Avanos Halk Eğitim Merkezinde 2023-2024 Öğretim yılı Doğalgaz ve katı yakıtlı kalorifer ateşçiliği kursu açılacak. 

İsteklilerin Avanos Halk Eğitimi merkezi müdürlüğüne müracaat etmeleri gerektiği bildirildi.