Diyanet İşleri Başkanlığınca, cami içi ve cami dışında gerçekleştirilen dini, sosyal, kültürel toplantı ve etkinliklerde ihtiyaç duyulan musiki formlarını yerine getirebilme kabiliyetine sahip, bu doğrultuda grup oluşturma ve ekip çalışması yapabilen, toplum huzurunda bir takım dini merasimleri icra ve idare edebilme yeteneği olan personeli yetiştirmek amacıyla erkek görevliler arasından mülakat yoluyla seçilecekler için Ankara Rıfat Börekçi Dini İhtisas Merkezinde 9 ay süreli "Dini Musiki Kursu" düzenlenecek. 

Kursa Alınacak Personelde Aranan Şartlar  

Başkanlık teşkilatında; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4'üncü maddesinin (A) bendi statüsünde kadrolu devlet memuru olarak çalışıyor olmak, Vaiz, Kur'an kursu öğreticisi, imam hatip ve müezzin kayyım ünvanlarında fiilen çalışıyor olmak, Memuriyette adaylığı kaldırılmış veya 18 Eylül 2023 tarihine kadar kaldırılacak olmak, İlahiyat lisans/diğer lisans/ilahiyat ön lisans mezunu olmak, Kur'an-ı Kerim'i usulüne uygun ve düzgün okumak, Eda-seda itibariyle ileri düzeyde dini musiki kabiliyeti olmak, Kurs süresince yurt dışı, umre vb. Sebeplerle kursa ara verme durumunda olmamak, 18 Eylül 2023 tarihinden itibaren 9 ay süreyle askerlikle ilişkisi bulunmamak (Bedelli askerlik dâhil), 18 Eylül 2023 tarihi itibariyle 40 yaşını doldurmamış olmak, Aynı kursa daha önce katılmamış olmak.  

Sınav Duyurusu Ve Sınav Komisyonu  

Yukarıda belirtilen şartları taşıyan görevlilerin katılacağı mülakat sınavına dair duyurular İl Müftülüğünce yapılacaktır. Her İl Müftülüğü; mülakatın yeri, tarihi ve sınav komisyonunu belirleyecektir. Mülakat, il müftüsü veya uygun göreceği il müftü yardımcısının başkanlığında, biri dini musiki alanında uzman olmak kaydıyla 3 kişilik komisyon marifetiyle Ek'te yer alan il kontenjanları göz önünde bulundurularak gerçekleştirilecek ve sınav sonuçları aynı gün sınavın yapıldığı yerde ilan edilecektir. İl Müftülüklerince yapılacak mülakat işlemleri 25 Ağustos 2023 tarihine kadar tamamlanacak ve seçilen personel isimleri aynı tarihe kadar DİBBYS (EHYS)'de açılan "Dini Musiki Kursu Kursiyer Seçimi" başlıklı bölüme girilecektir. İl Müftülüklerince seçilen görevliler, Başkanlıkça oluşturulacak komisyon tarafından kursa katılacakları Ankara Rıfat Börekçi Dini İhtisas Merkezinde ikinci bir sınava tabi tutulacak, başarılı olmaları halinde 18 Eylül 2023 tarihinde kursa alınacaklardır. Başarılı olan kursiyerlere ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Ankara Rıfat Börekçi Dini İhtisas Merkezinde yapılacak ikinci sınava katılacakların sınav günleri ve saati Ankara Rıfat Börekçi Dini İhtisas Merkezinin web sitesinin duyurular bölümünde yayınlanacaktır.  

Dini Musiki Kursuna, Ankara'da yapılacak olan ikinci sınavda aşağıdaki tabloda belirtilen kontenjana göre; diğer lisans veya ilahiyat ön lisans kategorisinde yeterli sayıda başarılı kursiyer seçilememesi halinde, kalan kontenjan ilahiyat lisans kategorisinde başarılı olan yedeklerden tamamlanacaktır. Kursun üçer aylık dönemleri sonunda ara sınav yapılacak, bu sınavlarda başarısız olanların kursla ilişikleri kesilecektir. Kursa, Ankara ili metropol/merkez ilçelerinden katılan kursiyerler öğle/ikindi vakti görevlerinden muaf tutulacak, diğer vakitlerde asli görevlerine devam edeceklerdir. Kursa, Ramazan ayı süresince bir ay ara verilecek, bu süre zarfında kursiyerler asli görevlerine devam edeceklerdir. Kurs bitiminde başarılı olanlar Akademi Merkezlerinde ve mahallinde düzenlenen hizmet içi eğitim kurslarında dini musiki alanında rehber öğretici olarak görevlendirilebilecektir.