BM Aile Çiftçiliği On Yılı (2019-2028) kapsamında, FAO ve Ankara Üniversitesi Kalkınma Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (AKÇAM) işbirliği ile yapılacak çalıştayların ilki Nevşehir'de, İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz ve Ahiler Kalkınma Ajansının desteğiyle gerçekleştirildi.

Programa Nevşehir Vali Yardımcısı Kübra Karaalioğlu, Nevşehir İl Tarım ve Orman Müdürü Özgür Memiş, Bakanlığımız Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü adına Serap Ustaoğlu, Nevşehir Ahiler Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Bekir Varol, Kurum Kuruluş temsilcileri, Üretici Örgütleri ve Çiftçiler katılım sağladı. 

Vali yardımcısı Kübra Karaalioğlu, İl Tarım ve Orman Müdürü Özgür Memiş, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü Türkiye Ofisinden Kıdemli Program Koordinatörü Sayın Özcan Türkoğlu, Ankara Üniversitesi Kalkınma Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Temsilcisi Prof. Dr. Bülent Gülçubuk tarafından yapılan açılış konuşmalarının ardından katılımcılara Aile çiftçiliğinin durumu ve önemi, Küresel Türkiye Ölçeğinde Aile Çiftçiliği, Nevşehir'de Tarımsal Yapı, Üretim Potansiyeli ve Aile Çiftçiliği konulu sunumlar gerçekleştirildi.

Yapılan sunumların ardından guruplara ayrılan katılımcılar, 5 ana eksen üzerinden değerlendirmelerini gerçekleştirerek, Nevşehir için sonuç raporunu hazırladılar.

Bu ana eksenler

  1. Demografik, sosyal ve kültürel yapı
  2. Çevre, doğal kaynaklar ve sürdürülebilirlik
  3. Üretim ve pazarlama
  4. Ekonomi ve finans
  5. Örgütlenme ve kurumsal yapılanma

Nevşehir'den sonra Erzurum, Samsun, Antalya'da gerçekleşecek olan yerel çalıştaylar ve nihai olarak Ankara'da düzenlenecek ulusal çalıştaydan elde edilen sonuçlar, hazırlanacak “Türkiye'de Aile Çiftçiliğinin Geleceğine İlişkin Bir Perspektif Çalışması" başlıklı rapora ışık tutacak.​