banner461

Meclis Mart ayında ne kararlar aldı?

Nevşehir il genel meclisinin Mart ayı oturumlarında aldığı kararlar açıklandı.

banner15
Meclis Mart ayında ne kararlar aldı?
22 Mart 2022 Salı 11:43

banner517
banner134

Nevşehir il genel meclisinin Mart ayı oturumlarında aldığı kararlar açıklandı. İl Özel İdaresi Kanunu’nun 10. Maddesinin b bendi hükmü gereğince, Mali Hizmetler Müdürlüğünün yazıları ekindeki işlemli tabloda belirtildiği şekilde aktarma yapılmasına. İl Genel Meclisinin 01.03.2022 tarihli birleşiminde oy birliği ile karar verildi. 

Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait Hacıbektaş İlçesi Karaburna Köyü 39 ve 41 nolu parsellerde kayıtlı “arsa” niteliğindeki taşınmazı Köylere Hizmet Götürme Birliği faaliyetlerinde kullanmak üzere Hacıbektaş Kaymakamlığına İl Genel Meclisinin 01.06.2021 tarih ve 86 sayılı kararı ile yapılan tahsisin iptal edilmesine. İl Genel Meclisinin 01.03.2022 tarihli birleşiminde oy birliği ile karar verildi. 

Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu’nun 32. maddesi gereğince, Nevşehir İl Özel İdaresi Memur ve Sözleşmeli Personeline Sosyal Denge Tazminatı ödenmesine. İl Genel Meclisinin 02.03.2022 tarihli birleşiminde oy birliği ile karar verildi.  

İl Özel İdaresi Kanunu’nun 64. maddesi gereği Mustafapaşa ve İbrahimpaşa köylerine ilişkin Ürgüp Atıksu Arıtma Tesisine katılım ortaklık protokolü için İl Özel İdaresi Genel Sekreterinin yetkili kılınmasına ve yapılacak ödemelerin İller Bankası payından ödenmesinin taahhüt edilmesine. İl Genel Meclisinin 02.03.2022 tarihli birleşiminde oy birliği ile karar verildi.  

İl Özel İdaresi bütçesinden karşılanmak suretiyle, Acıgöl Kaymakamlığı hizmetlerinde kullanılmak üzere 237 sayılı Taşıt Kanunu’nun 10/2 maddesi gereğince 1 adet otomobil satın alınmasına. İl Genel Meclisinin 02.03.2022 tarihli birleşiminde oy birliği ile karar verildi. 

İl Genel Meclisi Başkanı Gürbüz Dinç tarafından verilen sözlü öneride; “Dy.İlt-Nar Kasabası, Ky.İlt.-Tatlarin Kasabası, Yuva Köyü-Tatlarin Kasabası, Kayseri-Kırşehir Dy.İlt.–Çalış, Avanos-Mahmatlar İly.İlt.-Kayseri İl Sınırı (Himmetdede), Paşalı-Yozgat İl Sınırı (İstasyon), Üçkuyu-Ky.İlt.(İstasyon), Derinkuyu Ihlara Dy.İlt.-Suvermez Kasabası, Karaburç-Kırşehir İl Sınırı (Karacalı), Gülşehir İlçe Sınırı (Şahinler), Gülşehir, Tuzköy Havalimanı İly.İlt.-Karacaşar Kasabası, Şahinler-Kırşehir İl Sınırı (Karacalı), Hacıfakılı-Kaşkışla, Yassıca-Kırşehir İl Sınırı (Bazlamaç), Ky.İlt-Yozgat İl Sınırı (Sarıkent), Nevşehir, Ürgüp Dy.İlt-Ortahisar Kasabası, Ürgüp Merkez  İlçe-Aksalur Mahallesi sınırları” içerisinde olan, ancak yasal ve hukuki yönden İl Özel İdaresinin sorumluluk alanında bulunan yolların yol ağından çıkarılarak bahsi geçen belediyelere verilmesini öneriyorum” denilmektedir. 5302 sayılı kanunun 13. Maddesi hükmü gereği, İl Genel Meclisi Başkanı tarafından verilen sözlü önerinin gündeme ilave edilerek görüşülmesine. Öneride bahsi geçen konuların araştırılması ve incelenmesi için İnceleme ve Araştırma Komisyonuna havale edilmesine, tanzim edilecek raporun İl Genel Meclisi Başkanlığına sunulmasına. İl Genel Meclisinin 02.03.2022 tarihli birleşiminde oy birliği ile karar verildi. 

5302 sayılı kanunun 10/f Maddesi hükmü gereğince, Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait yazıları ekindeki tabloda belirtilen taşınmazların satılmasına. Satıştan elde edilecek gelirin köylerin işlerinde kullanılması amacıyla Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü ile Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü bütçesine aktarılmasına. İl Genel Meclisinin 03.03.2022 tarihli birleşiminde mevcudun oy birliği ile karar verildi. 

Taşıt Kanun’un 10. Maddesi 2. Fıkrası hükmü gereği, Nar Belediye Başkanlığına ait alacakların değerlerinin tespiti amacıyla bedel tespit komisyonu kurularak mahsuplaşma ve takas işleminin yapılmasına. İl Genel Meclisinin 04.03.2022 tarihli birleşiminde oy birliği ile karar verildi. 

Ürgüp Belediye Başkanlığına Mustafapaşa Termal Havuz çevre düzenleme işine karşılık değerlerinin tespiti amacıyla bedel tespit komisyonu kurularak mahsuplaşılması ve takas işleminin yapılmasına. İl Genel Meclisinin 04.03.2022 tarihli birleşiminde oy birliği ile karar verildi. 

Denetim Komisyonu tarafından tanzim edilen, İl Özel İdaresinin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile hesap ve işlemlerine ait rapor 04.03.2022 tarihli birleşimde okunarak İl Genel Meclisinin bilgisine sunuldu. 

İl Genel Meclisi Üyeleri; Sami DİŞLİ, Osman KILINÇ ve Yücel YILMAZ tarafından verilen önerinin, 5302 sayılı kanunun 13. Maddesi gereğince gündeme ilave edilmesine. İl Encümeninin 24.02.2022 tarihli 44 ve 45 sayılı kararlarına istinaden yedek ödenekten aktarılacak olan Hacıbektaş İlçesi cemevlerinin bakım onarım işleri için 1.050.000,00 TL ve Avanos ilçesi Ayhanlar Köyü cemevi bakım onarım işleri için 320.370,00 TL ödeneklerle işlerin ilgili ilçe Köylere Hizmet Götürme Birliklerince yaptırılmasına. İl Genel Meclisinin 04.03.2022 tarihli birleşiminde oy birliği ile karar verildi. 

Kozaklı İlçesi Karasenir Köyü 132 nolu parsel ile 194 ada 69 nolu parsele ait şehir plancısı tarafından Konut Alanı ve Park Alanı kullanımlarının yeniden düzenlenmesi amacıyla hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişikliğinin onaylanması hususundaki talebin, araştırılmak ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine tanzim edilecek raporun İl Genel Meclisi Başkanlığına sunulmasına. İl Genel Meclisinin 07.03.2022 tarihli birleşiminde oy birliği ile karar verildi. 

Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait Gülşehir İlçesi Gümüşkent Köyü 191 ada 1 nolu parselde kayıtlı “arsa” niteliğindeki taşınmazı İl Genel Meclisinin 06.05.2015 tarih ve 91 sayılı kararı ile Gümüşkent Köyü Muhtarlığına yapılan tahsisin, taşınmazın tahsisi için düzenlenen protokolün 9. Maddesine istinaden iptal edilmesine. Ayrıca bahsi geçen, Gülşehir İlçesi Gümüşkent Köyü 191 ada 1 nolu parselde kayıtlı “arsa” niteliğindeki taşınmazın satılmasına. İl Genel Meclisinin 07.03.2022 tarihli birleşiminde oy birliği ile karar verildi. 

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 41. Maddesi ile 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 39. Maddesi gereğince, birim faaliyet raporları esas alınarak hazırlanan, İl Özel İdaresi 2021 Yılı Faaliyet Raporu İl Genel Meclisince incelenmiş olup, hazırlandığı şekliyle aynen kabul edilmesine. İl Genel Meclisinin 07.03.2022 tarihli birleşiminde oy birliği ile karar verildi. 

Şiddetli fırtına nedeniyle seraları zarar gören çiftçilerimizin zararlarının karşılanması amacıyla Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce hazırlanan hasar zarar tespitine ilişkin ekte sunulan 2021 yılı ücret listesinde belirtilen toplam 98.000,00 TL’nin %50 si olan 49.000,00 TL’nin yedek ödenek harcama kaleminden tenzil edilerek Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün ilgili harcama kalemine aktarılmasına. İl Genel Meclisinin 07.03.2022 tarihli birleşiminde oy birliği ile karar verildi. 

Karayolları Genel Müdürlüğü 6. Bölge Müdürlüğünün 50/2019-01 sayılı HÜİB sahasında yaklaşık 350.000,00 m3 malzeme alınması hususundaki talebinin, araştırılmak incelenmek üzere İnceleme ve Araştırma Komisyonuna havale edilmesine tanzim edilecek raporun İl Genel Meclisi Başkanlığına sunulmasına. İl Genel Meclisinin 07.03.2022 tarihli birleşiminde oy birliği ile karar verildi. 


Kaynak: MHA

İlgili Galeriler
Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.