banner461

Nevşehir İl Genel Meclis Ekim ayı kararları açıklandı

Nevşehir İl Genel Meclisinin Ekim ayı toplantılarında alınan kararlar açıklandı.  

banner15
Nevşehir İl Genel Meclis Ekim ayı kararları açıklandı
22 Ekim 2021 Cuma 12:23

banner517
banner134

Nevşehir İl Genel Meclisinin Ekim ayı toplantılarında alınan kararlar açıklandı.  

Merkez İlçe Güvercinlik Köyü 529, 2088 ve 2090 numaralı parseller için şehir plancısı müellifi tarafından “Küçük Sanayi Alanı” amaçlı hazırlanan nazım ve uygulama imar planlarının onaylanması talebinin, araştırılmak ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine tanzim edilecek raporun İl Genel Meclisi Başkanlığına sunulmasına. İl Genel Meclisinin 04.10.2021 tarihli birleşiminde mevcudun oy birliği ile karar verildi. 

Derinkuyu İlçesi Özlüce Köyünde bulunan 141 ada 9 parsel numaralı taşınmaz üzerinden yol istikameti ve genişliğinin 3194 sayılı kanunun 27. Maddesi hükmü gereğince belirlenmesine. İl Genel Meclisinin 05.10.2021 tarihli birleşiminde mevcudun oy birliği ile karar verildi. 

Acıgöl İlçesi Tepeköy Köyünde bulunan 172 ada 9 ve 10 parsel numaralı taşınmaz üzerinden yol istikameti ve genişliğinin 3194 sayılı kanunun 27. Maddesi hükmü gereğince belirlenmesine. İl Genel Meclisinin 05.10.2021 tarihli birleşiminde mevcudun oy birliği ile karar verildi. 

Kozaklı İlçesi Karasenir Köyü 882 nolu parselde kayıtlı “Kargir İlkokul Binası ve Bahçesi” niteliğindeki taşınmazı taziye evi ve sosyal tesis olarak kullanmak üzere Karasenir Köyü Muhtarlığına, 5302 sayılı kanunun 10. Maddesinin f bendi hükmü gereği 20 yıllığına tahsisinin yapılmasına. İl Genel Meclisinin 06.10.2021 tarihli birleşiminde oy birliği ile karar verildi. 

Derinkuyu İlçesi Kuyulutatlar Köyünde bulunan 168 ada 79 ve 89 parsel numaralı taşınmaz üzerinden yol istikameti ve genişliğinin 3194 sayılı kanunun 27. Maddesi hükmü gereğince belirlenmesine. İl Genel Meclisinin 06.10.2021 tarihli birleşiminde oy birliği ile karar verildi. 

6- İlimiz Merkez İlçe Güvercinlik Köyü 2241 numaralı parselde “Turizm Alanı (Tatil Köyü)” amaçlı şehir plancısı müellifi tarafından hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişikliğinin onaylanmasına. İl Genel Meclisinin 06.10.2021 tarihli birleşiminde oy birliği ile karar verildi. 

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına ait İl Özel İdaresi bütçesinde bulunan 198,50 TL ödeneğin Ürgüp Hanife Memiş Aksoy Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi binasının büyük bakım onarım işine aktarılmasına. İl Genel Meclisinin 07.10.2021 tarihli birleşiminde mevcudun oy birliği ile karar verildi. 

5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 45.maddesi ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 27. Maddesi hükmü gereği hazırlanan, İl Encümeninin 02.09.2021 tarih ve 330 sayılı kararı ile incelenerek İl Genel Meclisine havale edilen İl Özel İdaresi 2022 ve İzleyen İki Yıl Bütçe tasarısının, araştırılmak ve incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine, tanzim edilecek raporun İl Genel Meclis Başkanlığına sunulmasına. İl Genel Meclisinin 07.10.2021 tarihli birleşiminde mevcudun oy birliği ile karar verildi. 

Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmeliğin 7. maddesi gereğince 2022 ve İzleyen İki Yıl Bütçe Tasarısı kesinleştikten sonra revize edilmek üzere hazırlanan, İl Encümeninin 02.09.2021 tarih ve 360 sayılı kararı ile incelenerek İl Genel Meclisine havale edilen, 2022 Yılı Performans Program Taslağının, araştırılmak ve incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine, tanzim edilecek raporun İl Genel Meclis Başkanlığına sunulmasına. İl Genel Meclisinin 07.10.2021 tarihli birleşiminde mevcudun oy birliği ile karar verildi. 

İmar ve Bayındırlık Komisyonu tarafından tanzim edilen raporun hazırlandığı şekliyle aynen kabul edilmesine. İlimiz Merkez İlçe Güvercinlik Köyü 529, 2088 ve 2090 numaralı parsellerde “Küçük Sanayi Alanı” amaçlı şehir plancısı müellifi tarafından hazırlanan nazım ve 3194 sayılı kanunun 8/b maddesi ile 5302 sayılı kanunun 10/c ve 70. Maddeleri hükmü gereği onaylanmasına. İl Genel Meclisinin 08.10.2021 tarihli birleşiminde mevcudun oy birliği ile karar verildi. 

İmar ve Bayındırlık Komisyonu tarafından tanzim edilen raporun hazırlandığı şekliyle aynen kabul edilmesine. İlimiz Merkez İlçe Boğaz Köyü 110 ada 243 numaralı parselde “Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı” amaçlı şehir plancısı müellifi tarafından hazırlanan uygulama imar planlarının, 3194 sayılı kanunun 8/b maddesi ile 5302 sayılı kanunun 10/c ve 70. Maddeleri hükmü gereği onaylanmasına. İl Genel Meclisinin 08.10.2021 tarihli birleşiminde mevcudun oy birliği ile karar verildi. 

İmar Kanunun 27. Maddesi gereğince, Köy yerleşik alan sınırları içerisindeki yapılaşma koşullarının belirlenmesine yönelik alınan, İl Genel Meclisinin 03.09.2021 Tarih 128 Sayılı Meclis Kararının “4)-Köy Yerleşik Alanlarında; a) Bahçe (ön, yan, arka ve yol çekme) mesafelerinin “ilgili idaresince belirlenmesine” maddesindeki “ilgili idaresince belirlenmesine” ibaresinin “Köy İhtiyar Heyetince Belirlenmesine” şeklinde değiştirilmesine. İl Genel Meclisinin 08.10.2021 tarihli birleşiminde mevcudun oy birliği ile karar verildi. 

Derinkuyu İlçesi, Suvermez Köyü 206 ada 91-92-93-96 nolu parsellere ait 07.04.2021 tarih ve 64 sayılı meclis kararı ile onaylanan imar planı değişikliğinin “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” kapsamında oluşacak Değer Artış Payı bedelini karşılamayacağından iptal edilmesine. İl Genel Meclisinin 08.10.2021 tarihli birleşiminde mevcudun oy birliği ile karar verildi. 


Kaynak: MHA

İlgili Galeriler
Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.