banner461

Uçhisar Belediyesine ait olan 3 adet arsa ihale ile satılacak

Uçhisar Belediye Başkanlığına ait 3 adet arsanın satış ihalesi yapılacak. Uçhisar Belediye Başkanlığından:

banner15
Uçhisar Belediyesine ait olan 3 adet arsa ihale ile satılacak
12 Ağustos 2022 Cuma 19:15

banner517
banner134

Uçhisar Belediye Başkanlığına ait 3 adet arsanın satış ihalesi yapılacak.

Uçhisar Belediye Başkanlığından:

UÇHİSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÜÇ ADET TAŞINMAZ SATIŞI YAPILACAKTIR

Aşağıda niteliği belirtilen taşınmazlar, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi doğrultusunda  Açık Arttırma Usulü ile satışı yapılacaktır.

 

Sıra No İLİ İLÇESİ KÖYÜ VASFI PARSEL NO ARSANIN YÜZÖLÇÜMÜ İhale
Tarihi
İhale
Saati
Tahmini Bedeli Geçici Teminatı
1 NEVŞEHİR MERKEZ UÇHİSAR ARSA 15941 20,92 m2 23.08.2022 10:00 251.040,00-TL 7.535,00-TL
2 NEVŞEHİR MERKEZ UÇHİSAR ARSA 15942 22,82 m2 23.08.2022 10:30 273.840,00-TL 8.220,00-TL
3 NEVŞEHİR MERKEZ UÇHİSAR ARSA 15943 108,81 m2 23.08.2022 11:00 1.305.720,00-TL 39.175,00-TL

İSTEKLİLERDE ARANACAK BELGELER:

GERÇEK KİŞİLERDEN:
1 - Nüfus kayıt örneği,
2 - İkametgah belgesi,
3 - Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz,
4 - Vekaleten katılması halinde Noter tasdikli vekaletname

5- Ortak katılım olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi
TÜZEL KİŞİLERDEN:
1 - Tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri, (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.) Aslı veya noterden tasdikli sureti.
2 - Ticaret Sicil gazetesi (Noter tasdikli),
3 - Kanuni adreslerini belirten adres beyanı,
4 - Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odası veya ilgili meslek odası belgesi
5 - Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz,

6- Vekaleten katılım halinde Noter tasdikli vekaletname ile vekilin Noter tasdikli imza beyannamesi,
7 - Ortak katılım olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi

Taşınmaz Mal Satış İhale Şartnamesi, Uçhisar Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacaktır. İstekliler, şartnamede ve yukarıda istenen bütün bilgi ve belgelerin asıllarını veya Noter tasdikli suretlerini eksiksiz olarak hazırlayıp, dosyalarını 23.08.2022 tarihinde yapılacak ihalelere, ihale saatinden önce Mali Hizmetler Müdürlüğüne verebilecekleri gibi iadeli taahhütlü olarak da gönderebilirler. (Posta ile gönderilen tekliflerin de yine aynı saate kadar Mali Hizmetler Müdürlüğüne ulaşması şarttır.) İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, ihalede taşınmaz mal satış ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır. İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.  2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 17. Maddesi gereğince ilan olunur.


Kaynak: Yayıncı FİB Haber

İlgili Galeriler
Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.