banner461

Nevşehir Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğünden Asansörlerle İlgili Uyarı

Nevşehir Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü Asansörlerle İlgili Uyarı ve Bilgilendirme açıklamasında bulundu.

banner15
Nevşehir Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğünden Asansörlerle İlgili Uyarı
17 Mart 2021 Çarşamba 14:09

banner517
banner134

Nevşehir Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü Asansörlerle İlgili Uyarı ve Bilgilendirme açıklamasında şunları ifade etti;

Bilindiği üzere yaşantımızda önemli bir yer tutan ve her gün kullandığımız Asansörlerin, onaylanmış kuruluşlardan yetki belgesi almış asansör montaj firmalarınca (Asansör Yönetmeliğine (2014/33/AB) ve TS EN 81-80 standardına göre ) insan can ve mal güvenliğini tehlikeye atmayacak şekilde binalara montaj edilmesi ve kullanıma açılmadan önce mutlaka İlgili idare (Belediyeler veya belediye sınırları dışında kalan alanlardaki yapılar için il özel idareleri) tarafından belirlenmiş A Tipi Muayene Kuruluşu (Nevşehir Merkez İlçe için RoyalCert, diğer İlçelerde TSE) tarafından YEŞİL (Güvenli) etiket iliştirilmesi ve ilgili idareye tescil ettirilerek kullanıma sunulması gerekmektedir. 

İnsanların, insan ve yüklerin veya sadece yüklerin taşınmasında kullanılan asansörlerin, insan can ve mal güvenliğini tehdit etmeyecek şekilde kullanımlarını sağlamak ve çevreyi korumak üzere tescili, işletilmesi, bakımı, garanti ve satış sonrası hizmetleri ile hizmet denetimi ve mevcut asansörlerin iyileştirilmesiyle ilgili uyulması gereken kurallar gibi hususlar ise “Asansör İşletme ve Bakım Yönetmeliğine” göre Yetkili (CE, TSE belgelerini almış) asansör firmalarınca yapılması gerekmektedir. 

Yukarıda bahsi geçen yönetmelikler, başta Bakanlığımız olmak üzere, İl Müdürlüğümüze, Onaylanmış kuruluşlara, A Tipi Muayene kuruluşlarına (Nevşehir Merkez İlçe için RoyalCert, diğer İlçelerde TSE), Belediyelere, İl Özel İdaresine, Asansör montaj ve bakım firmalarına, Bina yöneticilerine ve tüm kullanıcılara, vb. yetki, görev ve sorumluluklar yüklemektedir. 

Yukarıdaki Kurum, işletme ve şahısların görev ve sorumluluklarından kısa ve öz olarak bahsetmek gerekirse; 

Bakanlığımız (Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı) : Esas olarak, bu konudaki mevzuatları hazırlamak, çıkartmak, uygulanmasını sağlamak, düzenlemek ve denetlemek. 

İl Müdürlüğü (Bakanlığımız ve Valiliğimiz adına) : İlgili tüm tarafları bilgilendirme, uyarma, (Belediyeler, özel idare ve onaylanmış kuruluşlar hariç) denetleme, aykırılık ve güvensizlik durumunda 7223 Sayılı Kanun, 1705 Sayılı Kanun ve ilgili yönetmeliklere istinaden idari yaptırım uygulama. 

Onaylanmış Kuruluşlar : Yetki verdikleri asansör montaj firmalarını denetlemek. 

Bakanlıkça yetkilendirilen A tipi muayene kuruluşu : Belediyeler ve İl Özel İdareleri ile asansörlerle ilgili periyodik kontrol sözleşmeleri imzalamak, periyodik muayene sonucu kullanımı tehlikeli olan asansörlerin çalıştırılmaması için bina yöneticisi ve ilgili idareye bildirimde bulunmak, Asansörlere kimlik numarası vermek ve kontroller sonucu güvenlik durumuna göre etiket (Kırmızı, mavi, sarı, yeşil) yapıştırmak, süresi içerisinde güvenli hale getirilmeyen kırmızı etiketli asansörlerin kullanımdan men edilmesi için ilgili idareye bildirimde bulunmak. 

Belediyeler, İl Özel İdareleri : Bakanlıkça yetkilendirilen A Tipi muayene kuruluşları ile asansörlere yönelik periyodik kontrol sözleşmeleri imzalamak, periyodik muayene sonucu güvensizliği giderilmeyen asansörlerin kullanılmasına kesinlikle müsaade etmemek. Binalar projelendirilirken, binadaki asansör boşluğu, makine dairesinin yeri ve kuyu dibinin standartlara uygun olmasını sağlamakla, yangından korunma ile ilgili hususları uygulamakla, uygun asansörleri tescil etmekle vb. 

Yetkili (CE, TSE belgelerini almış) Asansör Firmaları : İlgili yönetmeliklere uygun asansör montajı, revizyonu, bakım ve onarımı yapmak, tamamlanmış asansörleri tescil ettirmek, garanti belgesi düzenlemek, bakım defteri tutmak, monte ettikleri asansörlerin teknik dosyalarını işletmelerinde bulundurmak, yeterli teknik personel, (Mühendis) yetkin bakım personeli ve idari personel istihdam etmek, denetimlerde İl Müdürlüğümüze ve A Tipi Muayene kuruluşuna eşlik etmek. 

Bina Yöneticileri : Asansörlerin yıllık periyodik kontrollerini yetkili A Tipi Muayene Kuruluşuna yaptırmak ve asansörlerin aylık bakımlarını yetkili asansör firmalarına yaptırmak, güvensiz olan ve uygunsuzluğu bulunan asansörü kesinlikle kullandırmamak, denetimlerde İl Müdürlüğümüze ve A Tipi Muayene Kuruluşuna yardımcı olmak. 

Tüm kullanıcılar ise : Asansör kullanım kurallarına uymak, kırmızı etiketli (Güvensiz) asansörleri kesinlikle kullanmamak, asansörlerle ilgili şikâyetleri CİMER’e, Bakanlığımız internet sitesine, ALO 130’u arayarak veya İl Müdürlüğümüze dilekçe ile başvurarak bildirmek, vb. görev yetki ve sorumluluklara haizdirler. 

Yukarıda sayılan tüm tarafların kendilerine tanınan görev yetki ve sorumlulukları bilmeleri ve yerine getirmeleri, asansörlerdeki can ve mal güvenliği açısından büyük önem arz etmektedir. Bu konuda, tüm tarafları ilgili mevzuatları incelemeye davet ediyoruz. İl Müdürlüğümüz ve TSE bu konu ile ilgili, belli bir program çerçevesinde ve personel imkanları dahilinde, bilgilendirme ve denetim faaliyetlerine devam etmektedir. 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 


Kaynak: Yayıncı FİB Haber

İlgili Galeriler
Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.