banner461
banner195

Nevşehir'de 7.5 milyon TL'ye satılık 2 arsalar!

Nevşehir Belediye Başkanlığı, İbrahimpaşa ve Bedik Mahallesi'nde bulunan 2 arsayı satışa çıkardığını duyurdu. Söz konusu arsaların satış bedelleri 7.5 milyon TL olarak belirlendi.

Nevşehir'de 7.5 milyon TL'ye satılık 2 arsalar!
09 Aralık 2015 Çarşamba 17:00

banner143
banner134
NEVŞEHİR İLİMİZ BEKDİK MAHALLESİ, TAPUNUN 20 K 3 PAFTA, 3115 ADA, 2 PARSELDE BULUNAN 7000 M2, İLİMİZ BEKDİK MAHALLESİ, TAPUNUN 16-J-4 PAFTA, 3161 ADA, 2 PARSELDE BULUNAN 4625,75 M2 ARSALAR SATILACAKTIR (AKARYAKIT-LPG SATIŞ VE BAKIM İSTASYONU RUHSATLI)

Nevşehir Belediye Başkanlığından:
1 - Mülkiyeti Nevşehir Belediyesine ait İlimiz İbrahimpaşa Mahallesi 1. Mıntıka tapunun 20 K 3 pafta, 3115 ada, 2 parselde bulunan 7000 m2 arsa, Belediyemiz İmar Planında Akaryakıt Satış ve Bakım istasyonu olarak gözüken taşınmaz ve İlimiz Bekdik Mahallesi 4. Mıntıka tapunun 16-J-4 pafta, 3161 ada, 2 parselde bulunan 4625,75 m2 arsa, Belediyemiz İmar Planında Akaryakıt Satış ve Bakım istasyonu olarak gözüken taşınmazlar, 2886 sayılı Devlet İhale kanununun 35/a maddesi uyarınca kapalı teklif usulü İhaleye çıkarılmıştır.
2 - İhale 23 Aralık 2015 Çarşamba günü Saat:14:00'da Nevşehir Belediye Meclis toplantı salonunda yapılacaktır.
3 - İhaleye katılacak isteklilerden aşağıda sıralanan şartları taşıması ve istenen belgeleri ibraz etmesi şarttır.
A. Kanuni ikametgâh sahibi olmak.
B. Türkiye'de tebligat için adres göstermesi.
C.   Geçici teminatı yatırması ve şartnamede istenen diğer belgeleri eksiksiz vermesi.
D. İmza sirküleri vermesi
a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza sirküleri,
b) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri ile ilgili evraklar,
c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) bentlerdeki esaslara göre temin edecekleri belgeler.
E. İstekli adına vekâleten ihaleye iştirak ediyorsa; istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi.
F. İsteklilerin ortak girişim olması halinde, noter onaylı ortak girişim Sözleşmesi vermesi.
G. Teklif mektubunu şartname ekindeki örneğe uygun olarak hazırlanıp vermesi.
4 - İhaleyle ilgili geniş bilgi ve şartname, mesai saatleri dâhilinde Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden 200,00 TL bedelle temin edilebilir.
5 - Muhammen bedel ve teminatlar;
- Tahmini bedeli:

Mahalle:Tapunun İbrahimpaşa Mahallesi 1. Mıntıka
Pafta: 20 K 3
Ada: 3115
Parsel:2
M2 si:7000
Bedeli TL: 5.049.940,00

Mahalle: Tapunun Bekdik Mahallesi 4. Mıntıka
Pafta: 16-J-4
Ada:3161
Parsel:2
M2 si:4625,75
Bedeli TL:2.499.986,59

a) Tahmini bedel üzerinden % 3 oranında geçici teminat alınacaktır.
b) İlimiz İbrahimpaşa Mahallesi 1. Mıntıka tapunun 20 K 3 pafta, 3115 ada, 2 parselde bulunan 7000 m2 arsa İhalesini alan İhale bedeli üzerinden % 18 KDV ödeyecektir.
6 - Teklifler ihale günü Saat:13:55'e kadar sıra numaralı alındılar karşılığında İhale Komisyonu Başkanlığına verilecektir.
7 - İhaleyi alan, ihale bedelini ve İhale bedeli üzerinden (KDV'ye tabi olan) % 18 KDV'yi Şartnamenin 13. maddesinde belirlenen sürede ödeyecektir.
8 - İhaleye ilişkin, sözleşme, vergi, resim, tapu giderleri ve harçlar ihaleyi alan tarafından ödenecektir.
9 - Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedel tespitinde yetkilidir.

Kaynak: Yayıncı FİB Haber
banner15

İlgili Galeriler
Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.