banner461
banner195

Çiftçiye 2014 Yılında Yapılacak Tarımsal Destekler Belirlendi

Bakanlar Kurulu, 2014 yılında yapılacak tarımsal destekleri belirledi.

Çiftçiye 2014 Yılında Yapılacak Tarımsal Destekler Belirlendi
12 Nisan 2014 Cumartesi 11:54

banner143
banner134

 Bakanlar Kurulu, 2014 yılında yapılacak tarımsal destekleri belirledi. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre,2014 yılı çiftçi kayıt sistemine dâhil olan çiftçilere 2.5 TL/dekar toprak analizi desteği mazot ve hücre destekleme ödemesi yapılacak.

2014 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar, çevreye duyarlı tarımsal üretimi yaygınlaştırmak, bitkisel üretimi tehdit eden hastalık ve zararlı organizmalara karşı karantina önlemi olarak tavsiye edilen alternatif uygulamaları, biyolojik ve biyoteknik mücadeleyi desteklemek, verimi ve kaliteyi yükseltmek, uygulanan politikaların etkinliğini sağlamak, sektörün öncelikli problemlerinin çözümüne katkıda bulunmak, sürdürülebilirliği sağlamak ve tarımsal kayıtların güncel tutulması amacıyla hazırlanmış olup, süt fiyat düzenlemesi desteğinde en az iki yıl araştırma-geliştirme projelerinde beş yıl olmak üzere, 2014 yılında uygulanacak olan tarımsal desteklemelere ilişkin hususları kapsayacak.

-MAZOT, GÜBRE VE TOPRAK ANALİZİ DESTEKLEME ÖDEMESİ YAPILACAK-

Karara göre, 2014 Yılı Çiftçi Kayıt Sistemine dâhil olan çiftçilere alan bazlı olarak mazot, gübre ve toprak analizi destekleme ödemesi yapılacak. Gıda, Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığı'nca belirlenecek büyüklükte ve Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı her bir tarım arazisinin gübre destekleme ödemesinden yararlanabilmesi için Bakanlıkça yetkilendirilmiş laboratuvarlarda toprak analizi yaptırılması zorunlu olacak. Belirlenecek büyüklüğün altındaki tarım arazileri için toprak analizi şartı aranmayacak. 2014 Yılı Çiftçi Kayıt Sistemine dâhil olan çiftçilere 2.5 TL/dekar toprak analizi desteği ile mazot ve gübre destekleme ödemesi yapılacak. 2014 yılında sözleşmeli aspir, kanola ve soya fasulyesi üretimi yapan üreticilere fark ödemesi desteğine ilave olarak 10 TL/dekar destekleme ödemesi yapılacak.

Kilogram başına yapılan fark ödemesi desteği, yağlık ayçiçeğinde 30 kuruş, kütlü pamukta 55 kuruş, soya fasulyesinde 50 kuruş, kanolada 40 kuruş, aspirde 45 kuruş, zeytinyağında 70 kuruş olacak.

Peyzaj ve süs bitkileri, özel çayır, mera ve orman emvali alanlarında dekar için 3,1 TL mazot, 4,3 TL de gübre desteği verilecek. Hububat, yem bitkileri, baklagiller, yumru bitkiler, sebze ve meyve alanlarında dekar için 4,6 TL mazot, 6 TL gübre, yağlı tohumlu bitkiler ve endüstri bitkileri alanları için ise 7,5'er TL gübre ve mazot destekleme ödemesi yapılacak.

-FARK ÖDEMESİ DESTEĞİNE YÜZDE 50 İLAVE ÖDEME YAPILACAK-

Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modelinde öngörülen havzalarda, 2014 yılı ürünü yağlık ayçiçeği, kütlü pamuk, soya fasulyesi, kanola, dane Mısır, aspir, buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale, çeltik, kuru fasulye, nohut ve mercimek ürünlerinde tarımsal veriler ve uydu görüntüleri, zeytinyağında tarımsal veriler kullanılarak belirlenecek olan verim değerlerine göre, pamukta yurt içinde üretilip sertifikalandırılan tohumları kullanma şartı aranarak destekleme ödemesi yapılacak.

Patates siğili hastalığı görülen Adana, Giresun, Gümüşhane, Kayseri, Niğde, Nevşehir, Ordu ve Trabzon illerinde patates yerine aspir, kanola, soya fasulyesi ve yağlık ayçiçeği üretimi yapan üreticilere, aldığı fark ödemesi desteğine yüzde 50 ilave ödeme yapılacak. Desteklemelerden, Çiftçi Kayıt Sisteminde özlük, ürün, arazi bilgileri kayıtlı olan ve arazilerinde desteklemeye esas ürünleri ürettiği Bakanlık il ve ilçe müdürlüklerince tespit edilen ve belirlenecek yasal süre içerisinde destekleme başvurularını yapan, kamu kurum ve kuruluşları hariç gerçek ve tüzel kişi üreticiler yararlanacak.

-DAMIZLIK KOYUN-KEÇİ YETİŞTİRİCİLİĞİ YAPANLARA ANAÇ HAYVAN BAŞINA 20 TL BAŞ ÖDEME YAPILACAK-

Damızlık koyun-keçi yetiştiriciliği yapan, damızlık koyun-keçi yetiştiricileri birliklerine üye, hayvanları Bakanlık kayıt sistemlerine kayıtlı yetiştiricilere anaç hayvan başına 20 TL baş ödeme yapılacak. Tiftik keçisi yetiştiriciliğinin teşvik edilmesi ve tiftik üretiminin artırılması için üretmiş oldukları tiftiği, Tiftik ve Yapağı Tarım Satış Kooperatifleri Birliği veya kooperatiflerine satan yetiştiricilere 20 TL/kg ödeme yapılacak. Islah amaçlı süt kalitesinin desteklenmesi projesi kapsamında, her bir sığır için süt içeriğinin tespiti amacıyla yapılacak analizler için Ankara, İzmir, Balıkesir, Bursa ve Tekirdağ illerinde 50 TL/baş ödeme yapılacak. Su ürünleri yetiştiriciliği yapanlara, su ürünleri kayıt sistemine kayıtlı olmak şartıyla, ürün için kilogram başına, doğrudan üreticiye destekleme ödemesi yapılacak. Bir işletmenin destekten faydalanabileceği en fazla miktar yılda 500 bin kilogram olacak.

E-Islah veri tabanına kayıtlı anadan suni tohumlama veya etçi ırklarda Bakanlıktan izin alınmış tabii tohumlama boğasıyla tohumlama sonucu doğan buzağılar için 75 TL döl kontrolü projesi kapsamında testi tamamlanıp onaylanmış boğa spermasıyla yapılan suni tohumlamadan doğanlara 35 lira, yerli ırk veya melezi sığırlardan etçi ırklara ait spermayla yapılacak tohumlama sonucu doğan buzağılara 75 TL destek verilecek.

-GEMİ BOYUNA GÖRE DESTEKLEME ÖDEMESİ YAPILACAK-

Su ürünleri kaynaklarının korunması, sürdürülebilir işletilmesi ve stoklar üzerindeki av baskısının azaltılması amacıyla, su ürünleri ruhsat teskeresine sahip on metre ve üzerindeki balıkçı gemisi sahiplerine, gemilerinin avcılıktan çıkarılması karşılığında, gemi boyuna göre destekleme ödemesi yapılacak. Bu desteklemeden yararlanarak avcılıktan çıkarılan gemiler hakkında Bakanlık her türlü tasarrufa yetkili olacak. 10-20 metre aralığında olan gemiler için metresi için ödenecek destek miktarı 10 bin TL, 21-30 metre arası gemiler için 15 bin TL, 31-34 metre arası gemiler için 20 bin TL, 35-45 metre için 30 bin TL, 46 metre ve üzeri için ise 35 bin TL olacak.

Hayvan genetik kaynaklarının yerinde korunması ve geliştirilmesi amacıyla Bakanlıkça uygulanan proje kapsamındaki yetiştiricilere, koruma ve geliştirme sürüleri için büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarda farklı olmak üzere hayvan başına, analıkta ise kovan başına ödeme yapılacak. Çiğ sütün değerlendirilmesi amacıyla Bakanlığın 2014 ve 2015 yılı için belirleyeceği dönemler ile uygulama ve ödemeye ilişkin usul ve esaslar çerçevesinde ilgililere ödeme yapılacak.

-ÖDEMEYİ İADE ETMEYEN ÜRETİCİLER HİÇBİR DESTEKLEME PROGRAMINDAN YARARLANDIRILMAYACAK-

Uygulama tebliğinde belirlenen ilgili birimler, kendilerine ibraz edilen belgelerin kontrolünden ve kendi hazırladıkları belgelerden sorumlu olacak. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyerek haksız yere ödemeye neden olanlar ile haksız yere ödemelerden yararlanmak üzere sahte veya içeriği itibarıyla gerçek dışı belge düzenleyen ve kullananlar hakkında gerekli cezai, hukuki ve idari işlemler yapılacak.

Haksız yere yapılan destekleme ödemeleri, ödeme tarihinden itibaren gecikme zammı oranları dikkate alınarak hesaplanan kanuni faizi ile birlikte geri alınacak. Haksız ödemenin yapılmasında ödemeyi sağlayan belge veya belgeleri düzenleyen gerçek ve tüzel kişiler, geri alınacak tutarların tahsilinde müştereken sorumlu tutulacak. Kararla belirlenen destekleme ödemelerinden, idari hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç, haksız yere yararlandığı tespit edilen üreticiler ile idari hata sonucu sehven yapılan fazla ödemeyi iade etmeyen üreticiler beş yıl süreyle hiçbir destekleme programından yararlandırılmayacak.

Bu Kararın yürütülmesine ilişkin usul ve esaslar Bakanlık tarafından çıkarılacak tebliğlerle belirlenecek. Karar 1 Ocak 2014 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.
banner15

İlgili Galeriler
Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.
Avatar
vatandaş - 4 yıl önce
çifçilik bitti destek veriliyor ama çifçinin ekdiği ürün para etmiyor zarar ediyor o yüzden ekmiyor artık çıkalım arazıyi gezelim birçok yer harap kaldı kimse bakmıyor mazat almış başını gidiyor
Avatar
çifçi - 4 yıl önce
arkadaslar destek verseler ne olacak zaten medaş bir çok çifçinin elektrik direğinini bile icra kararı ile kesip götürdü önce bunun önüne geçinde çifciye öyle destek olun