banner461

Nevşehir'de kurban satış ve kesimine ilişkin kurallar belirlendi

2021yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Nevşehir'deki Kurban Hizmetleri Komisyonu önemli kararlar aldı.

banner15
Nevşehir'de kurban satış ve kesimine ilişkin kurallar belirlendi
03 Temmuz 2021 Cumartesi 15:57

banner517
banner134

Resmi Gazetede yayınlanan 2021yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğe istinaden toplanan Nevşehir'deki Kurban Hizmetleri Komisyonu önemli kararlar aldı.
 

NEVŞEHİR İLİ |

2021 YILI KURBAN HİZMETLERİ KOMİSYONU KARARI

TOPLANTI TARİHİ : 29.06.2021

TOPLANTI SAATİ :14:00

TOPLANTI YERİ : Valilik Toplantı Salonu

KARAR NO : 2021/1

İlgi:     (a) Diyanet İşleri Başkanlığının Kurban Hizmetleri Yönetmeliği.

            (b) Diyanet İşleri Başkanlığının 26.06.2021 tarihli ve E.439598 sayılı yazısı

            (c) Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Resmi Gazetede yayımlanan “2021 Yılı

Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ.”

            (d) Valilik Makamının 04/07 /2020 tarihli ve E.453717 sayılı oluru.

            İlgi (a) Kurban Hizmetleri Yönetmelik gereği ilgi (b) Diyanet İşleri Başkanlığı yazısı ekinde

gönderilen 2020 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanması dair Tebliğ ve ilgi (c) Valilik oluruna istinaden oluşturulan “Kurban Hizmetleri Komisyonu” Vali Yardımcısı Mehmet ÖZ’ün başkanlığında 29.06.2021 günü saat 14.00”de Valilik Toplantı Salonunda toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

            I-KURBAN SATIŞ YERİ:

            Cevher Dudayev Mahallesi Dr. Sadık Ahmet Caddesi Alacaşar Yolu Hayvan Pazarı Merkez/NEVŞEHİR

            2-KURBAN KESİM YERLERİ

            a) Toplu Kesim hizmeti vermek isteyen işletmeler en geç 01 Temmuz Perşembe günü saat 17.00'e kadar İl Müftülüğüne Müracaatlarını yapacaklardır.

            b) Belediye, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ve İl Müftülüğü teknik elemanlarından oluşturulacak denetim ekibi tarafından 05 Temmuz 2021 tarihinde ilgili yerlerin denetimi tamamlanacaktır. Denetim sonucu uygunluk raporu verilenler 09 Temmuz 2021 de ilan edilecektir.

            3-KURBAN KESİM ÜCRETLERİ:

            İlgi (a) yönetmeliğin 10. ve 11. Maddelerinin (f) Bentleri gereği;

            I- Küçükbaş hayvanlar için (En üst rakam) .............................TL

            2- Büyük baş hayvanlar için:(En üst rakam) ............................TL

            Görevliler tarafından ücretler uygun bir şekilde yazılacak naylon muhafaza içerisinde kesim yerlerinde halkın göreceği uygun bir yere asılacak.

            4-KURBANLIK HAYVANLARIN KESİMİ:

            I-Kurbanlık hayvanlar 24.06.2004 tarihli ve 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununun 12.

maddesi gereği hayvanların korkutulmadan, ürkütülmeden ve hayvana en az acı verecek şekilde hijyenik kurallara uyularak ve usulüne uygun olarak bir anda ve ehliyetli (Kesim Kursu Belgesi bulunan ve Hijyen Belgesi) elemanlarca yapılması sağlanacak.

            2-Kesimin dini kurallara göre, sağlık şartlarına ve çevre temizliğine uygun olarak kesim için

tahsis edilen yerlerde veya kişinin kendi mülkiyetine ait olan beton zemin üzerinde gelip geçenlerin dikkatini çekmeyecek şekilde uygun ortamlarda yapılması sağlanacaktır. Kesim yapacak şahıslar Belediyeye müracaat ederek telefon ve ikametgâh adreslerini bildirmeleri gerekmektedir.

            3-Komisyon üyelerinin belirlediği görevliler İl merkezinde Kurban kesim yerlerinin dışında

kesilen kurbanların sayısal bilgilerinin rapor haline getirilmesi ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne bilgi verilmesi konusunda sorumludur.

            5-BELEDİYECE YAPILACAK İŞLER:

            1-Şehirlerde ihtiyacı karşılayacak sayıda ve kapasitede kurban satış ve kesim yerleri ile adaklık kesim yerleri tesis edilir.

            2-Kurbanların kesim yerlerinde kesilmesi için gerekli tedbirler alınır.

            3-Kurban satış ve kesim yerleri birbirine yakın yerlerde planlanır, çevresel riskleri en aza indirerek varsa atık yönetimi planlanmış alanlar seçilir.

            4-Kurban satış ve kesim yerlerine ulaşımın kolay sağlanması için yerel yönetimlerce tedbirler alınır.

            5-Kesim yerleri genel sağlık şartlarına uygun, dezenfekte edilebilir, zemininde su biriktirmeyen, ışıklandırma ve havalandırması bulunan mekanlardan seçilir. Ayrıca insanların sosyal

ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde hazırlanır.

            6-Kesim alanı ve çevresine evcil ya da sokak hayvanlarının girmesine engel olunacak şekilde önlemler alınmalıdır.

            7-Kesim yerlerinden kaynaklanacak atık suların doğrudan alıcı ortama verilmesini engelleyici tedbirler alınır.

            8-Bayram günlerinde trafikte oluşan yoğunluk dikkate alınarak kurban satış ve kesim yeri güzergâhında ulaşımı kolaylaştıracak tedbirler alınır.

            9-Kurban satış yerleri bayramdan 15 gün önce hazır hale getirilir ve bu tarihten önce kurbanlık hayvan nakli başlatılmaz.

            10-Kurban satış yerlerine 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (f) bendinde belirtilen hususlara uymayan, ayrıca küpesiz ve belgesiz hayvan girişleri önlenir.

            11-Cadde, sokak ve park gibi kamusal alanlarda kurbanlık hayvan kesimleri yapılamaz.

            12-Kesim yerlerindeki atıkların çevre kirliliğine sebep olmaması için gerekli önlemler alınır.

            13-Kesilen hayvanlara ait hastalıklı organlar, kesim sırasında oluşan atıklar, kist hidatik riskine karşı karaciğerler ve akciğerler kesinlikle evcil ve yabani hayvanlara verilmez. Hayvanların çıkaramayacağı derinlikte çukurlara gömülerek bertaraf edilir.

            14-Kurban Hizmetleri komisyonlarınca belirlenen kesim yerleirnde kesimlerin daha düzenli yapılması, zaman kaybının ve karmaşanın önlenmesi ve COVİD-19 bulaşma riskini en aza indirilmesi için randevu sisteminin uygulanmasına ve 2021 yılı kurban hizmetleri uygulanmasına dair tebliğin 5. Maddesinde alınması gereken tedbirler ve belirtilen diğer hususlara riayet edilir.

            15- Kurban satış ve kesim yerlerinde COVID-19 salgını sebebiyle Komisyonların İl Pandemi Kurulu ile işbirliği içerisinde cerekli tedbirleri alacaklardır.

            a. Satış ve kesim yerlerinde ağız ve burnu kapatacak şekilde maske kullanılması, en az 1,5 metre (6-4 adım) olacak şekilde fiziki mesafe kurallarına uyulması, satış ve kesim yerlerinin tüm girişlerinde ve içerisinde belirli mesafelerde el antiseptiği bulundurulması hususlarında gerekli tedbirlerin alınmasına,

            b. Hayvan satış alanının etrafi sınırlandırılır, insan kalabalığını önlemek için hayvan ve insanların giriş-çıkışına uygun kontrollü kapılar oluşturulur. Hayvan satış yerleri içinde uygun yönlendirmelerin yapılmasına,

            c. Hayvan satış alanında 8 metrekareye bir kişi (müşteri ve satıcı beraber) olacak şekilde kontrollü insan girişinin sağlanmasına,

            d. Hayvan satış alanının giriş kapılarına ve uygun yerlerine, COVID-19*dan korunma önlemleri ile ilgili bilgilendirici kuralların olduğu tabelaların asılmasına,

            e. Hayvan satış alanlarına ateş ve solunum sıkıntısı olanlar alınmamalıdır, Satış ve kesim yerlerinin girişlerinde vatandaşların ateşi ölçülerek, ateşi 389C üzerinde olanlara tıbbi maske takılması, girişlerine izin verilmemesi ve sağlık kuruluşuna yönlendirilmesinin sağlanmasına,

            f. Müşterilerin hayvan satış alanlarında uzun süre kalmamaları için uyarıların yapılmasına.

            g. Hayvan satış alanında insan kalabalığı ve belirli yerlerde yoğunluğu önlemek için uygun hayvan satış üniteleri oluşturulur. Bu üniteler arası mesafenin en az 2 metre olmasına,

            h. Her hayvan satış ünitesinin uygun yerinde el antiseptiği veya hijyeni sağlayacak uygunlukta kolonya bulundurulmasına,

            i. Hayvan satış alanı içerisinde ulaşılabilir yerlerde el yıkamak için lavaboların oluşturulmasına,

            j. Girişte el antiseptiği kullanılmasına,

            k. Ateşi ve solunum sıkıntısı olan, COVID-19 tanısı olan veya temaslısı müşterilerin, hayvan satış alanlarına girmemesinin sağlanmasına,

            I. Hayvan satış alanlarında maske takılmasına,

            m. Müşteri ve satıcıların hayvan satış alanlarında fiziki mesafeye uymalarının sağlanmasına,

            n. Müşteri ve satıcılar arasında el teması (tokalaşma) olmamasının sağlanmasına,

            o. Yeterli sayıda lavabo ve tuvalet olmasının sağlanmasına,

            p. Abdesthanelerde ve tuvaletlerde yeterli malzeme olması için gerekli tedbirlerin alınması ve devamlı sıvı sabun ve kağıt havlu bulundurulmasına,

            q. Satıcıların geceledikleri yerde yataklar arası mesafe, en az 1,5 metre olmalıdır. Satış ünitesinde bulunan satıcıların diğer satış ünitesinde olanlarla temas etmemesine.

            15-Kesim yeri için, tazyikli suyla yıkama imkanına sahip, zeminde gerekli ızgara sistemi bulunan mekanlar seçilir, atık sular çevreye bırakılmaz, yeterli miktarda aydınlatma ve havalandırma sağlanır.

            16-Belediyeler bayram öncesi ve süresince satış yerlerinde, bayram süresince kesim yerlerinde temizlik ve denetim birimlerinden yeterli sayıda eleman bulundurur.

            17-Satış noktalarında hayvan atıkları dışındaki atıklar da aynı şekilde biriktirilerek en kısa sürede belediyelerce düzenli olarak bertaraf edilmek üzere alınır.

            18-Belediyeler kurban satış ve kesim yerlerinde yeterli miktarda atık taşıma aracı ve konteyner bulundurur.

            19-Belediyeler atık konteynerleri dolmadan ve toplanan atıkları sıkıştırmadan bertaraf alanına ulaştırır.

            20-Kullanılacak tüm makine ve ekipman ile çalışanların temizlik ve dezenfeksiyonu yaptırılır. Yeterli miktar ve basınçta ve içilebilir nitelikte kullanma suyu bulundurulur.

            21-Biriken gübre, çöp ve sakatat ile diğer atıklar çevreye zarar vermeyecek şekilde üstü kapalı bir mahalde toplanır ve daha sonra hijyenik şartlara uygun olarak izale, bertaraf ve tahliyesi sağlanır. Kesim sonrası ortaya çıkan kan, taank veya vb. Sızdırmaz bir yerde toplanır uygun bir şekilde bertaraf edilir. Gübre birikimi için özel bir yer ayrılır. Hastalıklı organlar ile karkaslar en az iki metre derinliğinde çukurlara gömülüp üzeri kireçle örtülür veya uygun bir yerde yakılarak imha edilir. İmha işleminin, yakma suretiyle yapılması durumunda ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

            22-Kesim sonunda kesim mahalli kanlı ve kirlenmiş bir durumda bırakılmaz, kan izi kalmayacak şekilde temizlenir, gerektiğinde kireçlenir.

            23-2021 Yılı Kurban Bayramında kesilecek Kurbanlık ve adaklık hayvanların yukarıda sayılan tüm iş ve işlemlerini takip etmek ve 2022 Yılı Kurban Hizmetlerinin uygulanmasına dair Tebliğ yürürlüğe girene kadar kesilecek adaklık kurbanlarla ilgili olarak, diğer günlerde cadde ve sokaklarda uygunsuz şartlarda kurbanlık hayvan satış ve kesimini önlemek amacıyla Belediye Zabıta ekiplerince gerekli denetimi yapmak ve bu konulara ilişkin diğer hususları takip etmek.

            Bu hususların uygulamasını sağlamak.

            6- MÜFTÜLÜKLERCE YAPILACAK İŞLER:

            I- Dini Hükümlere göre kurbanların ve adakların kesilmesi için, kesim yerlerinde din görevlisi bulundurulması ve personele tanıtıcı görevli kimlik kartı verilmesi,

            2- İl kurban satış ve kesim yerlerinin açık adresleri, DHYS kurban satış ve kesim yeri kayıt sistemine 09.07.2021 Cuma günü mesai bitimine kadar girilmesi,

            3- Kurban ibadetinin dini vecibelere uygunluğu yönünden karşılaşılması muhtemel dini sorular konusunda aşağıdaki telefonlardan dini yönden rehberlik hizmeti verilmesi, Alo Fetva 190 ve Tel: 0(384) 213 3999

            4- Kurbanın dini, toplumsal boyutları ve dinen kurbanda bulunması gereken nitelikler hususunda Müftülüklerce vaaz, irşad ve hutbe kanalıyla bilgilendirme yapılmasına,

            5- Kurban Kesim Yerleri ve Kurban keseceklerin dikkat edeceği hususlar ile ilgili el ilanları bastırarak dağıtımının yapılması,

            6- Belediyece kurban satış yerlerinde kurulun stantlarda Kurban konusunda dini soruların cevaplandırmak üzere din görevlisi bulundurulması ve personele tanıtıcı görevli kimlik kartı verilmesi.

            7-İL JANDARMA KOMUTANLIĞI VE İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ:

            I- Kurban bayramı öncesinde kurbanlık hayvanların sevklerinin kontrol ve denetimi açısından İl/ilçe Emniyet Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı ve Belediye Zabıtası ile sıkı işbirliği ve koordinasyon sağlanarak, kaçak hayvan hareketlerine karşı düzenlenen yol kontrol ve denetimlerinin sayısı artırılır.

            2- Yol kontrol ve denetimleri sırasında yaralanma veya gereksiz yere acı çekmelerine neden

olabilecek şekilde aşırı olarak yüklenmiş hayvanlar ile hasta hayvanların bulunduğu tespit edilirse bu araçlar sevkten alıkonur, hayvanların sağlık ve refahı yönünden gerekli tedbirler alınır

            3- Kurbanlık hayvanların yüklenmesi ve sevkleri sırasında ve ayrıca hayvan kesimi/satışı yapılan yerlerde, Komisyon üyesi kurum ve kuruluşlar ile kolluk kuvvetlerince Ek-3*teki kontrol listesi kapsamında denetim ekibi tarafından denetimler gerçekleştirir. Yapılan denetimlere ait kontrol listeleri dosyasında muhafaza edilir.

            8-İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN GÖREVLERİ:

            1-Başta kist hidatik, şarbon, bruselloz, tüberküloz gibi hayvanlardan insanlara geçen hastalıklar olmak üzere toplum ve çevre sağlığı, etin usulüne uygun işlenmesi, pişirilmesi, tüketilmesi,sakatatların çöpe atılmaması, evcil ve yabani hayvanlara verilmemesi ve benzeri konularda vatandaşlarımız aydınlatılır.

            2-Kurban kesen ve hayvanı yüzerek et taksimi yapan kimselerin etle temas eden uzuvlarında

yara olmaması, bu durumda olanların kesim, yüzme ve et taksimi işini yapmaları zorunlu ise hijyenik eldiven kullanmaları, elde yara olduğu halde eldiven kullanmadan kesim işlemi yapılmışsa bu etlerin çok iyi pişirildikten sonra tüketilmesi hususunda vatandaşlarımız bilinçlendirilir.

            3-Kurban olarak satın alınacak hayvanların sağlıklı, besili, veteriner sağlık raporu/hayvan pasaportu/nakil belgesi olan, İl Tarım ve Orman Bakanlığınca belirlenen koruyucu aşıları yapılmış ve hayvan kimlik sistemine kayıtlı olanlardan seçilmesi, gebe ve damızlık değeri yüksek dişi hayvanların kurbanlık olarak kesilmesinin önlenmesi, kurban edilmesi uygun olan hayvanlardan öncelikle erkek olanların tercih edilmesi gerektiği hatırlatılır.

            4-Hayvanların pazarlarda ve özellikle satılmayanların geri dönüşlerinde herhangi bir risk taşımaması için, sevk öncesi Yurtiçi Veteriner Sağlık Raporlarının düzenlenmesinde İl Tarım ve Orman Bakanlığının 2019/01 sayılı Hayvan Hastalıkları ile Mücadele ve Hayvan Hareketleri Kontrolü Genelgesi ve diğer talimatlarında belirtilen koruyucu aşılamalara ilişkin hükümlere göre hareket edilecek olup özellikle şap hastalığı yönünden aşı ve bağışıklık sürelerine dikkat edilir. Kurban satış yerlerine girişlerde bu belgeler mutlaka kontrol edilir.

            5-Veteriner Sağlık Raporu düzenlenmeden önce resmi veteriner hekimlerce kurbanlık hayvanların sağlık kontrolü yapılarak sadece sağlıklı hayvanların sevklerine müsaade edilir, satılmayan hayvanların geri dönüşlerinde veteriner sağlık raporu alınması hususunda yetiştiriciler bilgilendirilir. Bulaşıcı hastalığa yakalanmış veya hastalıktan şüpheli hayvanlara 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ile bu Kanuna dayanılarak çıkarılan yönetmelik ve talimatların ilgili hükümlerine göre işlem yapılır.

            6-Büyükbaş hayvan sevklerinde şap aşısı yaptırmış olma şartı aranır. Büyükbaş hayvanların şap hastalığına karşı aşılanıp aşılanmadığı kayıtlar ve aşılama makbuzları ile kontrol edilerek veteriner sağlık raporunun ilgili bölümüne şap aşısının yapıldığı tarih, aşının seri numarası, aşılama-

serumlama makbuzunun tarihi ve seri numarası yazılır.

            7-Sevk öncesinde hayvanların klinik muayenesi yapılır, muayenede şap hastalığı varlığı ya da şüphesi bulunmaması, sevk oldukları ve sevk edilecekleri yerin şap hastalığı şüphesi ya da mihrakı nedeniyle oluşturulmuş koruma ve gözetim bölgesi olmaması durumunda, hayvanların sevkine müsaade edilir.

            8-Hayvan pazarı, borsa ve geçici hayvan satış yerlerinde hastalık bulaştırma riskinin ortadan kaldırılması için, hayvanların ilk çıkış yerlerinde veteriner sağlık raporu düzenlenirken uygulanan koruyucu aşılama ve bağışıklık süreleri dikkate alınır ve satış yerlerine girişlerde de bu bilgiler kontrol edilir.

            9-Kurbanlık olarak sevk edilecek koyun ve keçi türü hayvanların hayatları boyunca en az bir

kez PPR aşısı ile aşılanmış olmaları gerekmektedir. PPR aşı uygulamaları üzerinden 15 gün geçmeyen küçükbaş hayvanların nakillerine yeterli koruma oluşmaması nedeniyle izin verilmez.

            10-İller arası sevk edilecek kurbanlık hayvanlar için TÜRKVET üzerinden tanzim edilen veteriner sağlık raporu düzenlenmeden önce usulüne uygun bastırılmayan, silintili ve okunaksız olan pasaportlar/nakil belgeleri işleme konulmaz.

            1l-İller arası sevki talep edilen fakat küpelenerek tanımlanmamış, veri tabanına kaydedilmemiş,yanlarında pasaportları/nakil belgeleri bulunmayan hayvanların sevklerine izin verilmez.

            12-Kurbanlık hayvanlar için veteriner sağlık raporu düzenlenmeden önce kulak küpe numaraları TÜRKVETten mutlaka kontrol edilerek hayvanların veri tabanındaki bilgileriyle uyum gösterip göstermediği kontrol edilir.

            13-Veteriner sağlık raporunun kayıt sistemi üzerinden düzenlenememesi halinde matbu veteriner sağlık raporu kullanılır, bu durumda kulak küpesi ve pasaportu bulunan sığır cinsi hayvanların veteriner sağlık raporunun ilgili hanesine kulak küpe numaraları yazılır, gerektiğinde kulak küpe numaraları mühürlü ve imzalı olarak ayrı bir kağıda listelenerek veteriner sağlık raporuna iliştirilir ve veteriner sağlık raporunun üzerine “Kurbanlık” ibaresi yazılır.

            14-Koyun ve keçi türü hayvanların kulak küpelerinin yazılı olduğu nakil belgesi resmi veteriner hekim tarafından kaşelenip imzalanarak veteriner sağlık raporuna eklenir. Sevk raporu üzerine “Kurbanlık” ibaresi yazılır.

            15-TÜRKVET veri tabanlarında geçici kurban satış yeri için her ilçeye bir işletme numarası tahsisi yapılmıştır. Kurbanlık olarak veteriner sağlık raporu verilen sığır cinsi hayvanlar ile koyun ve keçi türü hayvanların, gideceği il/ilçenin geçici kurbanlık hayvan satış yerlerine veri tabanında nakilleri yapılır. (Örn. Ankara ili Çankaya ilçesi için geçici kurban satış yeri işletme numarası TR068888800023 olarak belirlenmiştir.) Hareketin tamamlanması için varış işletmesinin bağlı bulunduğu il/ilçe müdürlüğü tarafından veteriner sağlık raporu/pasaport/nakil belgesi kontrol edildikten sonra uygun olanlar için varış hareketi onaylanır.

            16-TÜRKVET veri tabanında nakli yapılan kurbanlık hayvanların veteriner sağlık raporuna

“Türkvet'te nakilleri yapılmıştır” ibaresi mutlaka yazılır.

            17-Kurbanlık hayvanlar, yurtiçi veteriner sağlık raporu düzenlenmeden önce, kırım kongo kanamalı ateşi hastalığının taşıyıcısı olan keneler yönünden; özellikle hastalığın görüldüğü il ve ilçelerde dikkatli bir şekilde muayene edildikten sonra sevk edilir.

            18-Nakil araçları hayvanların güvenli bir biçimde sevklerini sağlamak amacıyla, üzerleri hava şartlarına uygun ve hayvanlara yeterli hava sağlayacak şekilde kapatılır. Ayrıca kapaklar sağlam ve hayvanların atlama ve kaçmalarını engelleyecek şekilde olur.

            19-Nakil araçlarına dışarıdan görülecek şekilde, hayvan nakledildiğini belirten levhalar asılır.

            20-Araçlarda hayvanların hacimlerine ve planlanan yolculuğa uygun yeterli alan ve yükseklik olması sağlanır. Araçların yükleme yapılmadan önce temizlik ve dezenfeksiyonu yapılır, aracın taban döşemeleri üzerine en az 2 cm kalınlığında yataklık, sap, saman, talaş ve benzeri maddeler serilir.

            21-Hayvanların nakil vasıtalarına aşırı yüklenmelerine, nakliye sırasında yaralanma veya gereksiz yere acı çekmelerine neden olabilecek nakil vasıtaları ile sevklerine izin verilmez.

            22-Hayvanların nakliyesinin uzun sürmesi durumunda (8 saatten fazla), uygun aralıklarla hayvanlara yem ve su verilmesi ve dinlendirilmesi konularında nakliyeci ve hayvan sahibine bilgi verilir, nakil araçlarının yem ve su yönünden tedarikli olup olmadıkları, ilk yardım çantası ile yeteri miktarda urgan, yular bulundurup bulundurmadıkları kontrol edilir. Nakilde hayvan refahı kurallarına uyulur.

            23-Kurban satış yerlerinde değişik bölgelerden hayvanlar bir araya gelmekte, satılamayan hayvanların geri dönüşlerinde hastalık bulaştırma riski bulunmaktadır. Bu sebeple satış yerlerine gelen hayvanlar giriş ve çıkışlarda bulaşıcı hastalıklar yönünden kontrol edilerek hastalıklı hayvanların nakline izin verilmez.

            24-Kurban satış yerlerinde sığır cinsi hayvan satışlarında, kesilen hayvanların kayıtlardan düşülmesi maksadı ile satıcı, hayvan pasaportlarının ilgili kısımlarını bu hayvanların kurbanlık olarak satıldığını belirterek yedi gün içinde en yakın İl/İlçe İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim eder.

            25-Kesimhanelerde kesilen kurbanlık sığır cinsi hayvanların kulak küpeleri Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliğinin ilgili hükümleri çerçevesinde biriktirilerek Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslar gereğince imha edilir, kesilen sığır cinsi hayvanların veri tabanından düşümleri yapılır, hayvan pasaportları en yakın İl/İlçe İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne kesim tarihlerinden itibaren yedi gün içinde teslim edilir.

            26-Kesimhanelerde kesilen kurbanlık koyun ve keçi türü hayvanların kulak küpeleri Koyun ve Keçi Türü Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliğinin ilgili hükümleri çerçevesinde biriktirilerek Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslar gereğince bulundukları yerin İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün kontrolünde imha edilir ve koyun keçi türü hayvanların veri tabanından düşümleri yapılır.

            27-Komisyonun belirlediği yerler dışında ve köylerde kesilecek kurbanlık sığır cinsi hayvanların kulak küpeleri ve pasaportlarının, koyun ve keçi türü hayvanların kulak küpelerinin toplanarak veri tabanından düşümlerinin sağlanabilmesi yönünden İl/İlçe İl Tarım ve Orman Müdürlükleri, kendi yetki ve sorumluluk sahalarındaki mahalle ve köy muhtarları ile bir bilgilendirme toplantısı düzenler ve bu konuda muhtarlara yazılı tebligat yapılır.

            28-Nevşehir ili ve ilçelerde sekiz yaşına kadar olan (8 yaş dahil) damızlık sığırlar ile , 5 yaşına kadar olan ( 5 yaş dahil) anaç dişi koyun keçilerin kurban satış yerlerine alınmamasına, kesimlerinin yasaklanmasına , yalnız serbest veteriner hekim raporuyla damızlık değeri yitirdiği raporla tespit edilen dişi hayvanların bu kapsam dışında tutulmasına, serbest veteriner hekim raporuyla damızlık niteliğini yitirdiği raporla tespit edilen hayvanların, raporda belirtilen hastalık yönünden resmi veteriner hekim tarafından muayenesi yapılıp kontrol edildikten sonra uygun görülmesi halinde kurban pazarlarına ve kurban kesim yerlerine girişlerine müsaade edilmesine , bu tür hayvanlara veteriner sağlık raporu istenecektir.

            9- İLSAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNCE YAPILACAK İŞLER:

            1-9 Büyük Brandalı görsel (Kurban Satış ve Kesim yerleri belirlendikten sonra asılacak) 250 Afiş İl ve İlçe Merkezleri ile 153 köye dağıtımı yapılıp TSM”lerce dağıtımı yapılacak

            2- 19 Temmuz 2021 Pazartesi gününden 20 Temmuz 2021 Salı (Arife günü) dahil olmak üzere sağlıklı yaşam aracımız ve personelimiz Kurban Satış Yerinde olacak, ilgili görsellerle faaliyetler yapılacak.

            3- Başta kist hidatik, şarbon, bruselloz, kırım kongo kanamalı ateşi, tüberküloz gibi hayvanlardan insanlara geçen hastalıklar olmak üzere toplum ve çevre sağlığı, etin usulüne uygun işlenmesi, pişirilmesi, tüketilmesi, sakatatların çöpe atılmaması, evcil ve yabani hayvanlara verilmemesi ve benzeri konularda vatandaşlarımızın aydınlatılması ayrıca COVİD-19 nedeniyle dikkat edilmesi gereken kuralların Sağlık Müdürlüklerince özenle hatırlatılmasına,

            4-Kurban bayramında denetim ekibinde görevlendirilecek personelimiz belirlenmiştir.

           

            10-KOMİSYON KARARINA AYKIRI HAREKET EDENLER HAKKINDA UYGULANACAK CEZAİ İŞLEMLERİ TAKİP EDECEK İLGİLİ BİRİMLER:

            Cezai hükümler

            (1) İlgili mevzuat ve Kurul/Komisyon Kararlarına aykırı hareket edenler hakkında aşağıdaki

cezai işlemler uygulanır:

            a) Kurban satış ve kurban kesim yerlerinde; Karar, Yönetmelik, Tebliğ, Kurul, Komisyon Kararları ve 2872 sayılı Çevre Kanunu hükümleri kapsamında çevre kirliliğinin önlenmesi için dikkat edilmesi gereken hususlar ve denetim esaslarına ilişkin hazırlanan yönetim planı çerçevesinde denetim yapılır. 2872 sayılı Çevre Kanununun $ inci maddesinde yer alan hususlara aykırı hareket edenlerden:

            1) Park, bahçe, cadde, sokak, bina önleri, meydan gibi umuma açık ve kurban satış ile kesimine uygun olmayan yerlerde bu tür faaliyetlerde bulunanlar ile kesime uygun alanlarda gerekli önlemleri almayanlara Çevre Kanununun 20 nci maddesinin (s) bendi gereğince, 1000 TL,

            2) Kurban kesim yerlerinde gerekli yasaklara uymayan ve önlem almadan kurban atıklarını toprağa veren tesislere ise Çevre Kanununun 20 nci maddesinin (j) bendi gereğince toplu kesimler için 96.561 TL, bu fiilin konutlarda işlenmesi halinde 2.399 TL cezai işlem aynı Kanunun 24 üncü maddesi kapsamında uygulanır.

            b) Cadde, sokak ve parkları kurban kesim yeri olarak kullananlar ile kurban kesiminden sonra kan, atık ve iç organları sokak, cadde ve parklarda bırakanlara, yetkili birimlerce gerekli yasal

yaptırımlar uygulanır.

            c) 24/6/2004 tarihli ve 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununun 12 nci maddesinin birinci

fıkrasına göre; hayvanların kesilmesi; dini kuralların gerektirdiği özel koşullar dikkate alınarak hayvanı korkutmadan, ürkütmeden, en az acı verecek şekilde, hijyenik kurallara uyularak ve usulüne uygun olarak bir anda yapılır. Hayvanların kesiminin ehliyetli kişilerce yapılması sağlanır. Bu hükümlere aykırı hareket edenlere hayvan başına 2.075 TL idari para cezası uygulanır.

            ç) 5199 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin ikinci fıkrasına göre “Dini amaçla kurban kesmek

isteyenlerin kurbanlarını dini hükümlere, sağlık şartlarına, çevre temizliğine uygun olarak, hayvana en az acı verecek şekilde bir anda kesimi, kesim yerleri, ehliyetli kesim yapacak kişiler ve ilgili diğer hususlar Bakanlık, kurum ve kuruluşların görüşü alınarak, Diyanet İşleri Başkanlığının bağlı olduğu Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenir." hükmüne aykırı hareket edenlere hayvan başına 5.211 TL idari para cezası uygulanır.

            d) 5199 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre; hayvanlara kasıtlı olarak kötü davranmak, acımasız ve zalimce işlem yapmak, dövmek, aç ve susuz bırakmak, aşırı soğuğa ve sıcağa maruz bırakmak, bakımlarını ihmal etmek, fiziksel ve psikolojik acı çektirmek yasak olup bu hükme aykırı davrananlara 1033 TL idari para cezası uygulanır.

            e) 5199 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendine göre; kesin olarak

öldüğü anlaşılmadan hayvanların vücutlarına müdahalede bulunmak yasak olup bu hükme aykırı davrananlara 1033 TL para cezası uygulanır.

            (2) Birinci fıkrada yer alan cezai işlemler İçişleri Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlıklarının ilgili birimleri ile belediyelerce uygulanır.

            Bu hususların uygulamasının sağlanması,

            11-KURBAN SATIŞ VE KESİM YERLERİNİN DENETLENMESİ:

            1-Kurban Kesim Yerlerinin denetimi Müftülük, Belediye, İl Sağlık Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, belirlenen görevliler tarafından aşağıdaki tabloya göre yapılacak. Ekiplerin denetim yapabilmeleri için araç ihtiyacını şoförü ile birlikte Bayramın 1-2-3 ve 4. günleri İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce karşılanacaktır.

            2-Kurban Kesen elemanların yanlarında Halk Eğitim Merkezi tarafından verilen Kesim Kurs

Belgeleri ve hijyen eğitim kartlarının bulunup bulunmadığı kontrol edilecek, kartlarını yanlarında bulundurmayanların kesim yapmalarına engel olunacak.

            12- İL UMUMİ HIFZISIHHA KURUL KARARLARI

            a) İl İlçe Kurban Hizmetleri Komisyonu tarafından belirlenen kurban kesim yerlerinin günlük kesim kapasitesi bilgisi 19.07.2021 tarihine kadar çeşitli iletişim kanalları kullanılarak kamuoyuna duyurulması

            b) Kurban kesim yeri olarak belirlenen yerlerin işletmecileri/sorumluları kurban kesilecek her bir gün için oluşturacakları randevulu kesim bilgisini içeren listeyi kurban kesim yerinin girişinde ve görülebilecek şekilde asılmasına, Ayrıca kurban kesim yerlerinin işletmecileri/sorumluları tarafından her bir kişinin kurban kesim saatine ilişkin randevu bilgisi kurban kesim yerinden hizmet alacaklara SMS yoluyla bildirilmesine

            c) Kesim işlemlerinin bayramın ilk gününde yoğunlaşmaması için gerekli tedbirler alınacaktır. Kesim yerlerinde kesim yaptırmak isteyen kişilerin talepleri mümkün olduğunca Bayramın üç gününe eşit sayıda randevu verilecek şekilde planlamasına,

            d) Kurban kesim yerlerinin işletmecileri/sorumluları 19 Temmuz 2021 Arefe günü Kurban Bayramının birinci günü için oluşturulan randevu bilgisini 20 Temmuz 2021 tarihinde, Bayramın ikinci günü için oluşturulan randevu bilgisini; 21 Temmuz 2021 tarihinde bayramın üçüncü günü için oluşturulan randevu bilgisini İl/İlçe Kurban Hizmetleri Komisyonuna bildirilmesine,

            e) Kesim yerlerine gelecek kişi sayısının mümkün olduğunca az olmasını sağlamak amacıyla

hisse sahipleri dışında kimsenin kurban kesim yerlerine gitmemesi teşvik edilmesine,

            f) Her kurban için hisse başına parçalama işi kurbanı kesen veya parçalama işlemi için görevlendirilen kasap/kurban kesim elemanları tarafından yapılmasına,

            g) Kurban sahiplerinin kurban kesim yerlerinde bir arada bulunarak parçalama işlemi yapmasına müsaade edilmemesine, Kurban sahipleri tarafından kurban parçalanacaksa en fazla üç kişinin maske ve 1.5 metrelik mesafe kurallarına uyarak parçalama işlemini yapmasına müsaade edilmesine,

            h)Kurban kesim yeri olarak belirlenen yerler dışında çevre ve görüntü kirliliğine neden olacak şekilde yol kenarları, park ve bahçeler, dere yatakları gibi yerlerde kurban kesilmesine kesinlikle müsaade edilmemesine,

            13- KURS VERİLMESİ

            Kurban kesecek kişiler için Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğünce “Kesim Elemanı Yetiştirme ve Geliştirme” kursu düzenlenmesi sağlanacak.

            14- ACİL YARDIMLAR

            112 Acil 24 saat açık olduğundan, kurban kesim yerlerinde sağlık görevlisi bulundurmaya

gerek görülmemiştir.

            15-BİLGİLENDİRME

            İhtiyaç Duyulması halinde:

            I- Dini Konularda;

            İl Müftülüğü tarafından Alo Fetva 190 ve Tel: 0(384) 213 39 99

            2- Hayvan Sağlığı ile ilgili Konularda;

            Tarım İl Müdürlüğünün 0(384) 215 2050 Numaralı telefonundan,

            3- Belediye ile ilgili konularda:

            Belediye Zabıtasından Alo 153 No'lu Telefondan,

            4- Yaralanmalara ve Sakatlanmalara Karşı:

            Acil 112 No'lu telefonlardan yardım istenebilecektir.

            2021 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğinde yer alan ve bu kararda belirtilmeyen diğer hususlarla ilgili gerekli çalışmaların ilgili kurumlarca yapılmasına komisyonumuzca karar verilmiş olup, alınan kararların gereği yerine getirilmek üzere ilgili kurum ve birimlere tebliğ edilmesine oy birliği ile karar verilerek, ilgili kamu kurum ve kuruluşları iş bu Komisyon Kararını internet sayfalarında yayınlarlar.


Kaynak: Yayıncı FİB Haber

İlgili Galeriler
Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.