banner461

Vergide E-Tebligat Dönemi Başladı

Nevşehir İl Defterdarı Hatice İşçen Ercoşman, 01 Ocak 2016 tarihi itibariyle uygulamaya geçirilen E-Tebligat dönemi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

banner503
Vergide E-Tebligat Dönemi Başladı
05 Ocak 2016 Salı 13:36

banner143
banner134

NEVŞEHİR(MHA) Nevşehir İl Defterdarı Hatice İşçen Ercoşman, 01 Ocak 2016 tarihi itibariyle uygulamaya geçirilen E-Tebligat dönemi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Ercoşman, “Elektronik Tebligatın Amacı, 01.01.2016 Tarihinden itibaren Vergi Dairelerince düzenlenen ve muhataplarına tebliği gereken evrakın, Gelir İdaresi Başkanlığı aracılığıyla elektronik ortamda tebliğ edilmesidir. Elektronik Tebligat Kapsamında Olanlar, Kurumlar vergisi mükellefleri, Ticari, zirai ve mesleki kazanç yönünden gelir vergisi mükellefiyeti bulunanlar (Kazançları basit usulde tespit edilenlerle gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçiler hariç), İsteğe bağlı olarak kendilerine elektronik tebligat yapılmasını talep edenler.

Elektronik Tebligat Adresinin Edinilmesi; Kurumlar Vergisi Mükellefleri, Elektronik Tebligat Talep Bildirimini, kanuni temsilcileri veya elektronik tebligat sistemi ile ilgili işlemleri yapmaya yönelik özel yetki içeren noterde verilmiş vekâletnameyle yetkili kılınan kişiler aracılığıyla bizzat vergi dairesine verecekler ve gerekli şartları taşıyan mükelleflere internet vergi dairesi kullanıcı kodu, parola ve şifresi verilerek elektronik tebligat adresi edinmiş olacaklardır. Gelir Vergisi Mükellefleri, Elektronik Tebligat Talep Bildirimini, internet vergi dairesinde elektronik ortamda doldurmaları ve elektronik tebligat sistemini kullanmaya başlamaları gerekmektedir. Bu mükelleflerin, söz konusu bildirimi kendileri veya elektronik tebligat sistemi ile ilgili işlemleri yapmaya yönelik özel yetki içeren noterde verilmiş vekâletnameyle yetkili kılınan kişiler aracılığıyla vergi dairesi müdürlüğümüze bizzat vermeleri de mümkündür. Elektronik imzalı tebliğ evrakı, muhatabın elektronik ortamdaki adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda tebliğ edilmiş sayılacaktır. Olay kayıtları, işlem zaman bilgisi eklenerek, erişilebilir şekilde arşivlerde otuz yıl süreyle saklanacaktır. Elektronik Tebligat Sisteminden Çıkış, Tüzel kişilerde ticaret sicil kaydının silindiği tarih itibarıyla, Gerçek kişilerde ise ilgilinin ölümü veya gaipliğine karar verildiğinin idare tarafından tespit edildiği durumlarda ölüm/karar tarihi itibarıyla ilgilinin elektronik tebligat adresi re’sen kapatılır. Mükelleflerin Sorumluluğu, Elektronik Tebligat Talep Bildirimini süresinde, tam ve doğru olarak vergi dairesine beyan etmekle, Beyan edilen bilgilerde meydana gelecek değişiklikleri öncesinde veya en geç değişiklik tarihinde vergi dairesine bildirmekle sorumludurlar. Getirilen yükümlülüklere uymamaları halinde, haklarında V.U.K’ nun Mükerrer 355 inci maddesindeki Özel Usulsüzlük Cezası uygulanır.

Mal müdürlüklerinin elektronik tebligat sistemine teknolojik uyum çalışmaları devam etmekte olduğundan, mal müdürlüklerine bağlı mükellefler Elektronik Tebligat kapsamında değildir.

Mükelleflerimizin cezai işlemlere maruz kalmamaları için yıl sonunu beklemeden belirlenen usul ve esaslara uymaları ve biran evvel Elektronik Tebligat adreslerini almaları yararlarına olacaktır” dedi.


Kaynak: Yayıncı FİB Haber
banner15

İlgili Galeriler
Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.