banner461

Kozaklı Belediyesi'ne ait 2 adet arsa satılacaktır

Kozaklı Belediye Başkanlığına ait 2 adet arsanın satış ihalesi yapılacak

banner15
Kozaklı Belediyesi'ne ait 2 adet arsa satılacaktır
11 Ocak 2022 Salı 15:10

banner517
banner134

Kozaklı Belediye Başkanlığına ait 2 adet arsanın satış ihalesi yapılacak...

İLAN
KOZAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

1- Mülkiyeti Belediyemize aşağıda tabloda ayrıntıları verilen 2 parça arsa vasıflı taşınmazın 2886 Sayılı D.İ.K.’nun 45. Maddesi gereği açık artırma usulü ile ihale edilecektir. Vaziyet planları şartnamenin doğal ekleridir.
2- İhale 21/01/2022 Cuma günü tabloda belirtilen saatlerde Belediye Encümen toplantı salonunda yapılacaktır.
3- İhaleye katılmak isteyenler Belediyemize müracaatı gerekmekte olup, bunlardan;
a) Şirket ise: İmza sirküsü, Sanayi ve Ticaret odası oda kayıt belgesi, dosya bedeli makbuzu ve geçici teminat makbuzu
b) Şahısların iştiraki halinde ise: Nüfus cüzdan sureti, İkametgâh ilmühaberi, dosya bedeli makbuzu ve geçici teminat makbuzu istenecektir.
4- Talipli ihale öncesi yatması gereken  % 3 geçici teminatı ve her bir parsel için ayrı olacak şekilde dosya bedeli olarak 300,00 TL’nin Emlak ve tahsilat servisine veya Belediyemiz Ziraat Bankası Kozaklı Şubesinde bulunan TR88000100052128229860 5001 İban nolu hesabına yatırmakla yükümlüdür.

5- Satışı yapılacak taşınmazların m2 birim fiyatı;

MAHALLE

ADA

PARSEL

M2 BİRİM FİYATI/TL

M2

TUTARI

Geçici Teminat

TARİH SAAT

H. Ahmet Yesevi Mah.

1174

1

500,00

2.000,00

1.000.000,00 TL

30.000,00

21.01.2022
14:00

H. Ahmet Yesevi Mah.

1174

2

500,00

1.246,98

623.490,00 TL

20.000,00

21.01.2022
14:10

6- İhale ile ilgili geniş bilgi ve şartname mesai saatleri içerisinde Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünde görülebilir veya 300,00 TL bedel karşılığında alınabilir.
7- Belediye Encümeni Sürülen peyleri yeterli görmediği takdirde ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
8- Satış sonrasında oluşacak her türlü Vergi, Resim, KDV, Harçları (Damga vergisi, Karar pulu) ipotek masrafları ve diğer giderleri ödemek alıcıya aittir.
9-Taliplinin şartnamedeki hükümlerden herhangi birini yerine getirmediğinde Belediye Encümeni sözleşmeyi tek taraflı fesih etmeye yetkilidir.
10- Şartname hükümlerini Belediye adına Belediye Başkanı Akif KABUKCUOĞLU yürütür.
Kamuoyuna ilanen duyurulur.


Kaynak: Yayıncı FİB Haber

İlgili Galeriler
Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.