banner461

Çocuk Yaşta Evliliklerin Önlenmesi: Nevşehir Modeli Projesi’nin Kapanış Toplantısı Gerçekleştirildi

Başkent Üniversitesi Kadın – Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Araştırma ve Uygulama Merkezi (BÜKÇAM) ve UNFPA, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu işbirliğiyle ve Sabancı Vakfı desteğiyle yürütülen “Çocuk Yaşta Evliliklerin Önlenmesi Projesi: Nevşehir Modeli” projesinin kapanış çalıştayı 19 Kasım 2019 tarihlerinde gerçekleştirildi.

banner15
Çocuk Yaşta Evliliklerin Önlenmesi: Nevşehir Modeli Projesi’nin Kapanış Toplantısı Gerçekleştirildi
20 Kasım 2019 Çarşamba 11:54

banner134

Sabancı Vakfı Hibe Programı kapsamında desteklenen projenin kapanış çalıştayına kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi ve Nevşehir Barosu’ndan katılım gerçekleştirildi. Çalıştayın açılış bölümünde BÜKÇAM, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu ve Sabancı Vakfı temsilcileri birer konuşma yaptılar. Nevşehir Valisi Sn. İlhami Aktaş’ın eşi Sn. Songül Aktaş konuşması ile toplantının açılışını gerçekleştirdi. 
Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan, yaptığı açıklamada erken yaşta ve zorla evlilikler gibi çok boyutlu bir sorunu çözmek için bütüncül bir yaklaşım gerektiğinin altını çizdi. Safkan ayrıca, kız çocuklarının eğitim ortamında güçlendirilmesi, ailelerin bilinçlendirilmesi ve kurumlar arasında etkin bir müdahale mekanizması kurulması gerektiğini de vurguladı. 
Nevşehir Vali eşi Sn. Songül Aktaş ise çocuk yaşta evliliklerin önlenmesinde kadınların ve kız çocuklarının güçlenmesinin gerekliliğinin altını çizerek çocuk yaşta evliliklerin önlenmesi konusunda tüm toplumun sorumluluğu olduğunu, bu sorunun yüksek farkındalık ve bilinçle aşılabileceğini vurguladı.
Açılış Konuşmalarının ardından Çocuk Yaşta, Erken ve Zorla Evlilikler: Nevşehir Modeli/ Kazanımlar ve Öğrenilenler konulu panel gerçekleşti.  
Panel’de, BÜKÇAM Müdürü Prof. Dr. Ayşe Akın, Nevşehir’de çocuk yaşta evliliklerin önlenmesi için pek çok adım atıldığını belirterek, çocuk yaşta evlilikler konusunda farkındalığın artması için bu adımların istikrarının gerekliliğine vurgu yaptı. Nevşehir’in çocuk yaşta evlilikleri önlemede tüm Türkiye’ye bir “model” teşkil etmesini temenni ettiğini söyledi. Bu çalışmanın Nevşehir ilinde yapılmasının en önemli sebebi Sayın Valimiz başta olmak üzere, bütün kamu kurum ve kuruluşlarının konuya sahip çıkması ve destek vermesi olduğunu belirtti. 
Toplantıda Prof. Dr Ayşe Akın çocuk yaşta evliliklerin sağlık sonuçları ve risklerini vurguladı. Çocuk yaşta evliliklerin önlenmesi için geliştirilen modelde özel olarak bu konuda eğitimlere katılan sağlık aracılarının aile/ev ziyareti yaparak toplumu bu tür evliliklerin sağlık etkisi konusunda bilinçlendirmesi hedeflenmiş olup, bir yıllık uygulama bu yaklaşımın çok başarılı olduğunu belirtmiştir. 
Toplantıda yaklaşık 100 kişinin katılımıyla konu ayrıntılı olarak tartışılmış, geleceğe yönelik dile getirilen öneriler paylaşılmıştır. Çalışmanın son aşamasında, bütün deneyimler raporlaştırılarak Nevşehir Valiliğine, merkezde ise, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı'na alınan sonuçlar bir rapor halinde sunulacaktır.

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu Üreme Sağlığı Program Koordinatörü Gökhan Yıldırımkaya, sürdürülebilir kalkınma için küresel hedeflere ulaşma yolunda çocuk yaşta evliliklerin önlenmesinin kritik önemde olduğunu vurguladı. Çocuk yaşta evliliklerin önlenmesine yönelik geliştirilen model, yaygınlaştrılmaya uygun yapıdadır, ilgili paydaşların işbirliği ile ülkemizde kadın, çocuk sağlığı konuları ve kalkınmada ülkemize yeni fırsatlar sunacaktır. 
Nevşehir Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) Müdürü Şenay Atar proje kapsamında yürütülen çalışmaların Nevsehir İli Erken Yaşta ve Zorla Evliliklerin Önlenmesi Eylem Planını kapsamında yapılan faaliyetleri desteklemesi açısından önemini vurguladı. Gelecekte de bu tür çalışmaları desteleklemeye devam edeceklerini belirtti. 
Nevşehir İl Sağlık Müdür Yardımcısı Hakan Öcal ise toplumun bilinçlendirilmesi için ev ziyaretleri ile bilgi aktarımını önemini vurgulayarak, Nevşehir ilinde 100’ü aşkın aile hekimleri ile danışmanlık ve sağlık hizmetleri verildiğini ve çocuk yaşta erken ve zorla evliliklerin önlenemesi konularınında bu çalışmalara entegre edilmesinin önemini vurguladı. 
Panel tartışmalarında, katılımcılar tarafından İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılacak işbirliklerinin önemine özellikle değinildi. 
Nevşehir Valisi Sayın İlhami Aktaş, Nevşehir Valisi İlhami Aktaş'ın eşi Sayın Songül Aktaş, Nevşehir İl Sağlık Müdürlüğü’nü temilen katılan Sayın Dr. Hakan Öcal, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nü temsilen ŞÖNİM Müdürü, Sayın Şenay Atar ve NÜKÇAM Müdürü Sayın Doç. Dr. Leyla Kahraman'a teşekkür plaketleri takdim edildi. 


Çocuk Yaşta Evliliklerin Önlenmesi Projesi: Nevşehir Modeli
Çocuk Yaşta Evliliklerin Önlenmesi Projesi: Nevşehir Modeli Başkent Üniversitesi Kadın-Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Araştırma ve Uygulama Merkezi (BÜKÇAM) ve UNFPA, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu işbirliği ve Sabancı Vakfı’nın desteğiyle yürütülmektedir. 
Projenin amacı, 
Nevşehir ili merkezinde çocuk yaşta evliliklerin özellikle sağlık sonuçları konusunda, konu özelinde çalışan çeşitli kamu kurum, kuruluş ve STK’ların çalışmalarına, kurumlar arası oluşturulmuş iş birliği mekanizmalarına destek olmak ve toplumunda konu ile ilgili farkındalığın artırılması amaçlanmaktadır. 
Nevşehir, Aile; Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın desteği ve koordinasyonu ile “Erken Yaşta ve Zorla Evliliklerle Mücadele Acil Eylem Planı” hazırlanmış olan ve bu kapsamda faaliyetlerin yürütüldüğü illerden birisidir.  
Proje, Nevşehir Valiliği, Aile, Çalışma Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü ve ilgili tüm il müdürlükleri, üniversite, yerel yönetim, sivil toplum kuruluşları ile işbirliği içinde çocuk yaşta, erken ve zorla evliliklerin önlenmesi için çalışmaların yürütüldüğü olumlu sonuçların alındığı bir çalışmadır. 
Proje kapsamında,
•    Sağlık aracılarına yönelik eğitimler ve güçlendirme çalışmaları yürütülmüştür.
•    Sağlık çalışanları ve diğer hizmet sunucularına yönelik atölye çalışmaları gerçekleştirilmiştir.
•    Konu ile ilgili daha etkin bir müdahale mekanizması oluşturulmasına katkı sağlamak ve işbirliği ağını güçlendirmek amacı ile kamu kurumları, STK’lar, üniversite ve muhtarlar ile yuvarlak masa toplantıları gerçekleştirilmiştir. 
•    Şu ana kadar sağlık aracıları tarafından 1.600’ün üzerinde ev ziyareti gerçekleştirilmiştir. Bu ev ziyaretlerinde ve esnaf ziyaretlerinde, çocuk yaşta evliliklerin sağlık sonuçları hakkında bilgilendirme çalışmaları yapmıştır. 

Basın Bilgi Notu Hakkında İletişim Bilgileri:
Canan Demir,
BÜKÇAM, Proje Asistanı
Telefon: 553 918 96 89
E-posta: canan8d@gmail.com

Proje Ortakları

Başkent Üniversitesi Kadın –Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Araştırma ve Uygulama Merkezi (BÜKÇAM) 2001 yılından beri faaliyet gösteren çok sektörlü ve çok disiplinli bir üniversite araştırma ve uygulama merkezidir. BÜKÇAM yaptığı çalışmalarla, yaşamın her alanında toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına, kadınların ve kız çocuklarının insan haklarının tam olarak yaşama geçirilmesine ve şiddetten uzak bir yaşam sürmelerine katkı sağlamaktadır.

1969 yılında kurulan UNFPA, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu, sürdürülebilir kalkınmayı destekleyen politikalar ve stratejiler oluşturulması konularında yaklaşık 150 ülkede faaliyet göstermektedir. Çalışmalarına proje temelli olarak başlayan Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu, 1971 yılından bugüne Türkiye’de; insani yardım, toplumsal cinsiyet eşitliğinin desteklenmesi ve üreme sağlığı konularında çalışmalar yapmaktadır. Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA), her gebeliğin istenilen gebelik olduğu, her doğumun güvenli gerçekleştiği ve her gencin içindeki potansiyelini ortaya çıkarabildiği bir dünya için çalışır. 


Sabancı Vakfı Hakkında
Sabancı Vakfı 45 yıl önce toplumsal gelişmeye katkı sağlamak amacıyla kurulmuştur. Burslar ve ödüllerle başarılı bireyleri destekleyen Vakıf, Fark Yaratanlar Programı ile bireylere ilham vermeyi, Türkiye’de bir ilk olarak hayata geçirdiği Hibe Programı ile de sivil toplumun güçlenmesine katkı sağlamayı hedeflemektedir. Vakıf, herkesin haklardan eşit yararlandığı bir toplum vizyonuyla çalışmalarını sürdürmektedir. Bu kapsamda hayata geçirilen Hibe Programı ile toplumsal sorunlara yönelik çözüm üreten sivil toplum kuruluşlarının projelerine destek verilmektedir. Sabancı Vakfı, 12 yılda 159 projeye destek vermiş ve yüz binlerce kişinin hayatına dokunmuştur.


Kaynak: Yayıncı FİB Haber

İlgili Galeriler
Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.
404 Not Found

Not Found

The requested URL was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.