Eğitim-İş Nevşehir Şube Başkanı İbrahim Demir, Destekleme ve Yetiştirme Kurslarının sadece sınava yönelik derslerle sınırlandırılması uygulamasının mutlaka değiştirilmesi gerektiğine dikkat çekti. 

Demir, "1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’nda belirtilen: “Beden, zihin, ahlak, ruh ve duygu bakımlarından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere, hür ve bilimsel düşünme gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip, insan haklarına saygılı, kişilik ve teşebbüse değer veren, topluma karşı sorumluluk duyan; yapıcı, yaratıcı ve verimli kişiler olarak yetiştirmek;” şeklinde hüküm altına alınan Türk Milli Eğitimi Sisteminin temel amacı da göz önüne alınarak: 

Öğrencilerin ilgi, istek ve yeteneklerine göre talep edecekleri, Beden Eğitimi, Spor, Müzik, Görsel Sanatlar, Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü, Teknoloji ve Tasarım, Bilişim Teknolojileri gibi DYK açılmayan tüm meslek alan derslerini de kapsayacak şekilde, ortaokul ve liselerdeki tüm sınıflarda açılmasını, çalışma gruplarının; sınıf, yaş gözetilmeden öğrenci yetenek ve ilgisine göre oluşturulmasını talep ediyoruz.