banner461
banner195

Nevşehir İl Genel Meclisinin 2015 Yılı Mart Ayı Olağan Toplantısının Gündemi Belli Oldu

Nevşehir İli İl Genel Meclisinin 2015 Yılı Mart Ayı Olağan Toplantısına Ait Gündemde yer alacak konulara açıklandı.

Nevşehir İl Genel Meclisinin 2015 Yılı Mart Ayı Olağan Toplantısının Gündemi Belli Oldu
24 Şubat 2015 Salı 17:40

banner143
banner134

 Nevşehir İl Genel Meclisinin 2015 Yılı Mart Ayı Olağan Toplantısının Gündemi Belli Oldu.İşte Mart ayı olağan toplantı gündemi...

İL GENEL MECLİSİNİN 2015 YILI MART AYI OLAĞAN

TOPLANTISINA AİT GÜNDEMLER

 

TOPLANTI TARİHİ

02.03.2015-….03.2015  

TOPLANTI SAATİ

10.00

TOPLANTININ YERİ

İl Genel Meclis Başkanlığı Toplantı Salonu

 

S.N.                                             

 

                                   K       O      N      U      S       U

   

 

   1

 

   2

 

   3

 

   4

 

 

 

    5

 

 

 

 

 

 

 

    6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

     8

 

 

 

 

 

 

 

     9

 

 

 

 

 

 

 

   10

 

 

 

 

   11

 

   12

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Yoklama ve açılış.

 

Bir evvelki oturuma ait karar özetlerinin okunması.

 

İl Encümeninin Şubat ayı toplantısına ait karar özetlerinin okunması.

 

İl Özel İdaresi bünyesinde, işçi, özürlü ve hükümlü kadrolarında çalıştırılan 7 adet personelin maaşlarının iyileştirilmesi hususunda, İnceleme ve Araştırma Komisyonunca tanzim edilen raporun görüşülerek karara bağlanması.

  

Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait, İlimiz Derinkuyu İlçesinde bulunan tapunun; Cumhuriyet Mahallesi, Göble Yolu Mevkii,  30.30.T pafta, 69 ada ve 23 nolu parselde, 939 m2 alan üzerinde bulunan kagir ev ve bahçe olarak kayıtlı, Kaymakamlık Lojmanı adı altında kullanılan taşınmazın mevcut ihtiyaca cevap vermemesi, ekonomik ömrünü doldurması sebebiyle satışı hususunda, Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından tanzim edilen raporun görüşülerek karara bağlanması.

 

2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 84. maddesi 3.bendinin son değişikliği, İl Özel İdaresi Kanunun 10/o bendi ve 3213 sayılı Maden Kanunu’nun 7. maddesi değişikliği gereği İlimiz sınırları içerisindeki maden sahalarında üretim faaliyetleri ve faaliyetlere dayalı ruhsat sahasındaki tesislerde, 1.2.3. Sınıf GSM ait İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı harcı ücret tarifelerinin, işyeri açma ve çalışma ruhsatının yenilenmesi, güncellenmesi, hafta sonu çalışma izni hizmet bedellerinin belirlenmesi, Ayrıca; İl Özel İdaresi yetki alanında kalan sıhhi ve gayri sıhhi işyerleri ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin ruhsatlarının yenilenmesi ve güncellenmesi için alınacak hizmet bedellerinin belirlenmesi ve İl Özel İdaresince yürütülen İlimiz, Merkez İlçe Boğazköy hudutları dâhilindeki Özel Organize Sanayi Bölgesinin ıslah organize kapsamına alınması sebebiyle bu alandaki işyeri açma ve çalışma ruhsatları ile hafta sonu çalışma izni ruhsatlarına ilişkin harç ve bedellere ait tarifelerin belirlenmesi hususunda Plan ve Bütçe Komisyonunca tanzim edilen raporun görüşülerek karara bağlanması.

  

Merkez İlçe Çardak Köyü, köy içi mevkii, tapunun K33C16A pafta, 3398 nolu parselde bulunan, mülkiyeti Asiller Mad. Bims. İnş. ve Nak. San. Tic. Ltd. Şti.’ ye ait taşınmaz üzerine Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı yaptırmak için İmar Planlarının onaylanması istenmekte olup, Bu yere ait Şehir Plancısı müellifi tarafından hazırlanan uygulama imar planlarının, 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi ve 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 10/c maddesi uyarınca, İl Genel Meclisince onaylanması hususunda, İmar ve Bayındırlık Komisyonu tarafından  tanzim edilen raporun görüşülerek karara bağlanması.

 

./..

 

 

 

 

 

-2-

 

İlimiz Merkez İlçe Boğaz Köyü Pancarlık mevkiinde bulunan, tapunun K33D18C pafta,102 ada 143 nolu parselin mülkiyeti Kazım TAŞDEMİR’e ait taşınmaz üzerine Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı yaptırmak için imar planlarının onaylanması istenmekte olup, bahse konu imar planlarının, 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi ile 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 10/c maddesi uyarınca görüşülerek karara bağlanması hususunda İmar ve Bayındırlık Komisyonu tarafından tanzim edilen raporun görüşülerek karara bağlanması.

 

Ürgüp İlçesi, Mustafapaşa Köyü 651-653 nolu parsellerin tevhidinden sonra oluşacak yeni parsellere ilişkin ve aynı yapı adasındaki mülkiyeti İl Özel İdaresine ait olan 5533 nolu parseldeki kısımla birlikte ada bazında kentsel sit alanı için plan revizyonu yapılması, bu iş için gerektiğinde ilgili kurum ve kuruluşlardan görüş talebinde bulunulması için İl Genel Meclis kararı alınması hususunda, İmar ve Bayındırlık Komisyonunca tanzim edilen raporun görüşülerek karara bağlanması.

 

İlimiz Kozaklı İlçesi Kanlıca Köyü, 34-İ-1B paftasında imar uygulamasında bir sıkıntı çıkmaması için taşıt yolunun tekrar düzenlenmesine ilişkin plan değişikliği ve onaylanması hususunda İmar ve Bayındırlık Komisyonu tarafından tanzim edilen raporun görüşülerek karara bağlanması.

 

Üyeler tarafından verilecek önerilerin görüşülmesi.

 

Dilek ve Temenniler.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               Süleyman ÖZGÜN

                                                                                                Meclis Başkanı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Kaynak: Yayıncı FİB Haber
banner15

İlgili Galeriler
Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.