Tarihi Kilisede Restorasyon ve Konservasyon İçin Ön Hazırlık Sürüyor