Nevşehir Belediyesince İbrahim Paşa Mahallesinde bulunan Kapalı Pazar Yerinde tesis edilen 4 adet Balık satış yeri tahsis edilecek. 

Nevşehir Sebzeciler Meyveciler ve Pazarcılar Odası Başkanlığı’na kaydı bulunan kişi veya kuruluşların başvuruları kabul edilecek. 

Tahsis işlemi 5759 sayılı kanunun 7 nci maddesi ve Pazar Yerleri Hakkında Yönetmelik çerçevesinde başvuruda bulunanlar arasında kura usulüne göre belirlenecek. Tahsis başvurusunda bulunacaklardan şu belgeler istenecek; Tahsis başvuru dilekçesi, Balıkçı esnafı olduğunu belgeleyen vergi levhası ve oda kaydı, Son 6 ayda çekilmiş 3 adet vesikalık fotoğraf, Kimlik fotokopisi.  

Tahsis başvuruları 01.03.2023 – 07.03.2023 tarihleri arasında Belediye Zabıta Müdürlüğüne yapılacak. Tahsis başvurusu uygun olanlar arasından kura ile tespit edilecek. Tahsis sahipleri Pazar Yerleri Hakkında Yönetmeliğin 15/1 inci maddesi çerçevesinde tahsis ücretlerini ödemekle yükümlü. Tahsis işlemi yapıp yapmamakla Belediye Encümeni yetkili.