Altınyıldız İlköğretim Kurumunda görev yapan ve çoğunluğunu İngilizce Öğretmenlerinin oluşturduğu Erasmus Team yerel medya bileşenlerini okulumuza davet ederek Erasmus Günleri ve Erasmus+ Programı ve tamamlanan Erasmus projeleri ile ilgili bilgiler verdi.

Erasmus Günleri kapsamında düzenlenen brifing de Erasmus+ Programının kapsamı, amacı ve uygulanma şekli konusunda detaylı bilgiler aktarıldı. Önceki yıllarda yapılan projelerden de örnekler verilerek Erasmus+ Programının uluslararası işbirliği, dünya mirasının korunması, vatandaşlık bilincinin oluşması ve eğitim metodolojisinin paylaşımı hakkında önemi ortaya konuldu.

Altınyıldız İlköğretim Kurumu  önceki yılllarda düzenlediği Date, Peeping Through Window, Eurobook Buddies, Children’s Literature, Reading is Fun, Book Wreath, Cooding Awaits Future ile İngiltere, Estonya, İsviçre, Polonya, Portekiz, İtalya, Malta, Bulgaristan, Finlandiya, Macaristan ve Romanya ekiplerini misafir ederek bu konudaki tecrübesini ortaya koymuştur. Halen devam eden “Eat Healthy – Live Healthy” projesi kapsamında Bulgaristan ekibini Kasım ayı içerisinde misafir edecektir.

 Erasmus+, Avrupa Birliği tarafından yürütülen bir programdır ve gençler için eğitim ve spor faaliyetlerini desteklemek için düzenlenir. İş, staj ve spor imkanlarının yanı sıra gönüllü faaliyetlere katılım sağlanır. Farklı ülkelerden benzer yaş aralığınızdaki insanlarla bir araya gelerek belli bir tema hakkında atölyelere ve eğitimlere katılır ve grup çalışmalarında rol alırsınız. 

2021-2027 Erasmus + programı, gençleri sosyal ve demokratik yaşama katmayı hedefler. Programın amacı yaş ve eğitim düzeyini göz önüne almadan bireylere yeni beceriler kazandırma, kişisel ve sosyal gelişimi güçlendirme, istihdam olanaklarını arttırma ve kurumlar arası iş birliklerini teşvik etmektir. Dolayısıyla, Erasmus+ sadece bireysel olarak değil, kurumların da başvurabileceği bir programdır. Türkiye’de Erasmus+,  Ulusal Ajans tarafından yürütülür.