banner461

Göreme Belediyesine ait restaurant 10 yıllığına kiraya verilecek

Göreme Belediye Başkanlığına ait restaurant 10 yıllığına kiraya verilecektir.

banner15
Göreme Belediyesine ait restaurant 10 yıllığına kiraya verilecek
21 Ekim 2021 Perşembe 21:47

banner517
banner134

Göreme Belediye Başkanlığına ait restaurant 10 yıllığına kiraya verilecektir. 02/11/2021 Salı günü saat: 14:00 te 

TAŞINMAZ KİRAYA VERİLECEKTİR

Nevşehir ili Göreme Belediye Başkanlığından:
Aşağıda niteliği belirtilen taşınmaz, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi doğrultusunda Kapalı Teklif Açık Arttırma Usulü ile kiraya verilecektir.

Yeri Niteliği ve miktarı: Nevşehir ili  Merkez ilçesi Göreme Beldesi  462 parselde bulunan Bodrum, zemin ve birinci kattan oluşan 622 M2 Kapalı alanı olan ve 1800 M2 bahçesi bulunan Restaurant.
Aylık muhammen Kira bedeli     55.000,00 TL
Geçici teminat Miktarı     198.000,00 TL
Kira süresi    10 Yıl
İhalenin  yapılacağı  yer    Göreme  Belediye Başkanlığı Hizmet Binası Meclis toplantı salonu Orta Mahalle Adnan Menderes Caddesi No:2  Nevşehir
İhale tarihi    02/11/2021 Salı günü
İhale saati    14:00
İhale usulü    2886 Sayılı D.İ.K. 35/a Kapalı Teklif açık arttırma
İSTEKLİLERDE ARANACAK BELGELER:
GERÇEK KİŞİLERDEN:
1 - Noter tasdikli imza beyannamesi,
2 - Nüfus kayıt örneği,
3 - İkametgah belgesi,
4 - Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz veya banka teminat mektubu
5 - İhale şartname bedeline ait makbuz,
6 - Vekaleten katılması halinde Noter tasdikli vekaletname
7- Ortak katılım olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi
8- Belediye tahsilat servisin alınacak olan Göreme Belediyesine herhangi bir borcu  olmadığına dair belge
TÜZEL KİŞİLERDEN:
1 - Tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri,
2 - Ticaret Sicil gazetesi (Noter tasdikli),
3 - Kanuni adreslerini belirten adres beyanı,
4 - Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odası veya ilgili meslek odası belgesi
5 - Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz veya banka teminat mektubu
6 - İhale şartname bedeline ait makbuz,
7 - Vekaleten katılım halinde Noter tasdikli vekaletname ile vekilin Noter tasdikli imza beyannamesi,
8 - Ortak katılım olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi
9 - Belediye tahsilat servisinden alınacak olan Göreme Belediyesine herhangi bir borcu olmadığına dair belge
Taşınmaza ait İhale Şartnamesi, 300,00 TL  bedel karşılığında Göreme Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacaktır. İstekliler, şartnamede ve yukarıda istenen bütün bilgi ve belgelerin asıllarını veya Noter tasdikli suretlerini eksiksiz olarak hazırlayıp, dosyalarını 02/11/2021 tarihi saat 14:00’e kadar ihale saatinden önce Mali Hizmetler Müdürlüğüne verebilecekleri gibi iadeli taahhütlü olarak da gönderebilirler. (Posta ile gönderilen tekliflerin de yine aynı saate kadar Mali Hizmetler Müdürlüğüne ulaşması şarttır.) İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, ihalede kira şartnamesi hükümleri uygulanacaktır. İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.  2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 17. Maddesi gereğince ilan olunur.


Kaynak: Yayıncı FİB Haber

İlgili Galeriler
Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.