Modern basınçlı bireysel sulama sistemlerinin üreticiler tarafından kullanımının yaygınlaştırılarak; daha kaliteli ve pazar isteklerine uygun üretim yapılmasını sağlamak, kırsal alanda üreticilerin gelir düzeyinin yükseltilmesi için bireysel sulama sistemlerinin desteklenmesine ilişkin usul ve esasları belirten kırsal kalkınma destekleri kapsamında bireysel sulama sistemlerinin desteklenmesi hakkında Uygulama Rehberi yayınlandı.  

Nevşehir Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden konuya ilişkin yapılan açıklamada; "KDV hariç hazırlanan 1.000.000 TL proje tutarının %50 oranında hibe kapsamında Bu program aşağıdaki 9 dokuz adet yatırım konusuna destek verilecektir. 

a) Tarla içi damla sulama sistemi kurulması, 

b) Tarla içi yağmurlama sulama sistemi kurulması, 

c) Tarla içi mikro yağmurlama sulama sistemi kurulması, 

ç) Tarla içi yüzey altı damla sulama sistemi kurulması, 

d) Lineer veya Center Pivot sulama sistemi kurulması, 

e) Tamburlu sulama sistemi kurulması, 

f) Güneş enerjili sulama sistemi kurulması, 

g) Tarımsal sulama amaçlı güneş enerji sistemleri, 

ğ) Akıllı sulama sistemlerine destek verilecektir 

Başvurular 28 Şubat 2023 tarihi mesai bitimine kadar, başvuru sahipleri tarafından dosya halinde tek nüsha olarak elden il müdürlüğüne teslim edilecektir."