banner461
banner195

Beldem Köy Olmaktan Nasıl Kurtulur?

Son günlerin Türkiye de ve ilimiz Nevşehir’de en çok konuşulan ve gündemini teşkil eden 2000 nin altındaki Belediyelerin kapatılması ile ilgili FİB Haber Merkezi Konuyu Sizler İçin Araştırdı.Büyükşehir Kanun Tasarısını İnceledik. Sorduk soruşturduk araştırdık…Nüfusu 2000 nin altında kalan beldelerin Köye dönüşmesi iki şekilde önlenebilir.

Beldem Köy Olmaktan Nasıl Kurtulur?
10 Kasım 2012 Cumartesi 19:03

banner143
banner134

 Son günlerin Türkiye de ve ilimiz Nevşehir’de en çok konuşulan ve gündemini teşkil eden 2000 nin altındaki Belediyelerin kapatılması  ile ilgili FİB Haber Merkezi Konuyu Sizler İçin Araştırdı.Büyükşehir Kanun Tasarısını İnceledik. Sorduk soruşturduk araştırdık…Nüfusu 2000 nin altında kalan beldelerin Köye dönüşmesi iki şekilde önlenebilir.

 

559 BELEDİYE KÖY OLACAK

 

Türkiye genelinde nüfusu 2000'in altında olan 559 belediye köy olacak!

Türkiye genelinde nüfusu 2 binin altında kalan 559 belediye de köye dönüştürülecek. Bu tasarıyla 29 il özel idaresi, 1591 belde belediyesi, 16 bin 82 köyün tüzel kişiliği sona erecek.

 

Tüzel kişilikleri kaldırılan belediye ve köyler mevcut personeli, taşınır ve taşınmaz malları, iş makineleri ve diğer araçları, borç ve alacaklarını kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 1 ay içerisinde ilçe belediyelerine bildirmek zorunda olacak. Personel ve mallar büyükşehir belediyelerine devredilecek. Kapatılan il belediyesinin malları ise büyükşehir belediyesi ile ilçe belediyeleri arasında paylaştırılacak. Kanun ile tüzel kişiliği kaldırılan köylerde görev yapan geçici ve gönüllü köy korucuları halen görev yaptıkları yerlerde görev yapmaya devam edecekler. Kendilerine tanınan haklardan aynen yararlanmayı sürdürecekler. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 2011 yılı adrese dayalı nüfus kayıt sistemine göre nüfusu 2 binin altında olan 559 belediye ilk mahalli idareler genel seçiminden geçerli olmak üzere köye dönüştürülecek. Bu belediyelerin personel, mal, borç ve alacakları il özel idaresine devredilecek.

Düşmesi Beklenilen 559 Belediyenin Kurtulması  İçin Bir İhtimal Daha Var…

Belediyem Nasıl Köy Olmaktan Kurtulur.

1. Eğer şuan TUGİK 2011 sayımlarına göre 2000 nin altında kalan Beldeniz köy olmak istemiyor ise? Belediyenizde çalışanlar mağdur edilmek istenmiyor ise? Belediyenizin araç ve gereçleri özel idareye devir edilmek istenmiyor ise? Özel idareye devir edilen personel özel idarenin personel fazlası olması durumunda bu çalışanların havuza atılıp, havuzdan nerede ve hangi kurumda görev alacakları gibi durumlardan personel mağdur edilmek istenmiyor ise; garanti yapması gereken ve kanunen de uygun olan birinci yapacağı iş.

 

En yakın beldeyi belirleyerek o Beldeye mahalle olarak katılmaya razı edilecek. Tercihini yapacak. Personel ve araç gereçleri ile katılacak. Gerek Beldeniz ve bahse konu köy bu birleşmeye razı olacak. Yukarıda sayılan sorunlar yaşanmayacak. Kanun tasarısı buna izin veriyor. Tek şart birleşme yapacağı belde ile yada ilçe ile arada köy olmayacak. Ve her iki belediye meclisi birleşmeyi kabul edecek. Belediye konunun 5393/8 maddesindeki şartlar bu birleşme için uygulanmayacak. Birleşme için son tarih ise; 30.06.2013

 

Bu tarihe kadar birleşme gerçekleşmiş olacak. Bu tarihten sonra birleşme olmamış ise; artık ne yazıkki iş işten geçmiş olacak ve Beldeniz köy olarak kalacak ve personeli ile araç ve gereçleri özel idareye devir olacak.

2. İkinci olarak yapacağı diğer işlem ise; Büyükşehir yasası meclisten çıkana kadar Belediyeler konunun 5393 Sayılı yasanın 8 maddesinde belirtilen şartlara göre beldenize sınır olan köylerden birini yada nüfus az geliyor ise iki köyü ikna edip, Beldenize bağlarsa ve nüfus 2.000 sayısını geçerse Belediye olarak kalmaya devam edecek. Ancak bu maddenin işlemesi için zaman çok az. Hemen şimdi harekete geçilmesi ve en azından denemeye başlamasını tavsiye ediyoruz.

Zaten bu birleşme olmaz ve yetişmez ise Birinci seçeneğin yapılması için zaman var daha 30.06.2013 tarihine kadar iki belde ile birleşme olabilecek. Tabii her iki taraf ister ise.

Kasabanız Belde olarak kalmak istiyor ise ve çalışan personelini mağdur etmek istemiyor ise vede araçların bölgeden gitmesini istemiyor ise; bunlardan birini yapması gerekiyor. Aksi durumda zaman kaybeder ve çaba göstermez ise 30.06.2013 günü Beldeniz Köy olarak kalmak zorunda.

www.fibhaber.com


Nevşehir İnternet Sitesi

Meclise Sunulan Büyükşehir Yasasında Şu Madde dikkatimizi çekti

 "Ekli (28) sayılı listede yer almakla birlikte, (Çayıralan ve Seferli Bu Listede yer almaktadır) bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar 5393 sayılı Kanunun 8 inci maddesine uygun olarak birleşme veya katılma yoluyla nüfusunu 2000'in üzerine çıkaran belediyelerin tüzel kişilikleri korunur."

 

Peki; Belediye Kanunun 5393/8 Sayılı maddesi ne diyor.

 

"Birleşme ve katılma

 

MADDE 8.-Belde, köy veya bunların bazı kısımlarının bir başka beldeye katılabilmesi için bu yerlerin meskûn sahalarının katılınacak beldenin meskûn sahasına uzaklığı 5.000 metreden fazla olamaz.

 Bir belde veya köyün veya bunların bazı kısımlarının meskûn sahasının, komşu bir beldenin meskûn sahası ile birleşmesi veya bu sahalar arasındaki mesafenin 5.000 metrenin altına düşmesi ve buralarda oturan seçmenlerin yarısından bir fazlasının komşu beldeye katılmak için başvurması hâlinde, katılınacak belde sakinlerinin oylarına başvurulmaksızın, katılmak isteyen köy veya belde veya bunların kısımlarında başvuruya ilişkin oylama yapılır. Oylama sonucunun olumlu olması hâlinde başvuruya ait evrak, valilik tarafından katılınacak belediyeye gönderilir. Belediye meclisi evrakın gelişinden itibaren otuz gün içinde başvuru hakkındaki kararını verir. Belediye meclisinin uygun görmesi hâlinde katılım gerçekleşir. Büyükşehirlerde birleşme ve katılma işlemleri, katılınacak ilçe veya ilk kademe belediye meclisinin görüşü üzerine, büyükşehir belediye meclisinde karara bağlanır. Katılma sonrası oluşacak yeni sınır hakkında, 6 ncı maddeye göre işlem yapılır ve sonuç İçişleri Bakanlığına bildirilir.

 Bir beldenin bazı kısımlarının komşu bir beldeye katılmasında veya yeni bir belde ya da köy kurulmasında, beldenin nüfusunun 5.000'den aşağı düşmemesi gerekir.

 

Büyükşehir belediyesi bulunan yerlerde ayrılma yoluyla yeni bir belde kurulması için belde nüfusunun 100.000'den aşağı düşmemesi ve yeni kurulacak beldenin nüfusunun 50.000'den az olmaması şarttır.

 

Bu madde uyarınca gerçekleşen katılmalarda, katılınan belde ile bazı kısımları veya tümü katılan köy veya belde arasında; taşınır ve taşınmaz mal, hak, alacak ve borçların devri ve paylaşımı, aralarında düzenlenecek protokolle belirlenir.

 

Birleşme ve katılma işlemlerinde bu maddede düzenlenmeyen hususlarda 4 üncü madde hükmüne göre işlem yapılır."

 

Çayıralan ve Seferli Belediye Başkanlarına, Belediye Meclis Üyelerine, Belediye Çalışanlarına ve her iki belde halkına sesleniyoruz. Oturup kara kara düşünmenin ah vay demenin kimseye faydası olmaz. Her iki belde halkının gurbetteki vatadaşları, dernekleri ve beldeleri seven herkesin, Akkuş Kaymakamının ve çevre belediye başkanlarının, kanaat önderlerinin bir araya gelip, ortada bulunan soruna bir çözüm üretmeleri gerekmektedir. Her iki belde komşu köylerden birer köy beldelerine katmak için çaba harcamalıdırlar. Benim görüşüm. Her iki beldenin belde ve belediye olarak kalması yönündedir. En iyi seçenek budur. En iyi düşünce budur. Onca emek var. Maddi değeri yüksek olan taşınır ve taşınmazlar var. Bölgenin en büyük ihtiyacı olan bir sürü araç-iş makinası ve diğer araçlar var. Lütfen yazık etmeyelim bu kadar emeğe ve bu kadar araç ve taşınmazlara. Aklı başında herkes biliyor ki; Bu belediyelere, bu kadar araç ve gereçe vede iş makinalarına bölgenin çok ihtiyacı var. Bu iş Akkuş Milliyetçiliği işidir. Bu zamana şahsi davranışlar, bencillik ve kendi menfat ve çıkarlarımızı düşünme zamanı değildir. Bölge halkının hakkına korumayan vede bölge halkına ihanet edenler hem bu dünyada hemde ahiret günü bunun hesabını veremezler. Ben inanıyorum ki; Her iki belde halkı ve Akkuşluların vede bu iki beldeye destek verecek komşu köylerin katkıları ile Çayıralan ve Seferli Belde ve belediye olarak yoluna devam edecektir.

BÜYÜKŞEHİR YASASININ KONU İLE İLGİLİ MADDELERİ

GEÇİCİ MADDE 2- (1) Türkiye İstatistik Kurumu tarafından tespit edilen 2011 yılı Adrese Dayalı Nüfus Sayım sonuçlanna göre nüfusu 2.000'in altındaki Ekli (28) sayılı listedeki adlan yazılı belediyelerin tüzel kişilikleri ilk mahalli idareler genel seçiminden geçerli olmak üzere kaldınlarak bu belediyeler köye dönüştürülmüştür.

(2) Bu madde ile tüzel kişilikleri kaldırılan belediyelerin personeli, her türlü taşınır ve taşınmaz mallan, hak, alacak ve borçlan il özel idaresine devredilir.

 Ancak, köye dönüştürülen belediyelerin ihtiyaç duyulan taşınmazları ile araç ve gereçleri Komisyon karanyla ilgili köy tüzel kişiliğine bırakılır.

Mahkemelerde süren davalan ile belediye olarak faaliyet gösterdiği döneme ve yapılan işlemlere ilişkin olarak açılacak davalarda, muhatap ilgili il özel idaresidir.

(3) Bu yerleşim yerleri için 5779 sayılı Kanun uyarınca verilen paylar, tüzel kişiliğin kalktığı yıl için İçişleri Bakanlığınca İlbank A.Ş.'ye bildirilen nüfus esas alınmak suretiyle beş yıl süreyle ilgili il özel idarelerine gönderilir.

(4) Köye dönüştürülen belediyelerin kanunlarla yapılandırılan borçları ile kamu kurumlanna ve İlbank A.Ş.'ye olan borçları, bu belediyelerin tüzel kişiliklerinin fiilen sona erdiği tarihi takip eden yıldan itibaren İlbank A.Ş. tarafından ilgili il özel idaresi tahakkukundan dördüncü fıkrada öngörülen miktarı geçmeyecek taksitler halinde ödenir.

(5) Birinci fıkra hükmü uyarınca köye dönüştürülen belediyeler, 30/06/2013 tarihine kadar 5393 sayılı Belediye Kanununun 8 inci maddesindeki usule bağlı olmaksızın, belediye meclisinin karan ile ortak sınır olan ve ekli (28) sayılı listeyle tüzel kişiliği sona ermeyen belediyeye mahalle olarak katılma talebinde bulunabilir. Katılma işleminin gerçekleşebilmesi için katılacak belediye ile katılınacak olan belediyenin sınırları arasında başka bir belediye veya köy bulunamaz. Bu belediyelerin meskun sahalan arasındaki uzaklık on kilometreden fazla olamaz. Katılım işlemi katılınacak belediye meclisinin olumlu karan ile sonuçlanır. Başka il ya da ilçe -mülki sınınndaki bir belediyeye katılım olması durumunda belediye sının ile birlikte mülki sınır değişmiş sayılır. Ekli (28) sayılı listede yer almakla birlikte, bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar 5393 sayılı Kanunun 8 inci maddesine uygun olarak birleşme veya katılma yoluyla nüfusunu 2000'in üzerine çıkaran belediyelerin tüzel kişilikleri korunur.

 

(6) Bu madde uyarınca bir başka belediyeye katılmak suretiyle tüzel kişilikleri sona eren belediyelerin personeli, her türlü taşımr ve taşınmaz mallan, hak, alacak ve borçlan bağlandığı belediyeye devredilir. Bu belediyelerin mahkemelerde süren davalar ile yapılan işlemlere ilişkin olarak açılacak davalarda muhatap, katıldığı belediyedir. 

(7) Bu belediyeler, personelini, taşınır ve taşmmazlan ile kamu kurum ve kuruluşlarına olan borçlannı il özel idaresine veya katılacaklan belediyeye, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içinde bildirir. Bu belediyelerin taşınmazlannın tahsisi ve kiralanması, iş ve toplu iş sözleşmesinin yapılması, yeni nazım ve uygulama imar planının yapılması, her türlü imar uygulaması (inşaat ruhsatı hariç), iş makineleri ve diğer taşıtların satışı ile borçlanmalan il özel idaresinin veya katılacaklan belediyenin onayına bağlıdır. Bu maddeye göre tüzel kişiliği kaldınlan belediyelerin taşınmazlannın satışı ile vadesi tüzel kişiliğin sona ereceği tarihi aşan borçlanmalan İçişleri Bakanlığının onayına tabidir. Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce ilanı yapılmış memur alımlan hariç olmak kaydıyla, bu madde kapsamına giren belediyeler tarafından nakil yoluyla atanacaklar da dahil olmak üzere hiçbir şekilde yeni personel alımı yapılamaz ve bu belediyeler tarafından aynı tarihten itibaren tüzel kişiliğinin sona erdiği tarihi geçecek şekilde veya mevcut hizmet alımlannın kapsamını ve personel sayısını genişletecek şekilde hizmet alımı sözleşmesi düzenlenemez.

 

(8) Bu maddeye göre il özel idaresi veya belediyelere devredilen personelden ihtiyaç fazlası olanlar geçici 1 inci madde hükümlerine göre kamu kurumlarına devredilir.

(9) Daha önce, birden fazla köy veya köy kısımlarının birleşmesiyle oluşan ve bu Kanuna göre yeniden köye dönüşen belediyelerde, başka bir işleme gerek kalmaksızın valinin uygun görüşü ve İçişleri Bakanlığının onayı ile birden fazla köy kurulabilir.


Son olarak bir Son umut olarakta 2000 nin altındaki Belediyeler için 2012 yılı Ocak Nüfus sayımlarının baz alınması olarakta söz edebilriiz.

Gücünüzün Farkındamısınız!

“Her zaman Gücünüz Gücümüz,Gücümüz Gücünüz…!”

NEVŞEHİR'İN ULUSAL HABER SİTESİ : www.fibhaber.com

 

FİB Haber Merkezi olarak “Biz hep gitmişizdir.. Kimilerinin hoşuna, kimilerinin zoruna.”

             

%100 Nevşehir Haberleri Burada…FİB Haber Farkıyla…

 

Nevşehir’in Ulusal İnternet Haber Sitesi…www.fibhaber.com 


Kaynak: Yayıncı FİB Haber
banner15

İlgili Galeriler
Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.
Avatar
Hasan BEK - 5 yıl önce
kasabamız amasya ili taşaova ilçesine bağlı esençay beldesi 5393 sayılı kanun çıkmadan nüfusu 2010 idi bizim seçime girebilme olasılığımz varmı?