banner461
banner195

Teyit ölçümleri hakkında uyarı

Nevşehir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada; Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği’nin Teyit zorunluluğu konusunda uyarılarda bulunuldu.

Teyit ölçümleri hakkında uyarı
08 Şubat 2017 Çarşamba 13:00

banner143
banner134
Nevşehir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada; Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği’nin Teyit zorunluluğu konusunda uyarılarda bulunuldu.

Söz konusu açıklamada; “İlimiz sınırları içerisinde faaliyet gösteren Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği’nin Ek-1 ve Ek-2 listelerinde yer alan emisyon konulu çevre izni sahibi faaliyetlerin/işletmelerin 03.07.2009 tarihli ve 27277 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği’nin Teyit zorunluluğu başlıklı 14. Maddesinin (Değişik:RG-13/4/2012-28263) 1. Fıkrası “İşletmeci veya işletme sahibi; çevre izni veya emisyon izni bulunan işletmeler için, emisyon iznine veya çevre iznine esas ölçüm raporunun tarihini esas alarak, Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmeliğe göre çevre iznine ve lisansına tabi işletmelere iznin verildiği sırada öngörülen verilerden herhangi bir sapma olup olmadığını ve tesiste gerçekleştirilen iyileştirmeleri her iki yılda bir, rapor etmek zorundadır. Ölçüm raporu, standartlara uygun numune alma şartları ve ölçüm metotları dikkate alınıp, emisyon ölçümleri yapılmak suretiyle Ek-11’deki formata uygun olarak hazırlanır. Raporun bir nüshası işletmede muhafaza edilir, talepleri hâlinde yetkili mercilere veya denetimler sırasında denetim görevlilerine sunulur.”  gereği teyit ölçümlerini süreleri içerisinde yapmaları gerekmektedir. Mevzuat gereği teyit zorunluluğunun iki yıl içerisinde tamamlanması gerekmekte olup tesisin çalışmaya ara vermesi, mevsim şartları, ticari sebepler gibi etkenlerden teyit ölçümlerinin yaptırılmaması mevzuatın getirmiş olduğu yükümlülüğü ortadan kaldırmamaktadır. Bu bağlamda teyit ölçümlerinin süresi içerisinde yapılması ve raporlanması gerekmektedir. Cezai işlemlere mahal verilmemesi için tesislerin çalışma zamanları ile yapılacak teyit ölçümlerinin ve raporlama işlemlerinin göz önünde bulundurularak en az 6 (altı) ay öncesinden planlama yapılması, tesisin faal olduğu zamanlarda ölçümlerin yapılması mevzuat gereği işlemlerin çalışma olmayan zamanlara bırakılmaması ve Çevre Görevlilerinin bu hususlarda bilgilendirilmesi önem arz etmektedir. Teyit ölçümlerinin ve raporlama işlemlerinin süresi içerisinde yapılmaması halinde 2872 sayılı Çevre Kanunu ve bu Kanuna istinaden yürürlüğe giren mevzuat hükümleri kapsamında gerekli cezai işlemler uygulanacaktır” denildi.

Kaynak: MHA
banner15

İlgili Galeriler
Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.