Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Kapadokya Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen Rahmet Gecesi – Besteli Mevlid İcrası bu kez de Mevlid’in kaleme alındığı Bursa’da ilk kez seslendirildi.

Süleyman Çelebi’nin vefatının 600. yıl dönümü, UNESCO tarafından 2022 Yılı Anma ve Kutlama Yıl Dönümleri kapsamına alındı. Bu kapsamda Süleyman Çelebi’nin Bursa’da kaleme aldığı, ortak kültür değerimiz, Vesiletü’n-Necât olarak da adlandırılan Mevlid, kaleme alındığı Bursa’da ilk kez icra edildi.

Dr. Öğr. Üyesi Can Ulusoy: “Mevlid-i Şerifi, Üstat Kemal Batanay’ın bestesiyle Bursa’da icra etmek, azizânın merhametiyle bahşettiği bir hediye ve zevktir”

Besteli Mevlid’in açılış konuşmasını yapan Kapadokya Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Can Ulusoy, İslam’ın sadece dinin ve ahlakın kemâlini temsil etmediğini, Hz. Muhammed’in dünyaya teşrifiyle beraber aşkın da kemâline ulaştığını ve Hz. Muhammed ile bir nur olan Ehl-i Beyt’in mutluluğunun aşıklara bayram, hüznününse matem olduğunu belirtti. Ulusoy, “Süleyman Çelebi’nin Mevlidi’nin orijinal ve tam metni de Bursa’mızın gönül erlerinden, Hâtem-i Mısrî Mehmed Fahameddin Ulusoy Hazretleri ve Kazım Baykal Beyefendi tarafından ortaya çıkarılmış, metin 1948 yılında dönemin Diyanet İşleri Başkanı Ahmet Hamdi Akseki’ye sunulmuştur. Bu aziz şahsiyetlerin gayreti ve Bursalıların desteğiyle Süleyman Çelebi’nin türbesi 1946 yılında başlanan ihya çalışmasıyla tamamlanmış ve Çekirge semtinde latif bir mimariyle ziyarete açılmıştır. Bu nedenle, Mevlid-i Şerif’i, Üstat Kemal Batanay’ın bestesiyle Bursa’da icra etmek, azizânın merhametiyle bahşettiği bir hediye ve zevktir. Bize bu hediyenin sunulmasına aracılık eden, mensubu bulunmaktan onur ve mutluluk duyduğum Kapadokya Üniversitesine ve çabaları nedeniyle Kapadokya Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi Sn. Mustafa Uysal Beyefendiye, en başta bir Bursalı olarak şükranlarımı arz ederim. Aşk olsun Süleyman Çelebiye, aşk olsun Kemal Batanay’a, aşk olsun Bursa’ya” diyerek sözlerini sonlandırdı.

29 Nisan Cumartesi günü, saat 20.00’de Bursa Tayyare Kültür Merkezi’nde ilk kez seslendirilen Besteli Mevlid, Anadolu’nun dört bir köşesinde şehitlerimizi tâzimen düzenlenecek Rahmet Gecelerinde, Vesiletü’n-Necât musiki formunda icra edilmeye devam edecek, Süleyman Çelebi yâd edilecek, millî birlik ve berberlik içerisinde manevi yaralarımız bir nebze olsa sarılmaya çalışılacak.

Besteli Mevlid

Besteli Mevlid, Hafız Kemal Batanay’ın İSAM kütüphanesi saklamasında bulunan, el yazması orijinal notaları ile icra edilmekte olup, klasik üslupta okunan Mevlid’in besteli formdaki tek örneğidir.  Besteli Mevlid, Türk musikimizin az bilinen makam ve usûlerinin de yer aldığı; saba makamındaki cumhur ilahi ile başlayan, salavatlaması ile devam eden, bahirler arasında tevşihlerin yer aldığı; bahirlerin üç bölümünün serbest tarzda, sekiz bölümünün ise ritimli bestelendiği, kar-ı natık özelliklerini taşıyan nadide bir eserdir. Merhum Batanay, Mevlid’i Şerif’in 12 bahrini musikimizin 89 makamı ve 10 farklı ritmi ile bestelemiştir.

Proje Genel Koordinatörlüğü Kapadokya Üniversitesi Mütevelli Heyet Üyesi Sn. Mustafa Uysal tarafından yürütülen Besteli Mevlid eseri, Müzik Direktörü Sn. Hafız Ahmet Çalışır ve Meşk Yönetmeni Sn. Neyzen Ahmet Şahin’in idaresinde, beş mevlithan ve on saz (Mansur Ney, Süpürde Ney, Rebap, Klasik Kemençe, Viyalonsel, Tanbur, Kanun, Ud, Bendir, Daire) sanatçısı tarafından icra edilmektedir.