Nevşehir İl Müftülüğünden yapılan açıklamada halka açık hafızlık kurslarının açılacağı belirtildi.  

Açıklamada; "Kitabımız Kur'an-ı Kerim nazil olduğu günden itibaren hem sadırlarda 

Ezberlenerek, hem de satırlarda yazılarak günümüze kadar hiçbir değişikliğe uğramadan 

Korunagelmiştir. Kur'an'ın ezberlenerek korunması bakımından hafızlık müessesesi büyük 

Önem arz etmektedir. Ülkemizde her yıl yaklaşık 10.000 kişi hafızlığını tamamlayıp başkanlıkça yapılan sınav sonucunda hafızlık icazet belgesi almaktadır. 2023 yılı itibariyle bu belgeyi almaya hak kazananların sayısı 200.000'e ulaşmıştır. Hafız vatandaşlarımızın bir kısmı kurumda görev yaparken, yarıdan fazlası kurumda görev yapmamaktadır. Kurumsal olarak personelimiz için hafızlık ve Kur'an-ı Kerim'i güzel okumaya dair değişik kurslar açılmakta ve yarışmalar düzenlenmektedir. Başkanlığımızca 2024 yılında hafızlık müessesesinin korunmasına katkı sunmak ve daha önce hafızlık yapmış fakat farklı sebeplerle hıfzını zayıflatmış vatandaşlarımızın hafızlıklarını pekiştirmelerine yardımcı olmak amacı ile Başkanlığımızda çalışmayan vatandaşlarımıza yönelik hafızlık yarışması yapılması ilgi olur gereği uygun görülmüştür. 

Bu itibarla; Kadın ve erkeklere ayrı ayrı düzenlenecek olan yarışmanın hem yerel, ulusal ve 

Sosyal medya aracılığı ile hem de camilerimizde vaaz ve hutbelerde halkımıza duyurulması, 

İl ve ilçelerde hafızlığını pekiştirmek isteyen vatandaşlarımıza 2023 yılı içerisinde 

Uygun olan mekanlarda (cami vb.) Hafızlığı Pekiştirme Kursları açılması, 

Bu kurslarda yeterli sayıda personel görevlendirilmesi, Açılacak olan kursların yer ve zaman bilgisinin vatandaşlara duyurulması gerekmektedir" denildi.