Ürgüp Halk Merkezi Açık öğretim okulları 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı 1. dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 15 Eylül 2023 - 16 Ekim 2023 tarihleri arasında tamamlandı. Ancak görülen lüzum üzerine 1. dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 30 Ekim 2023 tarihinden 05 Kasım 2023 tarihi saat 23.59'a kadar uzatılmıştı. 

Örgün ortaöğretim kurumlarından açık öğretim liselerine geçişler 07.09.2013 tarihli ve 28758 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği ve 14.09.2023 tarihli ve 83907639 sayılı 2023/30 No'lu Genelge kapsamında yürütülmekte. 

Açık öğretim liselerine geçiş şartlarını taşıyan öğrencilerden; 

1) Sınıf tekrarına kalanlardan Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğin 59 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi hükümlerine göre öğrenim hakkı devam edenlerden bu yönde talepte bulunanlar, 

2) İlköğretim okulu/ortaokul veya imam-hatip ortaokulu mezunu olup herhangi bir örgün ortaöğretim kurumunda kaydı olmayanlar ile çeşitli nedenlerle dokuzuncu sınıfta özürsüz devamsızlık hakkını dolduranlar, 

3) Örgün ortaöğretim kurumlarında okuma hakkını kaybedenler, (2 defa sınıf tekrarına kalanlar, örgün eğitim dışına çıkarma disiplin cezası alanlar, evlenenler) 

4) Örgün eğitim çağı dışındakiler, 

İl/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarına başvuru yapmadan kayıt yaptıracağı açık öğretim okulları için; 

Açık Öğretim Lisesine kayıt yaptırmak isteyenlerin en yakın Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerine, 

Mesleki Açık Öğretim Lisesine ilk kayıt yaptırmak isteyenler, il/ilçe millî eğitim müdürlükleri tarafından yüz yüze eğitim vermeye uygun görülen örgün ve yaygın eğitim kurumlarına, 

Açık Öğretim İmam Hatip Lisesine ilk kayıt yaptırmak isteyenler, il/ilçe millî eğitim müdürlükleri tarafından yüz yüze eğitim vermeye uygun görülen örgün ve yaygın eğitim kurumlarına, 

 Başvurmaları gerekmektedir. 

Örgün ortaöğretim kurumlarında aktif kaydı olan öğrencilerden açık öğretim liselerine geçiş yapmak isteyen diğer öğrenciler, 2023/30 No'lu Genelge kapsamındaki durumlarını belgelendirmeleri hâlinde il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarına başvuru yaparak açık öğretim liselerine nakil ve geçiş ön başvurusunu yapabileceklerdir. 

Açık Öğretim Ortaokulu kayıt şartlarını taşıyanlardan Açık Öğretim Ortaokuluna kayıt yaptırmak isteyenler en yakın Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerine başvurmaları gerekmektedir. 

Açık öğretim okullarının 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı 1. dönem sınavları 23-24 Aralık 2023 tarihlerinde basılı evrakla okullarda yüz yüze yapılacak. 

Editör: Fikret Capacı