TÜRK POLİS TEŞKİLATI TARİHÇESİ VE 176. YIL


İhsan BİÇKİN

İhsan BİÇKİN

Okunma 08 Nisan 2021, 19:35

TÜRK POLİS TEŞKİLATI TARİHÇESİ VE 176. YIL

Eski Türkler'de kamu düzen ve güvenliği işleri Subaşı'lar tarafından belli yasalar ile yürütülmüştür. Oğuz Han'ın Oğuz Türesi, Cengiz Han'ın Uluğ Yasası, Timur'un Tüzükkatı. Bu yasalarda; suçların önlenmesi, işlenen suçluların yakalanması sağlanmıştır. Eski Türklerde polis askerî teşkilat içinde yer almıştır. Osman Bey Karacahisarı ele geçirdiğinde kentin yönetimini oğlu Orhan Bey'e vermiş ve onun yanına arkadaşı olan Gündüz Alp'i de Subaşı olarak tayin etmiştir. Bu kişi bugünkü anlamda ilk Polis Amiridir. Subaşılar kentin dirlik ve düzenini sağlamışlardır. Osmanlı'da polis teşkilatı, askerî teşkilat kadrosu içinde yer almış, askerî amirler aynı zamanda Polis Amiri olarak da görev yapmışlardır. Ordu teşkilatı zamanla büyümüş Padişahlar ülkede kamu düzen ve güvenliğinin sağlanması işlerini, halk karşısında kendilerini temsil eden sadrazamlar vasıtasıyla yürütmüşlerdir. Bu nedenle sadrazamlar, bu görevler için özel memurlar kullanmışlardır. Yeniçeri Ağası, suç işleyenleri hapsettirmiştir. Osmanlıda Kadılar polis görevi yapmışlar, taşrada iç düzen ve güvenliğin sağlanmasından Bekçiler polis hizmeti yürütmüşlerdir.Modern anlamında 10 Nisan 1845 tarihinde Emniyet Teşkilatı kurulmuştur. Günümüzde Türkiye'deki tüm il ve ilçelerde örgütlenmiş iç güvenlikten sorumlu devletin bir kurumudur. Bu nedenle her yıl 10 Nisan Polis Haftası olarak kutlanılır.

Günümüzde modern araç gereç ve teçhizatla donatılan Emniyet Teşkilatı ülkede iç güvenliğin, huzurun sağlanması, terör, suç ve suçluyla, mücadele konusunda etkin bir mücadele göstermekte. Bu mücadele esnasında birçok Şehit ve Gaziler vermiştir. Emniyet Teşkilatına girilirken ülke güvenliği, terör, suç ve suçlu ile mücadele edilirken Şehit ve Gazi olunacağı hiçbir zaman göz ardı edilmez, bu özveri gösterilir. Ülke, Vatan, Devlet, Bayrak, için canını vermek, bu uğurda Şehit olmak makamların en yükseğidir.

Polisin görevi; asayişi amme, şahıs, tasarruf emniyetini ve mesken masuniyetini korur. Halkın ırz, can ve malını muhafaza ve ammenin istirahatini temin eder. Yardım isteyenlere yardıma muhtaç olan çocuk, alil ve acizlere yardım eder. Kanun, ilgili mevzuatın kendisine verdiği vazifeleri yapar.Polis böyle tarif edilir. Görevi sadece iç güvenliğin temini ile kalmaz yardım isteyenlere, hastalara yardım eder. Dünyanın olduğu gibi ülkemizin de içinde bulunduğu salgın nedeniyle önemli görevler ifa etmiş etmeye de devam etmektedir. Salgının yayılmasının önüne geçilmesinde önemli denetim görevi ifa etmektedir.

Mensubu olduğum ve uzun yıllar hizmet ettiğim Emniyet Teşkilatından emekli olmanın huzuru içerindeyim. Böyle bir teşkilatta görev yapmanın onurunu taşımaktayım. Emniyet Teşkilatında görev yaparken memurundan amirine kadar herkes birçok zorluklar ile karşılaşmıştır. Bu zorluklar hiçbir Emniyet mensubunu yıldırmamış zorlukların üzerinden gelinmiştir. Çoğu zaman uzun süren mesai saatleri, evden aileden uzak olmak bu mesleğin bir gereğidir. Ama unutmayalım zorluklar, bu devlet, millet, bayrak, iç güvenlik içindir.

Polis Teşkilatının 176. Kuruluş yıldönümü 10 Nisan Polis Haftasını kutlarken tüm Şehitlerimize, ebediyete intikal etmiş Gazilerimize Allahtan Rahmet dilerken, Gazilerimize acil şifalar diler, Emniyet mensuplarına iç güvenlikten sorumlu Jandarma Teşkilatımıza selam ve saygılar.

08.04.2021

İhsan BİÇKİN

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.