip yok ettiği bereketli zaman dilimlerindendir. Recep ayının ilk Cuma gecesi Regaip kandili 27.gecesi ise Miraç kandilidir.

RECEP AYI HARAM (HÜRMET GÖSTERİLEN) AYLARDANDIR

Recep ayı, İslam gelmeden önce Araplar arasında haram aylardan sayılan ve kendisine hürmet gösterilen bir aydı. İslam diniyle beraber bu aya verilen hürmet devam etmiştir. Allah-u Teâla Recep ayını haram aylardan saymıştır.(Bakara,/217) Hz. Peygamber(sav)de, Recep ayı girdiğinde “Allah’ım! Recep ve Şaban’ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan’a ulaştır. ”diye dua etmiştir. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 259)

DUALARIN KABUL EDİLDİĞİ BEŞ GECEDEN İLKİ RECEP AYININ İLK GECESİ

Duaların kabul edildiği beş geceden biri bu mübarek aydadır. Allah Resulü (sav) buyurdu ki: “Beş gece vardır ki, onlarda (şartlarına uygun olarak yapılan) dua reddolunmaz, bunlar da; Recebin ilk gecesi, Şabanın yarısı (Berâet) gecesi, Cuma gecesi, Ramazan bayramı gecesi ve Kurban bayramı gecesidir.” (Suyûtî,el-Câmiu’s-sağîr,no:3952)

ÜÇ AYLAR DİYE BİLİNEN RECEP ŞABAN VE RAMAZAN AYLARINDA ORUÇ TUTMANIN HÜKMÜ

Recep ve Şaban aylarında: Hz. Peygamber’in (sav) diğer aylara oranla daha fazla nafile oruç tuttuğu, ancak Ramazan’ın dışında hiçbir ayın tamamını oruçlu geçirmediği hadis kaynaklarında yer almaktadır (Buhârî, Savm, 52-53;) Bu itibarla, Recep ve Şaban aylarının aralıksız olarak oruçlu geçirilmesinin dinî bir dayanağı yoktur. Kişi, sağlığı müsait olup güç yetirdiği takdirde bu aylarda dilediği kadar nafile oruç tutabilir. Ramazan ayında ise oruç tutmak farzdır. (Bakara, 2/184-185) (Diyanet fetvalar,268)

RECEP AYININ İLK CUMA GECESİ REGAİP KANDİLİDİR

Üç ayların ilki olan Recep ayının ilk cuma gecesi, dinî kültürümüzde Regaip kandili olarak kutlanır. Sözlükte “kendisine rağbet edilen şey, bol ve değerli bağış” anlamındaki ragībenin çoğulu olan Regaip kelimesi hadis ve fıkıh literatüründe “bol sevap ve mükâfat, faziletli amel recebin ilk perşembesini cumaya bağlayan geceye verilen ad olmuştur.

Âlimlerimiz bu geceyi vesile ederek ibadet, dua, zikir ve hayırlı işlerle meşgul olmayı faydalı görmüştür. Yüce Allah'ın ilâhî ihsan ve manevi hediyelerinin diğer zamanlardan daha çok tecelli etmesi, samimi kalple Allah'a yönelenlerin affedilmelerinin çokça ümit edilmesi ve müminlerin samimiyet ve iştiyakla yüce Allah'a yönelmeleri sebebiyle bu geceye "Regaip" denilmiştir. (TDV İslâm Ansik,c,34.s,535-536)

Bu mübarek gecede bol bol ibadet ve taat etmeliyiz. Kaza namazı borcumuz varsa kaza namazı kılmalıyız. Bilerek ve bilmeyerek işlediğimiz hata ve günahlardan pişman olup, Rabbimizden af ve mağfiret talep etmeliyiz.

Recep ayı ve bu ayda idrak edeceğimiz mübarek geceler; insanlığı kasıp kavuran hastalık ve afetlerden kurtuluşumuza; Regaip kandili hulusu kalple Yüce yaratıcımıza yaptığımız af ve kurtuluş münacatımızın kabulüne; Miraç gecesi huzurunda kemer beste-i ubudiyetle secdeye vardığımız Halik-ı Zülcelal’imize bağlılık ve inkıyadımızın tezahürüne vesile olsun. Rabbimiz Recep ayını hayır ve bereketle değerlendirip, Şaban ve Ramazan-ı Şerife kavuşmayı cümlemize nasip eylesin.

HÜSREV ÖNDEGELEN

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.
404 Not Found

Not Found

The requested URL was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.