banner461

Ürgüp Belediyesi Temenni'de 4 adet dükkanı ihale ile satacak

Ürgüp Belediye Başkanlığı'na ait 4 adet dükkan ihale ile satılacak.

banner15
Ürgüp Belediyesi Temenni'de 4 adet dükkanı ihale ile satacak
27 Eylül 2022 Salı 14:30

banner134

Ürgüp Belediyesi, Temenni mahallesinde bulunan 4 adet dükkanı ihale ile satacak.

İLAN

ÜRGÜP BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Mülkiyeti belediyemize ait olup İlçemiz Temenni Mahallesinde bulunan, aşağıda mevkisi, cinsi, pafta, ada, parsel, bağımsız bölüm nosu, m² miktarı ve muhammen satış bedeli ile geçici teminatları belirtilen belediyemizce yapılmakta olan dükkân niteliğindeki bağımsız bölüm (Şartnamede taşınmaz olarak anılacaktır) nolu taşınmazlar 2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesi uyarınca açık artırma suretiyle ve özel şartnamesi hükümleri dâhilinde satışı yapılmak üzere ihaleye çıkartılmıştır.

  1. İhale 12.10.2022 Çarşamba günü saat 14.30’dan itibaren 15 er dakika ara ile Belediyemiz Meclis salonunda yapılacaktır.
  2. İhaleye katılacak istekliler aşağıda bilgileri verilen taşınmazların geçici teminatlarını ilgili ihale saatinden en geç bir saat önce belediyemize yatıracak olup, geçici teminatı yatırmayanlar ve belediyemize Su, Emlak, ÇTV, vb. borcu olanlar ihaleye katılamayacaktır.
  3. Satışı yapılacak olan taşınmazların satış tarihinden itibaren 1/6’sı peşin geri kalan tutar 5 ay boyunca eşit taksitlerde ödenecek olup, diğer yarısı en geç 1 (ay) içerisinde ödenecektir. Bu ödemelerin belirtilen tarihler içerisinde gerçekleşmemesi halinde, ihale tek taraflı olarak fesh edilecek, geçici teminat belediyemize irad kaydedilecektir.
  4. İhaleye herhangi bir firma, şirket yada kooperatif adına girenler, bunlara ait Ticaret Odası Kayıt Sureti, Ticari Sicil Tasdiknamesi, İmza Sirküsü ve Yetki Belgesini (İhaleye Katılma Yetkisi Noter onaylı) ibraz etmesi şarttır.
  5. Taşınmazlar projesine uygun yapılarak teslim edilecektir. Su, elektrik ve doğalgaz abonelik işlemleri ve ücretleri alıcıya ait olacaktır.
  6. Satışı yapılacak olan taşınmazlara ait eklentileri içeren ve şartname ekinde bulunan Yönetim Planının 41. Maddesinde belirtilen alanlar eklenti olarak kullanılacaktır.
  7. İhaleye ait ilan, reklam, vergi, resim harç gibi tüm yasal giderler alıcıya ait olacaktır. 3065 sayılı Kanun'un (17/4-p) maddesine göre taşınmazların satışı KDV’den istisnadır. İhale komisyonu, gerekçesini karar da belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
  8. Komisyonların ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez. Tek taraflı fesh etme idarenin uhdesindedir.
  9. Herhangi bir ihtilaf vukuunda Ürgüp Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.

İş bu ihaleye ait özel şartname dosyası her gün mesai saatleri dâhilinde Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünde görülebileceği ilanen duyurulur. 21.09.2022

 

TAŞINMAZLARIN  

MEVKİİ CİNSİ PAFTA ADA PARSEL BAĞIMSIZ BÖLÜM NO TAPU BRÜT ALANI EKLENTİSİ
(TERAS)
EKLENTİSİ
(BAHÇE)
MUH. SATIŞ BEDELİ GEÇİCİ TEMİNATI
TEMENNİ DÜKKÂN 93 149 92 Z-1 47,38 m² 47,38 m² 13,06 m² 4.738.000,00 TL 142.140,00 TL
TEMENNİ DÜKKÂN 93 149 92 Z-2 48,18 m² 48,18 m² 19,14 m² 4.818.000,00 TL 144.540,00 TL
TEMENNİ DÜKKÂN 93 149 92 Z-3 49,61 m² 49,61 m² 34,96 m² 4.961.000,00 TL 148.830,00 TL
TEMENNİ DÜKKÂN 93 149 94 Z-4 46,23 m² 46,23 m² 20,40 m² 4.623.000,00 TL 138.690,00 TL

ÜRGÜP BELEDİYE BAŞKANLIĞI
 


Kaynak: Yayıncı FİB Haber

İlgili Galeriler
Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.