Programın Amaçları 

Gıda ve su sektöründe çalışanlar için hijyen eğitimi kurs programını tamamlayan bireyin; alanında hijyen kurallarına uygun çalışması amaçlanmaktadır. 

Programın Uygulanmasıyla İlgili Açıklamalar 

1. Hijyen Eğitimi Yönetmeliği kapsamında, gıda ve su sektöründe çalışanlar hijyen eğitimi almak mecburiyetindedirler. Bu kapsamda hazırlanan kurs programında hijyen kurallarına uygun çalışmanın önemi, hijyen kurallarına uygun çalışma ve hijyen eğitimi mevzuatı ile ilgili bilgiler verilmektedir. 

2. Kurs Programı, Millî Eğitim Bakanlığında görevli alan öğretmenleri ve alan uzmanları ile iş birliği içinde hazırlanmıştır. 

3. Konuların öğretiminde ağırlıklı olarak mesleki yeterlik kazandırmaya yönelik yöntem ve teknikler uygulanır. Anlatım, soru-cevap, grup çalışması, tartışma, araştırma, uygulama yapma vb. Yöntem ve teknikleri uygulanabilir. 

4. Programın uygulanmasında gerektiğinde iş piyasasının eğitim olanaklarından faydalanılabilir. 

5. Gıda ve su sektöründe çalışanlar için hijyen eğitimi kurs programının kazanımları ve içeriği yoluyla kursa katılan bireylere aşağıdaki tabloda verilen değerlerin kazandırılması ve geliştirilmesi hedeflenmiştir. 

6. Program yaygın eğitim kurumlarında veya kurumlarca uygun görülen diğer yerlerde uygulanır. 

7. Program bitiminde sözlü, yazılı, uygulama yöntemlerinden bir veya birkaçı ile kazanımları değerlendirmeye yönelik sınavlar yapılır. 

8. Kurs programı sonunda yapılacak sınavda başarılı olanlara mevzuata uygun belgelendirme yapılır.