Gençlik ve Spor Bakanlığı, taşra teşkilatı gençlik merkezi müdürlüklerinde istihdam edilmek üzere boş bulunan sözleşmeli gençlik çalışanı pozisyonları için 1071 sözleşmeli personel alımı yapacak.

Nevşehir için 14 kadro ayrıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı taşra teşkilatı gençlik merkezi müdürlüklerinde istihdam edilmek üzere, boş bulunan sözleşmeli Gençlik Çalışanı pozisyonları için 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4’üncü maddesinin (B) fıkrası ile 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde 2022 yılı KPSS B grubu P3 puan sırası esas alınarak boş kontenjan sayısının üç (3) katına kadar çağırılacak adaylar arasından sözlü sınav sonucu başarı sırasına göre, Sözleşmeli Gençlik Çalışanı alımı yapılacaktır. 

"Buna göre, boş bulunan sözleşmeli gençlik çalışanı pozisyonları için 1071 personel istihdam edilecek. Adaylar başvurularını, 29 Aralık 2023 (00.00) - 8 Ocak 2024 (17.00) tarihlerinde e-Devlet üzerinde Gençlik ve Spor Bakanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden elektronik ortamda yapabilecek. Başvurular, başvurulan grup için aranan niteliklere uygunluk yönünden incelenecek. Başvurusu kabul edilen adaylardan KPSS puanı en yüksek adaydan başlanarak her bir grup ve il için ilan edilen kontenjan sayısının üç katı aday sözlü sınava çağrılacak. Adaylar başvurularını ve sınava ilişkin bilgilerini kariyer kapısı üzerinden görüntüleyebilecek."

İlgililere duyurulur.

         Duyuru metninin tamamı için TIKLAYINIZ.

         Ek: Kontenjan dağılımı listesi için TIKLAYINIZ.

1071 Gençlik Çalışanı Kontenjan Dağılımı:

Gençlik ve SPor Bakanlığı tarafından yayımlanan ilana göre alımlar 6 farklı Grupta olmak üzere 1071 Gençlik Çalışanı alımı yapılacaktır.

image-165

Şehre Göre Kontenjan Dağılımı Nedir?

image-179

image-180

Başvuru İçin Adaylardan Hangi Şartlar Aranacak?

Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesine 1071 Gençlik Çalışanı alımı için genel olarak adaylardan 657 Sayılı Devlet memurları kanunun 48. maddesindeki şartlar aranacak. Ayrıca Özel olarak ise; 

  • Tercih edilecek her grup için yukarıdaki tabloda aranan nitelikleri taşıyor olmak,
  •  Herhangi bir kamu kurumunda çalışmakta iken görevden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak,
  • Sözleşmeli personel olarak çalışmakta iken sözleşme esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesi feshedilenler veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshedenlerin, sözleşme fesih tarihinin üzerinden bir yıl geçmiş olmak,
  • Görevini devamlı yapmaya engel sağlık sorunu bulunmamak,
  • Tam zamanlı çalışmaya engel durumu bulunmamak,
  • Arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak,
  • Gençlik Çalışanı pozisyonu 6. Grup için Bakanlığımızca verilen gençlik liderliği belgesine sahip olmak.

KPSS Şartı Nedir?

2022 yılı KPSS sınavına girmiş ve belirtilen puan türünde asgari 50 puan almış olmak,

Tavan Yaş Şartı Yok!

Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak, Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak, (Dul ve yetim aylığı hariç)

Bu kapsamda herhangi bir yaş şartı talep edilmeyecektir.

Başvurular Ne Zaman Yapılacak?

GSB 1071 Gençlik Çalışanı alımı başvurusu 2023 yılı içerisinde başlayacak olup Ocak 2024 tarihine kadar devam edecektir.

Başvuru Tarihleri: 29 Aralık 2023 - 8 Ocak 2024

Başvuru Adresi: https://www.turkiye.gov.tr/genclik-ve-spor-kariyer-kapisi-kamu-ise-alim