banner461
banner195

HSM’den e-Nabız Projesi Bilgilendirmesi

Halk Sağlığı Müdürlüğü e-nabızk projesi konusunda kamuoyunu bilgilendirdi.

HSM’den e-Nabız Projesi Bilgilendirmesi
15 Temmuz 2015 Çarşamba 14:21

banner143
banner134
NEVŞEHİR(MHA) Halk Sağlığı Müdürlüğü e-nabızk projesi konusunda kamuoyunu bilgilendirdi.

Konuya ilişkin açıklamada; “Bilindiği üzere, www.turkiye.gov.tr ve https://enabiz.gov.tr internet adresinden kişisel şifre ile erişilebilen e-Nabız Kişisel Sağlık Sistemi, sağlık hizmeti sunucusu olan hekim ile hizmeti alan kişi arasında, kişinin sağlığı hakkında doğrudan bilgi alış verişine, tıbbi görüntü ve raporlarının paylaşımına imkân sağlayan, arada herhangi bir üçüncü kişinin bulunmadığı, bu denli geniş kapsamlı ve güvenli bir Hekim-Hasta iletişim platformu olarak Dünyada ilk ve tek sistemdir. Sistem, kişisel sağlık kayıtlarının güvenlik, bütünlük ve mahremiyetini koruyarak kişilerin kendi dijital sağlık kayıtlarına kendilerinin erişebilmesini sağlamaktadır.

Kullanıcı hesabı oluşturabilmek için, sisteme ilk giriş e-Devlet kapısındaki (
www.turkive.gov.tr) e-Nabız Kişisel Sağlık sistemi (https://enabiz.gov.tr) üzerinden e-Devlet şifresi, e-İmza veya mobil imza ile yapılmalıdır. e-Devlet şifresi veya e-İmzası bulunmayan kişiler kayıtlı olduğu Aile Hekiminin yardımı ile kişisel şifre edinebilirler. Bu şifre kişinin Aile Hekimine beyan ettiği kendi GSM numarasına gönderilir. Vatandaşımız bu şifreyi kullanarak doğrudan https://enabiz.gov.tr adresindeki kayıtlarına erişilebilir.

e-Nabız sisteminde kişinin 01.01.2015 tarihinden sonra gittiği hastane ya da Aile Hekimince tutulan kayıtlar gösterilmektedir. e-Devlet şifresi, e-imza, mobil imza ya da kişisel şifre haricinde başka hiçbir şifre ile kişisel sağlık kayıtlarına erişilemez. Kayıtlar kimlik bilgisi ile eşleştirilemez, sistemde bulunan kayıtların kime ait olduğu öğrenilemez. Dolayısıyla kişinin kendisi haricinde hiç kimse e-Nabız sistemindeki kendi bilgilerine kendisi onay vermedikçe erişemez. Sistemde kullanıcı profili oluşturduktan sonra herkes, başvurduğu sağlık tesislerinden gönderilen sağlık kayıtlarına ve Bakanlığımızın Teleradyoloji sistemi ile entegre hastanelerdeki tıbbi görüntü ve raporlarına erişebilmekte; nabız, tansiyon, ateş, kan şekeri seviyesi, boy, kilo, yürüyüş mesafesi vb. daha birçok parametreyi kendisi kaydedebilmekte; ve bazı taşınabilir sağlık cihazlarından doğrudan kendi hesabına veri aktarabilmektedir.

Kişiler sistem üzerinden hekimine not yazabilmekte, paylaşım yetkisi verdiği ve/veya aldığı kişilerle anlık mesajlaşabilmekte; allerji bildirimi, organ bağış beyanı yapabilmekte; MHRS'ye doğrudan erişerek randevu alabilmekte; kullandığı ilaçların prospektüs bilgisi gibi bir çok bilgiye tek bir noktadan erişebilmektedir. Bu özelliklere ilaveten kişi e-Nabız mobil uygulamalarından 112 Acil Çağrı hizmetine erişirken konum bilgisini ve/veya acil sağlık bilgilerini de 112 Acil Komuta Merkezine göndererek hızlı ve doğru acil sağlık hizmeti alabilmektedir. İstendiği takdirde e-Nabız sisteminde yer alan bilgiler vatandaşın izin verdiği kişiler ve sağlık profesyonelleri olmak üzere iki ana kategorideki kişilerle paylaşıiabilmektedir. Bu paylaşımın içeriği ve paylaşım süresi tamamıyla kişinin kendi yönetimindedir. Kayıtları kısmen ya da tamamen silme imkânı olduğu gibi e-Nabız hesabının geçici olarak ya da tamamen dondurulması da mümkündür. Bazı Hastane Bilgi Yönetim Sistemi ve Aile Hekimliği Bilgi Sistemi yazılımlarının Hekim Muayene Kayıt Ekranlarına e-Nabız butonu eklenmiş olup, bu butona basarak kişinin sağlık geçmişi görüntülenmek istendiğinde, kişinin kendisinin belirlediği güvenlik tercihleri çerçevesinde, sisteme tanımladığı GSM numarasına gönderilen güvenlik kodunu hekiminin sisteme girmesi durumunda, geçmişe ait sağlık verileri hekim tarafından izlenebilmektedir. Bu butonun bulunmadığı tüm yazılımlar ivedilikle ele alınarak yazılım üreticisinden gerekli entegrasyon işlemlerinin gerçekleştirilmesi istenmelidir. Böylelikle hekim, hastasının geçmiş kayıtlarına ulaşarak daha kısa sürede doğru teşhis ve doğru tedavi planı oluşturma imkânına sahip olacaktır. Diğer taraftan gereksiz tetkik tekrarlarının önlenmesi ile hem kişinin ekonomik çıkarlarının korunması hem de ülke ekonomisine katkı sağlanacaktır. e-Nabız Projesi kapsamındaki Kişisel Sağlık Sistemi (KSS) ile Teletıp ve Teleradyoloji Sisteminde (TTS) saklanan veriler, Anayasamızın 20 nci maddesinde zikredilen "kişinin kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme, bu verilere erişme, bunların düzeltilmesini veya silinmesini talep etme ve amaçları doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını öğrenme hakkı"nın kamu güvencesi altında bütünleşik bir yapıda tesis edilmesini sağlamaktadır.

Sistemin amacına uygunluğunun temini bakımından sağlık tesisleri, yazılım tedarikçileri ve bütün tarafların Bakanlığımızca ilan edilen standart ve kılavuzlara uygun davranması zorunludur. Vatandaşlarımızın ve sağlık çalışanlarımızın hizmetine sunulan bu sistemin, hizmet kusuru sebebiyle bir hak kaybına sebep olmadan, bütünlük içerisinde 7/24 esasına göre çalışması, verilerin tam, doğru ve zamanında sistemde yer alması hizmeti sunan, hizmeti alan ve hizmeti finanse eden taraflar bakımından önem arz ettiğinden tüm paydaşların idari ve hukuki sorumluluğu bulunmaktadır. Kişinin rızasına rağmen müdavi hekimin erişiminin engellenmesi, acil sağlık veri seti haricindeki verilerin kişi rızası olmadan sisteme gönderilmemesi, dolayısıyla gelecekte alacağı sağlık hizmetinin doğuracağı ihtiyaç anında bu bilgilere erişilemez olması, ilgililer için hukuki sorumluluk doğurabilir. Hekimlerimiz ve vatandaşlarımız sistem hakkında ayrıntılı bilgiye 
https://enabiz.gov.tr adresinden; yazılım üreticileri Entegrasyon Kılavuzlarınahttp://sys.sagliknet.saglik.gov.tr/dokumanonline adresinden erişebilmektedir.

Vatandaşlarımız, sisteme ilişkin dilek, öneri, memnuniyet ve taleplerini ALO 184 Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezine (SABİM) ve hastanelerimizdeki hasta hakları birimlerine iletebilirler” denildi.


Kaynak: Yayıncı FİB Haber
banner15

İlgili Galeriler
Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.