Nevşehir Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı başkanlık bünyesine alınacak personellere ilişkin bir duyuruda bulundu.  

Duyuruda; "Adalet Bakanlığı İcra İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından 20.04.2023 tarihinde duyurulan Nevşehir Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı bünyesine alınacak personellere ilişkin nihai başvuru sonuçları belirlendi. 

Sözlü sınav sonuçlarına göre asil yazan adayların, 

1-Öğrenim durumlarını gösteren belgenin aslı veya sınav birimi ya da ilgili öğretim kurumunca onaylı örneği, (Sonradan öğrenim durumu değişenlerin müracaatları sırasındaki öğrenim durumları ve son öğrenim durumlarına ilişkin belge-Adalet Mezunlarının ayrıca adalet mezuniyetlerine ilişkin diplomayı eklemeleri) 

2-Öğretim yoluyla verilen bilgisayar ya da daktilografi dersini başarı ile tamamladığına ilişkin belge (Transkript) veya Millî Eğitim Bakanlığınca onaylı ya da kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslardan alınmış daktilo veya bilgisayar sertifikası. (Eğitim veren fakülte veya yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet meslek yüksekokulları, meslek yüksekokullarının adalet bölümü, açık öğretim veya örgün adalet ön lisans programı, adalet meslek lisesi veya diğer lise ya da dengi okulların ticaret veya bilgisayar bölümlerinden mezun olanlardan daktilo veya bilgisayar sertifikası istenmeyecektir.) E-devletten alınan barkodlu transkript veya bilgisayar sertifikası geçerlidir. 

3-Mal Bildirimi (EK - 1) 

4-Sağlık Beyan Formu (EK-2) 

5-İki adet Biometrik fotoğraf.
6-2022 yılı KPSS sınav sonuç belgesi  

8-Başka kurum ve kuruluşa karşı mecburi hizmeti bulunmadığına dair dilekçe (EK-3) 

9-Askerlik durumunu gösteren belge (erkek adaylar için) 

10-Adlî ve arşiv sicil kaydı ( Evlilik ve boşanma durumunda, evlilik ve kızlık soyadlarında, ad ve soyadı değişikliği durumunda eski ve yeni ad ve soyadlarını da ayrı ayrı gösterir şekilde.) 

11-Vukuatlı Nüfus kayıt örneği 

12-Eş durum beyanı (EK-4) 

13-Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırma Formu (Bilgisayardan doldurulacak, fotoğraflar yapıştırılacak, toplam 2 suret olacak.) (EK-5) 

İstenilen belgelerin, 20.08.2023 Cuma günü mesai bitimine kadar Adlî Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı kalemine bizzat teslim etmeleri, il dışında bulunan adayların ise Komisyonumuz Başkanlığına gönderilmek üzere kendilerine en yakın Adliyeye giderek Cumhuriyet Başsavcılığı aracılığı ile masrafı kendisinden alınmak suretiyle acele posta servisi (APS) ile gönderilmesi gerekmektedir.
E-Devlet üzerinden alınan tüm belgeler kabul edilecektir. (Diploma, adli sicil, nüfus kaydı vs.) 

“Sınav sonucunun ilanından itibaren kanuni bir mazereti olmaksızın 15 gün içerisinde istenilen belgeleri teslim etmeyen ya da aranılan şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların atama işlemleri iptal edilecek ve yerlerine puan sıralamasına göre yedek adayların yerleştirme işlemi yapılacaktır. ” 

Adaylar istenilen belgeleri mavi kapaklı şeffaf dosya içerisinde yukarıdaki sıralama dikkate alınarak Komisyonumuz Başkanlığına teslim etmeleri/göndermeleri gerekmektedir. 

Adayların atanma tarihi ve evrakların ulaşıp/ulaşmadığına ilişkin bilgi dışında tüm soru ve mazeretlerine ilişkin olarak Nevşehir Adalet Komisyonuna ait 0 384 213 30 40 (1471 dâhili) hattan bilgi alabilecektir" açıklamalarında bulunuldu.