banner461
banner195

Adli Tercümanlık Listesi Oluşturulacak

Nevşehir Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonundan yapılan açıklamada, “

Adli Tercümanlık Listesi Oluşturulacak
25 Aralık 2013 Çarşamba 10:47

banner143
banner134

 NEVŞEHİR(MHA) Nevşehir Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonundan yapılan açıklamada, “

Adli Yargı Adalet Komisyonumuzca, “28578 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’na Göre Tercüman Listelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik” hükümleri gereğince, Adalet Bakanlığı Taşra Teşkilatı Nevşehir ili ve yargı çevremize bağlı Avanos, Derinkuyu, Gülşehir, Hacıbektaş, Kozaklı ve Ürgüp Adliyelerinin bulunduğu il çevresinde oturan veya mesleki faaliyeti icra eden ve başka bir komisyonun listesinde kayıtlı olmayanlardan yargı çevremiz dahilinde tercümanlık görevini yapmak üzere, 2014 Yılı Tercüman Listesi oluşturulacak.

Başvuruda bulunacaklarda, Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak, Başvuru tarihinde fiili ehliyete sahip olmak, En az ilkokul mezunu olmak, Başvuru tarihinde on sekiz yaşını tamamlamış olması, affa uğramış ya da ertelenmiş olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen  suçlar, Terörle Mücadele Kanununda yer alan  basit ve nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım   satımlara fesat karıştırma suçlarından hükümlü olmaması veya hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmemiş olmak, Disiplin yönünden meslekten ya da memuriyetten çıkarılmamış veya sanat icrasından yasaklanmamış olmak,  Komisyonun bağlı bulunduğu il çevresinde oturması veya mesleki faaliyeti icra etmek,  Başka bir komisyonun listesinde kayıtlı olmamak şartları aranacak.

Adaylar Başvuru yeri: www.nevşehir.adalet.gov.tr internet adresinde yayınlanan Komisyona ait tercümanlık ilanının ekinde bulunan başvuru dilekçe örneğinin temini ile başvuruların istenilen evraklarla birlikte Nevşehir Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanlığı’na şahsen veya Komisyonumuza gönderilmek üzere mahallî Cumhuriyet Başsavcılıklarına da yapılabilecek.

Tercümanlık yapmak amacıyla listeye kaydolmak isteyenlerin başvuruları 26 Aralık 2013 Perşembe günü mesai bitiminde sona erecek. Bu tarihten sonra komisyona ulaşan dilekçeler değerlendirmeye alınmayacak. Başvuru dilekçesinde ayrıca banka hesap bilgilerinin ve IBAN numarasının belirtilmesi gerekiyor.

Başvuru esnasında adaylardan T.C. Kimlik numarası beyanı, Adrese dayalı nüfus kayıt örneği

Tercüman olmak istediği dil veya diller ile işaret diline ilişkin diploma, ruhsatname, sertifika gibi belgelerin aslı veya komisyonca onaylanmış örneği, böyle bir belgenin olmaması durumunda tercümanlık faaliyetini yerine getirecek derecede dil bildiğinin yazılı olarak beyanı, İki adet vesikalık fotoğraf ve Mezuniyet durumunu gösterir belgenin aslı veya komisyonca onaylanmış örneği istenecek.

Komisyonca başvurular, 27 Aralık 2013 Cuma gününe kadar değerlendirilerek ilanda belirtilen başvuru dilekçesine eklenecek belgelerin eksik olması ya da başvuru sahibinin Ceza Muhakemesi Kanununa Göre Tercüman Listelerinin Düzenlenmesi Hakkına Yönetmeliğin 6 ncı maddesindeki şartları haiz olmaması hâlinde talebinin reddine karar verilerek, redde ilişkin karar ilgilisine tebliğ olunacak. Talepleri uygun görülenlerin adları, bildikleri dil veya diller ile işaret dili, varsa çalıştıkları kurum ve kuruluşların adları, açık adresleri yazılarak oluşturulan liste en az yedi gün süre ile www.nevşehir.adalet.gov.tr internet adresinde ilan edilecek. Listeye kabul edilenlere 27 Aralık 2013 Cuma günü saat 14:00′da tercümanlık başvuru sıra numarasına göre yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca Nevşehir Adliyesi konferans salonunda yemin ettirilecek. Yemin eden bilirkişilerden oluşan liste, 31 Aralık 2013 Salı gününe kadar www.nevşehir.adalet.gov.tr internet adresinde ilan edilecek ve bir örneği de Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı’na, il çevresindeki Adlî Yargı Adalet Komisyonlarına, mahkemelere de duyurulmak üzere merkez ve bağlı ilçe Cumhuriyet Başsavcılıklarına dağıtımlı olarak gönderilecek.


Kaynak: Yayıncı FİB Haber
banner15

İlgili Galeriler
Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.