banner461
banner195

İller Bankası 128 Uzman Yardımcısı ve Teknik Uzman Yardımcısı Alacak

İller Bankası makine, inşaat, elektrik, elektrik elektronik, harita mühendisliği, mimarlık ve işletme mezunu toplam 128 sözleşmeli uzman yardımcısı alımı yapacaktır.Başvuracak adayların 20 Mart'a kadar başvurmaları gerekmektedir.

İller Bankası 128 Uzman Yardımcısı ve Teknik Uzman Yardımcısı Alacak
06 Mart 2013 Çarşamba 14:00

banner143
banner134

 İller Bankası makine, inşaat, elektrik, elektrik elektronik, harita mühendisliği, mimarlık ve işletme mezunu toplam 128 sözleşmeli uzman yardımcısı alımı yapacaktır.

Başvuracak adayların 20 Mart'a kadar başvurmaları gerekmektedir.

 

Bankaya giriş sınavı ile Genel Müdürlük ve Yurt İçi Hizmet Birimlerinde sözleşmeli olarak çalıştırılmak üzere Uzman Yardımcısı ve Teknik Uzman Yardımcısı alınacaktır.

GİRİŞ SINAVI ŞARTLARI

 

Sınava başvuracak adayların aşağıdaki şartları taşıması gereklidir:

 

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

 

b) En az 4 yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının

 

· Uzman Yardımcılığı için;

 

İşletme,

 

· Teknik Uzman Yardımcılığı için;

 

İnşaat Mühendisliği,

 

Makine Mühendisliği,

 

Elektrik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği,

 

Harita Mühendisliği,

 

Mimarlık

 

bölümlerinden, bu bölümlere denkliği yetkili makamlarca onaylanmış dallardan mezun olmak ya da bu alanlarda denkliği Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) tarafından kabul edilen yabancı fakültelerden birini bitirmiş olmak,

 

c) Yazılı sınava giriş tarihinde 35 yaşını doldurmamış olmak,

 

ç) Kamu haklarından yasaklı bulunmamak,

 

d) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süre ile hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

 

e) Askerlikle ilgisi bulunmamak,

 

f) Diğer resmi veya özel kurum ve kuruluşlara mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak,

 

g) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek bir hastalığı bulunmamak,

 

ğ) İlgili mevzuat hükümlerine göre mali sektörde ve bankalarda çalışması yasaklanmamış olmak,

 

h) Banka tarafından daha önce açılan Uzman Yardımcılığı veya Teknik Uzman Yardımcılığı giriş sınavlarına bir defadan fazla girmemiş olmak,

 

ı) Bankaya alınacak Uzman Yardımcıları ve Teknik Uzman Yardımcılarının öğrenim dalları itibariyle dağılımı aşağıdaki şekildedir:

Devamı için tıklayınız.


Kaynak: Yayıncı FİB Haber
banner15

İlgili Galeriler
Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.