Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü ve İcra İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından 23.02.2021 tarihinde duyurulan Nevşehir Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı bünyesine alınacak personellere ilişkin nihai başvuru sonuçları belirlendi.  

Tüm unvanlarda sözlü sınav sonuçlarına göre ASİL yazan adayların, 

Öğrenim durumlarını gösteren belgenin aslı veya sınav birimi ya da ilgili öğretim kurumunca onaylı örneği, (Sonradan öğrenim durumu değişenlerin müracaatları sırasındaki öğrenim durumları ve son öğrenim durumlarına ilişkin belge-Adalet Mezunlarının ayrıca adalet mezuniyetlerine ilişkin diplomayı eklemeleri) 

Zabıt Katibi unvanı için sertifika/transkript/bilgisayar dersi gördüğüne ilişkin belge (Adalet ve Bilgisayar bölümü mezunları hariç) 

Aşçı unvanları varsa Sertifika veya Kurs bitirme belgesi, 

Sağlık Beyan Formu  

İki adet Biometrik fotoğraf. 

Mal bildirimi  

2020 yılı KPSS sınav sonuç belgesi bilgisayar çıktısı 

Başka kurum ve kuruluşa karşı mecburi hizmeti bulunmadığına dair dilekçe  

Askerlik durumunu gösteren belge (erkek adaylar için) 

Adlî ve arşiv sicil kaydı ( Evlilik ve boşanma durumunda, evlilik ve kızlık soyadlarında, ad ve soyadı değişikliği durumunda eski ve yeni ad ve soyadlarını da ayrı ayrı gösterir şekilde.) 

Vukuatlı Nüfus kayıt örneği 

Eş durum beyanı  

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırma Formu (Bilgisayardan doldurulacak, fotoğraflar yapıştırılacak, toplam 2 suret olacak.)  

İstenilen belgelerin, 01.10.2021 Cuma günü mesai bitimine kadar Adlî Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı kalemine bizzat teslim etmeleri, il dışında bulunan adayların ise Komisyonu Başkanlığına gönderilmek üzere kendilerine en yakın Adliyeye giderek Cumhuriyet Başsavcılığı aracılığı ile masrafı kendisinden alınmak suretiyle acele posta servisi (APS) ile gönderilmesi gerekmekte.