Nevşehir İl Tarım ve Orman Müdürü Özgür Memiş “ZİRAİ İLAÇ KULLANIRKEN ÇEVREYİ VE CANLI SAĞLIĞINI KORUYALIM” dedi.

BİLİNÇSİZ BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ (ZİRAİ İLAÇ KULLANIMINA DİKKAT !

İl Müdürü Özgür Memiş “ZİRAİ İLAÇ KULLANIRKEN ÇEVREYİ VE CANLI SAĞLIĞINI KORUYALIM" dedi.

Nevşehir İl Tarım ve Orman Müdürü Özgür Memiş, açıklamasında; “Bitkisel üretimde önemli kayıplara yol açan zararlı organizmalara karşı tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de zirai mücadele yapılmaktadır. Zirai mücadele uygulamalarında sürdürülebilir bitkisel üretimin sağlanması, insan ve çevre sağlığına duyarlı entegre zararlı yönetimi prensipleri çerçevesinde öncelikle kültürel tedbirler, biyolojik ve biyoteknik mücadele gibi alternatif mücadele yöntemleri olup; en son çare olarak kimyasal mücadele yapılması uygun olanıdır. Bakanlığımızca ruhsatlı olmayan zirai ilaçları tarımsal ürünlerde kullanmanız halinde doğal dengeye ve canlı sağlığına önemli ölçüde zarar vermektedir. Bu kapsamda tarımsal ekosistemlerin en temel bitki tozlaştırıcıları ve pek çok tarımsal üründen alınan verimin ve kalitenin arttırılması noktasında ARILAR anahtar rol oynarlar onları korumak hepimizin görevleri arasındadır" dedi.

ARICILIKTA ZİRAİ MÜCADELE TEDBİRLERİ

 Zengin bitki örtüsüne ve farklı ekolojik bölgelere sahip olan Ülkemizde arıcılık, milli ekonomiye katkı sağlayan önemli bir tarımsal faaliyettir.

Bu kapsamda Ülkemiz arıcılığının bitkisel üretimde kullanılan zirai mücadele ilaçlarından dolayı zarar görmemesi amacıyla çiftçilerimizin;

 • Arıları zirai mücadele yapılan alanlardan uzak yerlerde bulunmasına ve gezici arılara konaklama izni verilirken yoğun zirai mücadele yapılan alanların uzağına yerleşme planları yapılmasına özen göstermeleri
 • Çiftçilerin zirai mücadele yapılmadan önce muhtarlar ve çiftçiler aracılığı ile arı üreticilerinin mücadeleden en az bir hafta önce haberdar edilerek gerekli önlemlerin alınması
 • Zirai mücadele uygulamalarında öncelikli olarak arılar için zehirli olamayan Bitki Koruma Ürünlerinin tercih edilmesi
 • Bitki Koruma Ürünlerin uygulamalarında etiket bilgilerine uygun olarak doğru zamanda ve doğru dozda uygun makine ile yapılması
 • Kullanılan Bitki Koruma Ürünlerinin atık ambalajlarının kullanıcıları tarafından uygun şekilde imhasının sağlanması
 • Zirai mücadele yapılırken su kaynaklarına Bitki Koruma Ürünü buluşturulmaması için gerekli tedbirlerin elden bırakılmaması
 • Bitki Koruma Ürünleri Uygulaması ile hasat arasında geçmesi gereken sürede koruyucu güvenlik tedbirlerine mutlaka uyulması gerekmektedir.

  1- İlaçlamada Aşağıdaki Hususlara Uyulmalıdır.

  a) Mevcut imkânlar ölçüsünde arılıkların ilaçlama yapılan alanlardan uzak yerlerde bulunmasına özen gösterilir.
  b) Zirai mücadele yapılacak yerlerdeki ve çevresindeki arıcılara, mücadele yapacak kuruluş ve şahıslar tarafından yedi gün önceden, ilaçlama programına alınan bölgenin genişliği, kullanılacak ilacın cinsi, atılma zamanı, etki süresi ile bal arılarına olan etkisi duyurulur.
  c) Arıcılar, il/ilçe Müdürlüklerinden, bulundukları yöredeki mücadele programları hakkında bilgi alır.
  ç) Bitki koruma ürünleri, kullanıma arz edilen hâliyle ve etiketinde belirtilen tavsiyelere göre uygulanır. Buna aykırı uygulamalarda sorumluluk uygulayana ve uygulanmasına izin verene aittir.
  d) Kullanılan bitki koruma ürünlerinin artık ve ambalajları kullanıcıları tarafından uygun şekilde imha edilmek zorundadır.
  e) Zirai mücadelede bal arılarını korumak için öncelikle sıvı ilaç kullanılır.
  f) İlaçlamalar sırasında arıların su içtiği kaynaklara ilaç bulaştırılmaması.
  g) İlaçlamalar akşam üzeri veya sabah erken saatlerde, arıların uçuş yapmadıkları zamanlarda uygulanır.
  (2) Bitki koruma ürünlerini etiket bilgilerine uygun şekilde kullanmayanlar ve bitki koruma ürünlerinin artık ve ambalajlarını Bakanlıkça belirlenen esaslara göre imha etmeyenler hakkında 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun ilgili maddelerine göre işlem yapılır.

  Detaylı bilgi için İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine müracaat edebilirsiniz.

 •