Diyabet, insüline bağlı olarak ortaya çıkan bir rahatsızlıktır; insülin hormonunu bulan Frederick Banting’in doğum günü olan 14 Kasım, diyabet günü olarak tüm dünyada etkinliklerle kutlanmaktadır.

Diyabet Günü; diyabetlilerin, sağlık çalışanlarının, diyabet savunucularının, medyanın, kamuoyunun ve kuruluşların diyabet konusunda farkındalığı artırmak için bir araya geldiği gündür.

Yapılan bilimsel çalışmalarla Ülkemizde 7 milyonun üzerinde diyabetli olduğu, yaklaşık 3 milyon kişinin ise diyabetli olduğundan haberdar olmadığı tespit edilmiştir. Hareketsiz yaşam tarzı, sağlıksız beslenme ve obezitedeki artışın bu sonuca katkısı olduğu bilinmektedir.

Kaynak: https://www.saglik.gov.tr/TR,4077/14-kasim-dunya-diyabet-gunu.html#

              https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/haberler-6/14-kasim-duenya-diyabet-guenue.html

Diyabet adını veren hekim, Kapadokyalı Aretaeus’tur. Aretaeus (80-130); Kapadokya’da doğmuş, İskenderiye tıp okullarında eğitim almış bir doktordur. Her biri iki kitapçıktan oluşan, akut ve kronik hastalıkların nedenleri, belirtileri ve tedavi yöntemleri adlı, 4 kitap yazmıştır. Diyabet konusunu; kronik hastalıkların nedenleri, belirtileri ve tedavi yöntemleri adlı kitaplarında açıklamıştır.

Günümüzde diyabetin ön plana çıkmasının sebebi, artış hızı ve farklı rahatsızlıkları tetikleyebilme potansiyeline sahip olmasıdır. Kapadokyalı Aretaeus, 1973 yılında Türk Diyabet Cemiyeti’nin ve İstanbul Üniversitesi’nin çalışmaları ile anılmaya başlanmış; aynı yıl “diyabet farkındalık etkinlikleri” Kapadokya’da yapılmıştır.

Nevşehir; tarih sayfasındaki Kapadokya bölgesinin merkezidir. Diyabet konusunda, yarım asır önce Kapadokya’da başlatılan çalışmalar yaygınlaştırılarak devam ettirilmelidir. Böylece hem diyabet farkındalığına hem de bölgeye yeni bir ivme kazandırılacaktır.

Diyabet ile ilgili;

- Nevşehir’de, ulusal / uluslararası diyabet farkındalık etkinlikleri yapılabilir,

- Nevşehir’de, diyabet araştırmaları için bir kürsü veya bir enstitü açılabilir,

- 6 farklı dile çevirisi yapılan eserlerin, Türkçe ’ye de çevirisi yapılabilir.

İlimiz meslek lisesinde görev yapan üç kişilik proje ekibi, 2018 yılında kendi imkanlarıyla, Kapadokya’da ve İskenderiye’de araştırmalarda bulunmuş, elde ettikleri verileri kitap olarak yayımlamıştır. Bu araştırma Türkiye’de ilktir. Bu doğrultuda İlimizde, 5 yıldır konu ile alakalı görülen kişilere ulaşılmaya çalışılmış, ama doğru zamanda doğru kişiye erişilememiştir. Konu, yerel birimlerin / üniversitelerin ilgi göstermesini beklemektedir. Sağlıklı bir yaşam dileğiyle.

Kaynak: M. Tuncel, Kapadokya’dan İskenderiye’ye Kapadokyalı Aretaeus, Genç Kalemler Yayıncılık,  

              Nevşehir 2019